Pompen

45% TCO - Industriële pompen vechten voor efficiëntie: Deel 2/4

02 juni 2016 door Levis Gandeu
45% TCO - Industriële pompen vechten voor efficiëntie: Deel 2/4

Efficiëntie verhogen: focus op 2 componenten

In mijn eerste pompen-post " 45% TCO- industriële pompen vechten voor efficiëntie "introduceerdeikhet onderwerp met betrekking tot de verbetering van de energie-efficiëntie voor industriële pompen. Mijn benadering was gebaseerd op 2 bouwstenen: energie-efficiëntie en onderhoud. Daaruit werd duidelijk dat bij de initiële keuze van pompen rekening wordt gehouden met zowel fysische als economische vereisten en dat de manier waarop onderhoud wordt uitgevoerd bepalend is voor het niveau van energie-efficiëntie dat de pomp zal bereiken tijdens het gebruik. Maar alvorens in te gaan op de verschillende onderhoudsconcepten is het de moeite waard enige tijd te besteden aan het nagaan wat de meest relevante componenten zijn waarop men zich moet concentreren.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een pomp?

Pompen van roterende machines zijn opgebouwd uit vele componenten. De relevantie van een bepaalde component wordt zichtbaar als je het effect van een eventuele disfunctie op de totale beschikbaarheid, of met andere woorden het totale rendement van de pomp, vergelijkt. Ik zal niet alle bestaande componenten opsommen. Ik wil me beperken tot de onderdelen waarvan de disfuncties het vaakst worden toegeschreven aan het falen van pompen.

Nr. 1: Lagers

Lagers zijn de belangrijkste onderdelen die onderdelen van de machine met elkaar verbinden en ze laten bewegen. Elk probleem met de lagers leidt tot verkeerde uitlijning, onbalans of wrijving. Vervanging van defecte lagers verbetert de weerstand tegen slijtage en beschadiging, de belastbaarheid en de snelheid van pompen. Bovendienkunnen lagers, afhankelijk van de toepassingen,30 procent tot meer dan 50 procent van het wrijvingsmoment besparen Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de bedrijfstemperatuur. Een temperatuur die 30 graden lager is, kan niet alleen leiden tot een langere levensduur van het vet, maar ook tot een verlenging van de nasmeerintervallen.

Nr. 2: Smeermiddel

Zoals bij elke roterende machine moeten ook de interne onderdelen van een pomp worden gesmeerd - en deze onderdelen zijn soms moeilijk bereikbaar. Het punt is dat slechte smering een van de belangrijkste oorzaken is vanlagerschade. Naar schatting is 36 procent daarvan te wijtenaan slechte smering. Gezien de moeilijkheid om de interne onderdelen van pompen te bereiken, is de smering vaak minder dan ze zou moeten zijn. Daardoor neemt het risico op voortijdige lagerschade toe. Om dit probleem op te lossen, worden complete automatische smeersystemen gebruikt. Tegenwoordig zijn automatische smeersystemen uitgerust met slimme regelmodules in combinatie met geavanceerde sproeitechnieken.

Tot besluit

Lagers en smeermiddelen zijn kritische factoren in de onderhoudsmethodes die worden uitgevoerd op pompsystemen. Sinds enkele jaren worden verschillende onderhoudsmethodologieën aanbevolen en geoptimaliseerd om een maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid te garanderen. Ik heb eenonderhoudsprogramma geïdentificeerd dat tegenwoordig algemeen wordt toegepast en dat verschillendeconcepten omvat, zoals

  • predictief onderhoud
  • proactief betrouwbaarheidsonderhoud (PRM),
  • operator-gedreven betrouwbaarheid (ODR),
  • reactief onderhoud en
  • root cause analyse.

Dekerntaak is altijd het inschatten van de potentiële verbeteringsmarge op basis van het onderhoudsconcept, rekening houdend met het functioneren van de hoofdcomponenten en/of het gehele pompsysteem. Of met andere woorden welk concept het beste is voor een gegeven situatie. In de volgende post zal ik hetODR-concept als voorbeeld gebruikenom te laten zien wat nodig is om een onderhoudsconcept te implementeren en omcriteria aante gevendie kunnen worden gebruikt om de potentiële verbeteringsmarge in te schatten.

Stay tuned!

Bron: WorldPump Journal


Over Levis Gandeu

Gandeu

Levis Gandeu is functioneel analist bij Wordline Global en schrijft voor EEIP als technisch expert.