WKK Gecomprimeerde lucht en vacuüm Technologie

Benut alle beschikbare energie - Warmteterugwinning

16 maart 2019 door Joakim Palmberg
Benut alle beschikbare energie - Warmteterugwinning

Vandaag verbruikt de wereldwijde industrie een enorme hoeveelheid energie. De grootste uitdaging is dat maar liefst de helft ervan wordt verspild door de inefficiënte en gecompliceerde terugwinning van laagwaardige energie. Warmte in de vorm van damp, heet water of hete lucht is een resultaat van bijna elke productiecyclus, maar die warmte hoeft niet verloren te gaan. Met slimmere systemen kan de warmte worden teruggewonnen en voor andere doeleinden worden gebruikt, wat bijdraagt tot de vermindering van de koolstofuitstoot en tot aanzienlijke kostenbesparingen voor zowel producenten als eindgebruikers.

De gesoldeerde platenwarmtewisselaar (BPHE) technologie biedt de meest efficiënte terugwinning van warmte in een waaier van industriële toepassingen, met inbegrip van proces- en comfortkoeling, koelers, gecombineerde warmte en energie en persluchtsystemen.

Benut de energie op hoge temperatuur van oververhit koelgas

 

Industriële koelsystemen met luchtgekoelde condensors verspillen energie door condensatie-energie af te geven aan de omgevingslucht. Door een desuperheater te installeren, kan veel van deze energie worden omgezet in warm water, met een brede waaier van toepassingen. Gesoldeerde platenwarmtewisselaars (BPHE's) zijn een integraal instrument waarmee extra warmte aan het koelsysteem kan worden onttrokken. Een BPHE, desuperheater genaamd, wordt tussen de compressor en de condensor geplaatst. Hierdoor kan de BPHE de warmte aan de gassen of vloeistoffen onttrekken voordat deze in de condensor terechtkomen om condensaat te worden (de vloeistof die door condensatie wordt opgevangen). Het installeren van een BPHE verhoogt efficiëntieniveaus om te helpen de veeleisende recente EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp bereiken die proceskoelers op hoge temperatuur behandelen. De verdampers kunnen op een waaier van temperatuurniveaus werken om aan de vereiste eisen voor een verscheidenheid van koelmiddelen te voldoen. Het gebruik van schoon, verwerkt water is essentieel om de levensduur van alle industriële componenten te verlengen en is noodzakelijk om maximale prestaties van BPHE's te bereiken.

BPHEs bieden standaard kopersoldeer aan, maar ook roestvrij en nikkel als alternatieve soldeermaterialen om aan de eisen voor diverse corrosieve vloeistoffen te voldoen.

Gelijktijdige productie van elektriciteit met de terugwinning en het gebruik van hitte

Traditionele warmtekrachtkoppelingssystemen produceren elektrische stroom met een rendement van ongeveer 40%, dus er is veel afval. Een manier om het rendement te verbeteren is het installeren van warmtekrachtkoppelingssystemen die gelijktijdig elektriciteit en warmte produceren. Dergelijke installaties worden WKK genoemd - warmtekrachtkoppeling. WKK-installaties zijn meestal gebouwd rond een stroomaggregaat met gasmotor. Zij verzamelen thermische energie uit een intercooler, motormantelwater, smeerolie en uitlaatgas. Warm water kan dan worden geproduceerd via warmtewisselaars, waardoor het totale rendement van het energiegebruik toeneemt, vaak tot een niveau van meer dan 90% rendement.

 

Sommige WKK-installaties zijn aangesloten via een ORC-systeem (Organic Rankine Cycle), waarbij de afvalwarmte van de motor wordt gebruikt om de generator aan te drijven. WKK-centrales zijn meestal dicht bij de eindgebruiker ingebed en helpen daarom transport- en distributieverliezen te beperken, waardoor de algemene prestaties van het elektriciteitstransmissie- en distributienetwerk worden verbeterd.

Meer energie terugwinnen uit persluchtsystemen

Ongeveer 10% van alle elektriciteit die in de industrie wordt gebruikt, is afkomstig van persluchtsystemen. En ongeveer 94% van deze energie wordt omgezet in warmte die niet gewenst of nodig is. Bij inefficiënte systemen zonder warmteterugwinning wordt dus eerst energie gebruikt om warmte te genereren en vervolgens wordt nog meer energie verbruikt om de warmte af te voeren met koelventilatoren. En vaak kunnen er binnen dezelfde installatie verschillende processen zijn die afvalwarmte produceren. De warmteterugwinningscapaciteit van een persluchtsysteem is daarom van vitaal belang. BPHE-technologie stelt gebruikers in staat om de afvalwarmte over te brengen naar verschillende delen van de productieketen of naar een buitenfaciliteit, waarbij bijna alle geproduceerde energie wordt benut. Andere voordelen van BPHEs omvatten hun compacte grootte, verhoogde efficiency en betrouwbaarheid.

 

De vermindering van verspilde energie in combinatie met lagere gebruikskosten optimaliseert de terugverdientijd, zodat deze in veel gevallen zo kort kan zijn als zes maanden. Bedrijven die ervoor kiezen een warmteterugwinningsoplossing voor hun persluchtsystemen te installeren, realiseren aanzienlijke kostenbesparingen terwijl ze ook de CO-uitstoot verlagen. Gesoldeerde platenwarmtewisselaars zijn vrijwel onderhoudsvrij, met lagere levenscycluskosten in vergelijking met andere warmtewisselaartechnologieën, en bieden de meest efficiënte terugwinning van warmte in een reeks industriële toepassingen. In veel gevallen zorgt de vermindering van energieverspilling in combinatie met lagere energiekosten voor een optimale terugverdientijd. Dit kan zo kort zijn zoals zes maanden.

Meer informatie over de voordelen van BPHE-technologie bij warmteterugwinning vindt u hier.

 

Over SWEP

SWEP is in 1983 in Zweden begonnen als een klein bedrijf en is nu 's werelds grootste leverancier van compacte gesoldeerde platenwarmtewisselaars (BPHE's). Deze worden gebruikt waar warmte efficiënt moet worden overgedragen in airconditioning, koeling, verwarming en industriële toepassingen. Bij SWEP geloven wij dat onze toekomst berust op het geven van meer energie dan we nemen - van onze planeet en onze mensen. Daarom steken wij onze energie in het leiden van de omschakeling naar duurzaam energiegebruik in warmteoverdracht. In drie decennia is het merk SWEP synoniem geworden met uitdagende efficiëntie. www.swep.net

 

Blijf op de hoogte! Beste ideeën voor energie-efficiëntie en energietransitie...

 

 


Over Joakim Palmberg

Palmberg

Drijft en leidt de wereldwijde groei, het portfoliomanagement, de waardepropositie en de marketing van het industriële temperatuur- en gassegment.