WKK Warmtebron Technologie Warmte temperatuur

Betrouwbare mengselregeling - systemen met arm gas

03 augustus 2015 door Motortech

Wereldwijd wordt arm gas (biogas, mijngas, stortgas of vergistingsgas) steeds belangrijker voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Vooral in Noord-Amerika zal het gebruik van arm gas drastisch toenemen als gevolg van de massale ontwikkeling. Naast schommelingen in de gaskwaliteit die voortdurend moeten worden bijgesteld, zijn strengere regels en voorschriften voor emissies factoren die permanent vragen om betere prestaties van mengselcontroles voor stationaire gasmotoren.