Warmte temperatuur

Carlsberg - warmteterugwinning via warmtewisselaar

29 november 2015 door HeatMatrix Group

Brouwerijen hebben vaak geïnvesteerd in de omzetting van afvalwater in biogas naar medegestookte stoomketels. Terugwinning van energie uit de afvalwarmte heeft dan te maken met rookgas dat zeer corrosief is. Dit artikel beschrijft een oplossing van de HeatMatrix installatie in een Carlsberg brouwerij.