Hernieuwbare energie

Duurzame bio-energie en de cruciale rol ervan bij het aansturen van de groene overgang in de industrie

15 maart 2021 door Marianna Santavenere
Duurzame bio-energie en de cruciale rol ervan bij het aansturen van de groene overgang in de industrie

De jaarlijkse EU-dagen van de industrie samen met de EU-industrieweek (lokale evenementen) zijn de jaarlijkse evenementen die Europa's vlaggenschip zijn en die gewijd zijn aan de industrie en die een belangrijke rol spelen bij het tonen van de nieuwste innovaties om ervoor te zorgen dat de Europese industrieën bijdragen tot de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU op lange termijn en tegelijk hun concurrentiepositie verbeteren. Deze evenementen zijn de belangrijkste platforms om de uitdagingen van de industrie te bespreken en samen kansen en beleidsreacties te ontwikkelen in een inclusieve dialoog met een breed scala aan belanghebbenden.

 

 

 

In het kader van de EU-industrieweek organiseerde Bioenergy Europe - de stem van bio-energie in Europa - op 23 februari 2021 een online-evenement, getiteld " Duurzame bio-energie: een circulaire aanpak voor strategische autonomie van de EU en groene transitie". Het webinar bracht bijna 200 deelnemers uit verschillende sectoren en organisaties samen om te leren over innovatieve benaderingen om duurzame bio-energie binnen de groene transitie te waarborgen.

 

 

 

Eduardo Cembrano Burgos(Fundación CIRCE) presenteerde praktische voorbeelden van het gebruik van bio-energie in de industrie, met bijzondere aandacht voor Horizon 2020-projecten zoalsRE4Industriedieerop gericht zijn de meest geschikte en economisch en technologisch haalbare hernieuwbare oplossingen voor energie-intensieve industrieën in kaart te brengen. Twee andere door de EU gefinancierde projecten, die relevant zijn voor de sectorRETROFEEDenBAMBOOwerden eveneens voorgesteld.

 

 

 

In dit verband werd de technische haalbaarheid aangetoond van de ontwikkeling van dergelijke oplossingen vanuit een circulaire en biogebaseerde benadering, in verschillende soorten energie-intensieve industrieën. Hetzij voor de integratie van alternatieve grondstoffen voor hun productieprocessen (zoals verbrandingsas uit biomassa of organisch afval), hetzij voor de vervanging van fossiele brandstoffen door andere hernieuwbare bronnen, zoals biobrandstoffen uit landbouw- en bosbiomassa, of biochar. Daarnaast werd benadrukt dat de verschillende sleutelactoren in de hele keten moeten worden betrokken om de energie-intensieve sectoren echt koolstofarm te maken: te beginnen met de industrieën zelf, sectorale organisaties, potentiële markten, politieke en regelgevende entiteiten, en ook de Europese samenleving.

 

 

 

 

 

 

 

De CIRCE-zitting volgde op Luc Pelkmans (IEA Bio-energie) over het gebruik van bio-energie in de industrie en ging vooraf aan een paneldebat onder leiding van Michal Dlugosz en Giulia Cancian(Bioenergy Europe), met onder meer hooggeplaatste deskundigen uit de sector: Anna-Liisa Myllynen(Stora Enso Wood Products), Carita Ollikainen(Valmet Corporation) en Mihkel Jugaste(Graanul Invest), die praktische voorbeelden van circulariteit, uitdagingen en kansen voor de complexe bio-energiewaardeketen aandroegen, en hoe financiële en wetgevingszekerheid de "strategische autonomie" van de EU-industrie kan bevorderen, de veerkracht ervan kan versterken en kan bijdragen tot het groene herstel van de EU-economie.

 

 

 

Het lokale evenement, in samenwerking met de Europese Commissie, werd geleid door Bioenergy Europe; tot de medeorganisatoren behoordenIEA Bio-energie,CERTH - Centrum voor Onderzoek en Technologie,WIP Hernieuwbare energie,EEIP - Energie-efficiëntie bij industriële processen,ETIP Bio-energie,FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffeen het door Horizon 2020 gefinancierdeprojectconsortiumRE4Industry.

 

 

 

De opname van het evenement vindt u hier.

 

 

 

 

 

Voor meer informatie

 

 

 

 

 

 

Aanvullende bronnen

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

 

 

 

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 952936. De verantwoordelijkheid voor de informatie en de standpunten in dit artikel ligt volledig bij de auteurs. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die het bevat.

 


Over Marianna Santavenere

Santavenere

Marianna werkt als projectmanager voor EEIP. Met een achtergrond in marketing en interculturele communicatie is zij verantwoordelijk voor diverse B2B en B2P communicatieactiviteiten, waaronder het verkennen van nieuwe kanalen zoals Virtual Reality.


Gerelateerde Inhoud