Projecten ETS Energiebeheer Energieterugwinning & DHC

Europa's energie-intensieve industrieën die het hoofd moeten bieden aan de covidecrisis en tegelijkertijd proberen op een duurzame manier te blijven werken

22 oktober 2020 door Rod Janssen
Europa's energie-intensieve industrieën die het hoofd moeten bieden aan de covidecrisis en tegelijkertijd proberen op een duurzame manier te blijven werken

De Europese industrie staat vandaag de dag voor grote uitdagingen. We hebben het geluk dat de Europese Unie een robuust beleidskader voor de industrie biedt dat vele thema's omvat: klimaatverandering, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, luchtvervuiling, circulaire economie, energiezekerheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen, ontkoling (of koolstofneutraliteit) en concurrentievermogen zijn het meest relevant. Vandaag de dag hebben alle Europeanen ook te maken met de COVID-19-crisis en met een verlamde economie in aanzienlijke mate. Er zijn ook discussies binnen de EU-instellingen en door middel van diverse raadplegingen over het herstelpakket en wat dat zal betekenen voor de industrie, de economie in het algemeen en de samenleving. Er zijn ook verschillende beleidsinstrumenten om de industrie te helpen.

 

 

 

De grote industrie in Europa is verplicht om regelmatig verplichte audits uit te voeren, zoals vereist door de EU-energie-efficiëntierichtlijn van 2012. Nu hadden er twee audits moeten worden uitgevoerd. Deze audits leveren het bewijs van wat er in bedrijven kan en moet worden gedaan om hun energieprestaties te verbeteren. Toch zien we geen significante nieuwe investeringen.

 

 

 

Belangrijk is dat de Europese brancheorganisaties al deze kwesties serieus nemen. Zo heeft de Europese Cementvereniging haar 2050 Routekaart voor koolstofneutraliteit afgelopen mei. De Europese Staalvereniging heeft Een groene deal over staal, prioriteiten voor de overgang van de EU naar koolstofneutraliteit en -rondheid in februari. European Aluminium produced Circular Aluminium Action Plan, A Strategy for Achieving Aluminium's Full Potential for Circular Economy by 2030 this year. En in november 2019 heeft de Groep op hoog niveau voor energie-intensieve industrieën van de Europese Commissie haar Masterplan voor een concurrerende transformatie van energie-intensieve industrieën in de EU opgesteld , dat een klimaatneutrale, circulaire economie tegen 2050 mogelijk maakt. De Energy Industrial Insulation Foundation heeft zojuist haar Witboek " Decarbonising Industry with Rapid Payback" gepubliceerd. Men zou kunnen doorgaan, maar dit geeft een indicatie van de mate van betrokkenheid en actie.

 

 

 

De Europese Commissie geeft ook aanzienlijke steun aan innovatieve benaderingen om de energie-efficiëntie te verbeteren en meer hernieuwbare energie te gebruiken om de industrie koolstofvrij te maken. Dit is ongelooflijk belangrijk om technologieën en technieken te demonstreren, om de aankoop van deelnemende bedrijven te stimuleren, om het streven naar modernisering en digitalisering te versterken en om tijdens de huidige crisis een zekere dynamiek te behouden.

 

 

 

Een deel van de financiering voor energie-intensieve industrieën wordt via A.SPIRE gefinancierd. A.SPIRE is de Europese vereniging die zich inzet voor het beheer en de uitvoering van het SPIRE Publiek-Private Partnerschap. Het vertegenwoordigt innovatieve procesindustrieën, 20% van de totale Europese productiesector wat betreft werkgelegenheid en omzet, en meer dan 150 belanghebbenden in de industrie- en onderzoeksprocessen uit meer dan een dozijn landen, verspreid over heel Europa. Een SPIRE-project waarbij het EEIP betrokken is, heet RETROFEED.

 

 

 

De belangrijkste doelstelling van RETROFEED is het gebruik van steeds meer variabele, biogebaseerde en circulaire grondstoffen in de procesindustrie mogelijk te maken door middel van de aanpassing van kernapparatuur en de implementatie van een geavanceerd monitoring- en controlesysteem en het verlenen van ondersteuning aan de exploitanten van de installaties door middel van een beslissingsondersteunend systeem (DSS) dat de productieketen bestrijkt. Deze aanpak zal worden gedemonstreerd in vijf REII's (namelijk keramiek, cement, aluminium, staal en agrochemie) met het potentieel om een gemiddelde stijging van 22% te bereiken wat betreft hulpbronnenefficiëntie en 19% wat betreft energie-efficiëntie, met als gevolg een vermindering van de kosten en de uitstoot van broeikasgassen met respectievelijk 9,3 miljoen euro en 135 kton CO2. Het project zal 3,5 jaar duren.

 

 

 

Als RETROFEED deel wil uitmaken van de oplossingen om de energie- en klimaatdoelstellingen van Europa op lange termijn te bereiken en om te helpen voldoen aan onze verplichtingen in het kader van het Akkoord van Parijs, moet een aanzienlijke inspanning worden geleverd om de ervaring en de lessen van dit project te benutten en legacyinstrumenten te ontwikkelen, van de lessen van de implementatie tot de replicatiemethodologieën. De echte voordelen beginnen wanneer die lessen in veel bedrijven in heel Europa en wereldwijd kunnen worden gedupliceerd.

 

 

 

Meer zal worden uitgelegd tijdens de uitvoering van dit project. Blijf ondertussen onze website bekijken en volg ons op Twitter.

 

 

 

Voor meer informatie over RETROFEED kunt u contact opnemen:

 

- Dr. Ana Isabel Gonzalez Espinosa (CIRCE - RETROFEED Project Coordinator) aigonzalez(at)fcirce.es

 

- Dr. Diego Redondo Taberner (CIRCE - RETROFEED Project Manager) dredondo(at)fcirce.es

 

- Mevrouw Marianna Santavenere (EEIP - RETROFEED Communicatie en Verspreiding) marianna.santavenere(at)ee-ip.org

 

 

 


Over Rod Janssen

Janssen

Rod Janssen is de voorzitter van Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Rod is ook lid van verschillende stuurgroepen en besturen zoals de ICP Europe Steering Group, de SEIF-adviesraad en het bestuur van ECEEE.


Gerelateerde Inhoud