Gaan DEEP

Bij de aanpak van onze klimaat- en energiedoelstellingen voor de lange termijn moeten we de investeringen in energie-efficiëntie serieus opvoeren, omdat het terugdringen van de vraag een belangrijk element is bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) is opgericht om een breed scala aan belanghebbenden, niet alleen van financiële instellingen, bijeen te brengen om de problemen in kaart te brengen en na te gaan wat effectieve oplossingen zouden zijn.

 

 

 

Hoewel we willen dat financiële instellingen helpen bij de financiering van verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie, hebben ze hulp nodig bij het verbeteren van hun risicoacceptatie door middel van risicoverminderende projecten. Hoewel er veel manieren zijn om dat te doen, ver buiten het bestek van dit artikel, is een van de manieren die kunnen helpen, het verstrekken van betere gegevens uit het verleden.

 

 

 

Energie-efficiëntie heeft een track record. Al tientallen jaren worden er projecten gefinancierd, zowel particulier als publiek. De resultaten zijn echter zeer slecht geoogst om toekomstige financiers vertrouwen te geven. Het EEFIG heeft echter het zogenaamde De-risking Energy Efficiency Platform (DEEP) ontwikkeld, zodat voltooide projecten kunnen worden geanalyseerd om meer vertrouwen te geven aan de financiering van soortgelijke projecten in de toekomst. Het DEEP heeft nu meer dan 15.000 projecten van zowel de gebouwen- als de industriesector in heel Europa. Gezien het aantal projecten geven zij een goede indicatie van de betrokken risicofactoren en dat zou financiële instellingen moeten helpen om bedrijfsplannen voor nieuwe projecten beter te analyseren. De projecten in het DEEP zijn geen statistisch representatieve steekproef van alle energie-efficiëntieprojecten in Europa. Ze zijn een verzameling van uitgevoerde projecten met ten minste een minimum aan gegevens die ons door onze gegevensverstrekkers ter beschikking worden gesteld en die nuttige inzichten in de markt geven. Eventuele gerapporteerde economische indicatoren geven de individuele situatie van de opgenomen projecten weer. Maar ze helpen en maken zeker deel uit van de oplossing. Naarmate DEEP evolueert en meer projecten toevoegt, zullen de indicatoren robuuster worden.

 

 

 

Het volgende diagram laat zien waar we nu staan.

 

 

 

 

 

 

Onlangs is de website bijgewerkt met de Internal Rate of Return (IRR)/Netto Present Value (NPR), Key Performance Indicators die zijn afgestemd op de EU-taxionomie voor duurzame financiering en die het mogelijk maken de energieprijzen door de gebruiker te laten bepalen. DEEP is nu gebruikersvriendelijker door een beter upload- en gegevensincheckmechanisme en een applicatieprogrammeerinterface (API) voor het gebruik van geaggregeerde gegevens in andere toepassingen.

 

 

 

Nu hebben we u nodig om de database te gebruiken en ons uw feedback te geven.

 

 

 

In de wereld waarin we werken is data ongetwijfeld van fundamenteel belang. De energie-efficiëntiegemeenschap is van oudsher slecht in staat om de gegevens strikt aan te leveren bij eerdere projecten. We weten ook dat er veel, veel meer projecten zijn die in deze database kunnen en moeten worden opgenomen. De gegevensverstrekkers zijn meer dan welkom om deel uit te maken van deze aanpak.

 

 

 

Kijk maar eens. Probeer de functies uit en geef ons uw feedback.

 


Over Rod Janssen

Janssen

Rod Janssen is de voorzitter van Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Rod is ook lid van verschillende stuurgroepen en besturen zoals de ICP Europe Steering Group, de SEIF-adviesraad en het bestuur van ECEEE.


Gerelateerde Inhoud