Projecten Energiebeheer Digitalisering

H2020-gefinancierd project RETROFEED gaat van start in Brussel

18 december 2019 door Marianna Santavenere
H2020-gefinancierd project RETROFEED gaat van start in Brussel

Implementeren van slimme kaders voor retrofitting in de procesindustrie naar een werking met variabele, biogebaseerde en circulaire grondstoffen

Op26 en27 november 2019 vond de officiële start plaats van RETROFEED, een project dat wordt gefinancierd in het kader van het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie. De eerste tweedaagse bijeenkomst vond plaats in het hart van Europa, Brussel, en bracht 18 ready-to-act partners met sterke industriële expertise samen. Het uiteindelijke doel van het initiatief is de implementatie van slimme baanbrekende kaders voor retrofitting in de procesindustrie door variabele, biogebaseerde en circulaire oplossingen te ontwikkelen.

Gecoördineerd door de CIRCEFoundation, het Centre of Research for Energy Resources and Consumption gevestigd in Zaragoza (Spanje), heeft het miljoenenproject officieel zijn startdatum vastgesteld op 1 november 2019, met een looptijd van 42 maanden, eindigend in april 2023. Met een totaal budget van 15,5 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro wordt gefinancierd door het H2020-programma, werd de oproep gepromoot door SPIRE, de Europese vereniging die zich heeft verbonden tot het beheer en de uitvoering van het publiek-private partnerschap SPIRE.

"Tijdens de bijeenkomst hebben de partners niet alleen een globale visie van het hele project gekregen en de adviezen van de EC in ontvangst genomen, maar hebben zij ook de kans gekregen om de planning van de taken te laten zien en te beginnen met een nauwe samenwerking om alle ambitieuze doelen te bereiken." (Ana Gonzalez, CIRCE Stichting - RETROFEED Coördinator)

Het RETROFEED-project

De belangrijkste doelstelling van het project is het gebruik van steeds variabeler, biogebaseerde en circulaire grondstoffen in procesindustrieën mogelijk te maken door de aanpassing van kernapparatuur. Deze activiteit voorziet in de implementatie van een geavanceerd monitoring- en controlesysteem en de ondersteuning van de exploitanten van de fabrieken door middel van een DSS - beslissingsondersteunend systeem, dat de productieketen bestrijkt. Een topprioriteit is de ontwikkeling van een methodologie ter ondersteuning van retrofitting in de procesindustrie, aangevuld met het DSS, dat in staat zal zijn een diagnose te stellen van de effecten van verschillende oplossingen. De demonstratie zal plaatsvinden in vijf grondstof- en energie-intensieve sectoren, namelijk keramiek, cement, aluminium, staal en agrochemie.

Bij de uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden zullen vijf verschillende benaderingen worden overwogen: 1) de integratie van grondstoffenmengsels van afval en/of bijproducten die in de fabriek worden verkregen; 2) de invoering van afvalstoffen van buiten de fabriek ter aanvulling van de huidige grondstoffenvoorziening van de oven/reactor; 3) het gebruik van biogebaseerde bronnen als grondstoffen; 4) de verbranding van biogebaseerde brandstoffen om de huidige vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen; 5) het gebruik van residuen uit de staalindustrie en andere soortgelijke residuen uit andere industriële sectoren als alternatieve grondstoffen.

Met het project wordt beoogd de hulpbronnenefficiëntie met 22% en de energie-efficiëntie met 19% te verhogen en vervolgens de kosten en de CO2-uitstoot te verminderen. Bovendien zal het consortium vanaf het begin van het project werken aan de definitie van een duidelijk en nauwkeurig exploitatieplan, om een succesvolle replicatie van de ontwikkelde oplossingen na het einde van de actie te bereiken.

De partners van het RETROFEED-consortium

Het consortium is multidisciplinair, evenwichtig en verenigt expertise uit 10 verschillende Europese landen, waardoor het in staat is een brede verspreiding van de projectresultaten te garanderen en de mogelijkheden voor replicatie van de ontwikkelde oplossingen te maximaliseren. De projectpartners kunnen namelijk bogen op een jarenlange ervaring met Europese projecten en de ontwikkeling van innoverende industriële oplossingen.

Het consortium bestaat uit 4 OTO-uitvoerders (Coördinator: CIRCE Foundation; AIMEN Technology Centre; Instytut Energetyki; Rina Consulting - Centro Sviluppo Materiali) die zich zullen richten op de karakterisering en validering van de demo-sites en de ontwikkeling van het voorlopige ontwerp van enkele oplossingen; 4 engineering- en technologiebedrijven(Optit Srl; Odys Srl; Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar LTD; HTT ENGINEERING, Spol. S.r.o) die belast zijn met de fabricage en uitvoering van de RETROFEED-oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de ontwikkelingen van de OTO's; 6 eindgebruikers(Torrecid SA; Secil-Companhia Geral de Cal e Cimento SA; Asas Aluminyum Sanayi Ve Ticaret AS; Ferriere Nord Spa; Fertiberia SA; Silcotub SA) die zullen optreden als gegevensverstrekkers en de ontwikkeling van het proces zullen ondersteunen door de in hun installaties ontwikkelde oplossingen te integreren; en 4 horizontale partners(IVL Swedish Environmental Research Institute; Energy Efficiency in Industrial Processes ASBL; Geonardo Environmental Technologies Ltd; Rina Consulting Spa) die werken op het gebied van de validatie van resultaten, de exploitatie van projectactiviteiten, verspreiding en kennisoverdracht.

Voor meer informatie

Dr . Ana Isabel Gonzalez Espinosa (CIRCE - projectcoördinator) aigonzalez(at)fcirce.es

Dr . Diego Redondo Taberner (CIRCE - projectleider) dredondo(at)fcirce.es

Mevrouw Marianna Santavenere (EEIP - Communicatie en Verspreiding) marianna.santavenere(at)ee-ip.org

 

Dit project werd gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 869939. De verantwoordelijkheid voor de informatie en de standpunten in dit persbericht ligt volledig bij de auteurs. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die het persbericht bevat.

null


Over Marianna Santavenere

Santavenere

Marianna werkt als projectmanager voor EEIP. Met een achtergrond in marketing en interculturele communicatie is zij verantwoordelijk voor diverse B2B en B2P communicatieactiviteiten, waaronder het verkennen van nieuwe kanalen zoals Virtual Reality.


Gerelateerde Documenten