Verwarming

Inleiding: Elektrowarmtetechnologieën

15 mei 2017 door Dusan Jakovljevic
Inleiding: Elektrowarmtetechnologieën

Bij elektromagnetische procestechnieken wordt gebruik gemaakt van golflengten in het elektromagnetische spectrum die overeenkomen met microgolven, radiogolven, infrarood en ultraviolet om materialen te verhitten. Directe verhittingsmethoden wekken warmte op in een werkstuk, hetzij door een elektrische stroom door het materiaal te leiden, hetzij door een elektrische stroom (wervelstroom) in het materiaal te induceren. Deze technologieën bieden aanzienlijke voordelen in vergelijking met de alternatieven op basis van fossiele brandstoffen en dragen bij tot het koolstofvrij maken van de economie doordat zij geen emissies ter plaatse veroorzaken. Afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt, zullen deze technologieën leiden tot een verbetering van de algemene luchtkwaliteit. Andere gangbare voordelen van technologieën op basis van elektrowarmte, afgezien van de lagere milieu-impact, zijn

  • Een lagere investeringskost
  • Een compacte installatie in verhouding tot de productiecapaciteit
  • Er is geen transport en opslag van brandstof nodig

De inherente kracht van de meeste elektrowarmte-technologieën ligt in het feit dat zij warmte genereren binnen het doelmateriaal, wat leidt tot voordelen op het gebied van procesbeheersing en energie-efficiëntie bij het eindgebruik. Doorgaans kan een verbetering van het eindgebruiksefficiëntie met een factor twee worden waargenomen, afhankelijk van het proces. Dit betekent dat elektromagnetische verwerking de uiteindelijke energievraag voor proceswarmte in de EU, die 20% van de uiteindelijke energievraag in de EU bedraagt, potentieel kan halveren.

Bron: Leonardo Energie

 


Over Dusan Jakovljevic

Jakovljevic

Dusan Jakovljevic is medeoprichter en directeur van Policy & Communications of Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Dusan is opgeleid aan de London School of Economics en werkt sinds 1999 in Londen en Brussel op het gebied van EU public affairs en energiebeleid. Dusan pleit voor de breedste samenwerking tussen energietransitie actoren, ondersteunt meer dan 40 verenigingen bij Tw4SE (Twitter voor Duurzame Energie), en is de engagement expert bij DecarbEurope (EEIP is een van de meer dan 20 leden).