ETS Klimaatverandering Hernieuwbare energie Dienstverlening voor energie-efficiëntie

Klimaatbescherming in de onderneming stelt de toekomst veilig

05 juli 2021 door Andreas Kuehl
Klimaatbescherming in de onderneming stelt de toekomst veilig

Vandaag is het belangrijk dat bedrijven hun eigen maatregelen nemen om het klimaat te beschermen. Omdat ze niet alleen onder druk staan om de gestelde politieke doelen te bereiken. Klimaatverandering bedreigt hun winstgevendheid op lange termijn en hun vermogen om te werken. Bovendien vragen investeerders, klanten en werknemers steeds meer om een verbintenis die de gevolgen van het zakendoen beperkt.

Dit artikel laat zien wat zij kunnen doen en waar zij pioniers op het gebied van klimaatbescherming kunnen vinden. Wie nog naar argumenten zoekt, vindt hier ook de eerste antwoorden.

Toepassing van klimaatbescherming in de onderneming

Mooie marketingslogans over klimaatbescherming worden tegenwoordig niet meer serieus genomen. Geloofwaardige bedrijfsactiviteiten moeten zichtbaar zijn - maar het louter compenseren van emissies hoort daar niet bij. Daarom stellen steeds meer bedrijven hun eigen doelstellingen vast om de uitstoot te verminderen. Zij weten dat hun eigen toekomst en concurrentievermogen op het spel staan.

Enkele geëngageerde Duitse bedrijven netwerken in het initiatief Klimaatbeschermingsbedrijven. Zij presenteren zich als pioniers op het gebied van de optimalisering van het energiegebruik en de klimaatbescherming op het werk. Nieuwe bedrijven moeten een selectieprocedure doorlopen en mogen reclame maken als "klimaatbeschermingsbedrijf".

Pionierbedrijven: volgen en deelnemen aan

De weg naar een klimaatneutrale onderneming is een ambitieuze opdracht. Er zijn enkele pioniers die deze taak op zich hebben genomen en hun ervaring doorgeven.

Het Climate Protection Companies Initiative is een vereniging van 46 Duitse bedrijven die zich consequent richten op klimaatbescherming. Zij hebben reeds talrijke projecten voor energie-efficiëntie en klimaatbescherming uitgevoerd en hebben zich vrijwillig verbonden tot meetbare en ambitieuze doelstellingen, die zij voortdurend verder ontwikkelen.

Dit is wat klimaatbeschermingsbedrijven onderscheidt:

  • Ambitieuze doelstellingen met regelmatige analyse en herziening, en voortdurende verbetering van procedures en processen.
  • Duurzame bedrijfsmodellen met producten en diensten die bijdragen tot de bescherming van het klimaat
  • Actieve kennisoverdracht door het delen van hun eigen ervaring en beproefde oplossingen voor klimaatbescherming

Bedrijven die vinden dat zij een rol te spelen hebben en de doelstellingen van het Duitse klimaatbeleid ondersteunen, kunnen lid worden van het pioniersinitiatief Klimaatbeschermingsbedrijven. Het is belangrijk dat zij zich inzetten voor het nastreven van klimaatbeschermingsdoelstellingen en reeds voorbeeldige prestaties hebben geleverd op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie.

In een huidige aanvraagronde kunnen bedrijven die klimaatbescherming met succes als een strategische bedrijfsdoelstelling nastreven, tot 31 juli 2021 een toelatingsaanvraag indienen. Een online-instrument helpt bij de eerste beoordeling van de kansen op succes. Aan het eind van de aanvraagprocedure beslist een onafhankelijke jury van deskundigen over de toelating.

Redenen voor bedrijven om zich te concentreren op klimaatbescherming

Klimaatbescherming is niet alleen een taak voor ons privé-leven - in het bedrijfsleven is het minstens even belangrijk om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit is niet alleen te danken aan de toenemende druk van de wetgever; ook klanten, investeerders en werknemers eisen steeds vaker dat bedrijven hun steentje bijdragen om klimaatneutraliteit te bereiken.

Veel bedrijven nemen al enige tijd hun sociale en milieuverantwoordelijkheid. Beursgenoteerde ondernemingen moeten al sinds 2017 een verslag over niet-financiële aspecten indienen. Dit MVO-verslag geeft een overzicht van alle activiteiten die verband houden met sociale en milieukwesties. Het ecologische gebied wordt steeds belangrijker, omdat als gevolg van de Green Deal van de EU duurzaamheidsrisico's nu een grotere rol spelen op de financiële markt.

Een andere reden is dat sectoren van de economie in toenemende matedoor de klimaatverandering worden getroffen. Weersextremen, zoals hevige regenval, extreme hitte en droogte, leiden tot hogere kosten voor aankoop, energievoorziening of irrigatie. Zij veroorzaken langere levertijden wanneer de productie in andere regio's wordt beperkt of tot stilstand komt.

Hieruit blijkt dat economische factoren een steeds grotere rol spelen. Energie wordt steeds duurder - en niet alleen op de elektriciteitsmarkt. De kosten van fossiele brandstoffen zullen ook aanzienlijk stijgen als gevolg van de handel in emissierechten of de beprijzing van CO2.

Het economische risico van klimaatverandering neemt toe en de toekomst wordt steeds moeilijker te plannen. Vermindering van de emissies tot het punt van klimaatneutrale exploitatie verhoogt de veiligheid en de mogelijkheid om kosten en bevoorrading voor de toekomst te plannen.

Manieren om een klimaatneutraal bedrijf te worden

Er zijn een aantal manieren waarop bedrijven in de industrie, de handel en de dienstensector hun uitstoot kunnen verminderen. Zij kunnen de eerste stap zetten door groene elektriciteit aan te kopen. Als een bedrijf eigen gebouwen of terreinen heeft, is het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik met een fotovoltaïsch systeem een goede optie.

Vermindering van het energieverbruik

Maatregelen om het energieverbruik te verminderen en de energie-efficiëntie te verhogen liggen eveneens voor de hand. Het is belangrijk het eigen potentieel te erkennen en te benutten. Energie-efficiëntienetwerken helpen bedrijven ook om nieuwe mogelijkheden aan te boren. Onder leiding van een moderator en een energieconsultant leren de deelnemende bedrijven van elkaar en kunnen ze nieuwe manieren vinden om hun eigen energieverbruik en emissies te verminderen.

De netwerken zijn georganiseerd in het initiatief Energie-efficiëntie- en klimaatbeschermingsnetwerken van het Duitse bedrijfsleven. Intussen spelen klimaatbescherming en de weg naar een klimaatneutrale onderneming een belangrijke rol in het netwerkwerk. Dit omvat de verschillende gebieden - van het betrekken van werknemers tot het verminderen van emissies in het wagenpark en de logistiek.

Rekening houden met emissies van leveranciers

Wanneer bedrijven hun eigen uitstoot willen verminderen met als doel koolstofneutraliteit, moeten zij ook kijken naar de uitstoot die zij niet rechtstreeks kunnen beïnvloeden. Deze omvatten de energie die is aangekocht voor elektriciteit, verwarming, koeling en stoom. Het is niet alleen een kwestie van kijken naar de prijs; emissies moeten ook worden meegewogen in de beslissing voor de juiste leverancier. Verdere stappen zijn het in aanmerking nemen van de CO2-uitstoot van leveranciers en de gevolgen van hun eigen producten. Dit omvat hun hulpbronnen en de winning ervan, het vervoer van grondstoffen en eindproducten.

Gezien de gehele bedrijfsactiviteit

Ook moet rekening worden gehouden met de gevolgen van de rest van de activiteiten van de onderneming . Dit omvat onder meer het effect van zakenreizen, het wagenpark en gehuurde gebouwen. De pandemie toont aan dat veel zakenreizen kunnen worden vervangen door videoconferenties. Voor een klimaatvriendelijk wagenpark zijn overheidssubsidies en belastingvoordelen beschikbaar.

Als laatste stap naar een klimaatneutrale onderneming kunnen de emissies die niet worden vermeden, worden gecompenseerd. Dit percentage moet echter mettertijd worden verlaagd om echte klimaatneutraliteit te bereiken.

De volledige tekst is oorspronkelijk gepubliceerd op energynet.de op 12.05.2021.


Over Andreas Kuehl

Kuehl

Content Manager, Online Marketing, Social Media, Gebouwenergie, energie-efficiëntie en duurzame energie Expert gespecialiseerd in klimaatneutrale gebouwen en wijken, huurderselektriciteit, energie-efficiëntie, duurzame energie, energieopslag en innovaties voor de brede energietransitie. Content specialist voor bedrijven op het gebied van energietransitie, klimaatneutrale gebouwen en duurzaamheid.


Gerelateerde Inhoud