Technologie voor energie-efficiëntie

Klimaatneutraliteit en het potentieel van digitale technologieën voor energie-efficiëntie - Vijf toepassingsvoorbeelden

22 maart 2021 door Katja Reisswig
Klimaatneutraliteit en het potentieel van digitale technologieën voor energie-efficiëntie - Vijf toepassingsvoorbeelden

De CO2-uitstoot in 30 jaar terugbrengen tot nul - een utopie?

 

De omschakeling van de Duitseenergievoorziening op groene en hernieuwbare energie is een uitgemaakte zaak. Over 30 jaar moet het land zijn energiebehoefte dekken uit hernieuwbare bronnen. Daartoe heeft de Duitse regering niet alleen de nucleaire uitfaseringin 2011 bezegeld, maar is zij vorig jaar ook begonnen met de uitfasering van kolengestookte energie. In de komende jaren zullen kerncentrales en met fossiele brandstoffen gestookte centrales geleidelijk van het net worden gehaald.

 

Het land moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn!

 

In hoeverre dit doel realistisch en haalbaar is, is onderzocht in een studie getiteld"Klimaatneutraal Duitsland 2050", die in opdracht van de denktank Agora Energiewende samen met Agora Verkehrswende en de Stichting Klimaatneutraliteit is uitgevoerd. Het Öko-Institut, het Wuppertal-Institut en Prognos waren bij de studie betrokken.

 

 

 

Klimaatneutraliteit is haalbaar!

 

De conclusie van de studie luidt: "Klimaatneutraliteit tegen 2050 is haalbaar!"

 

 

 

Echter, alleen op voorwaarde van grote investeringen gekoppeld aan een holistisch toekomstprogramma. Zo vat debijdrage van EnergieZukunft het samen.

 

Om klimaatneutraliteit te bereiken, zouden ook alle sectoren van de economie fundamenteel moeten worden omgevormd. Dit komt doordat de klimaatverandering niet alleen gevolgen heeft voor de energieproductie, maar voor alle sectoren die grote hoeveelheden energie nodig hebben. Naast industrie en landbouw zijn dat vooral vervoer en gebouwen.

 

"Op alle terreinen van het leven en de economie moeten de fossiele brandstoffen kolen, olie en gas worden vervangen door elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en groene waterstof

EnergyFuture

 

Samen zijn zij goed voor meer dan 60 procent in Duitsland en daarmee dragen zij het leeuwendeel van alle broeikasgassen, die, zoals bekend, leiden tot de opwarming van de aarde. CO2-reducties op deze gebieden zijn dan ook essentieel en doorslaggevend voor een klimaatomslag.

 

 

 

Totstandbrenging van klimaatneutraliteit door een versnelde energietransitie

 

 

 

Om Duitsland tegen 2050 klimaatneutraal te maken, moet de CO2-uitstoot tegen 2030 drastisch worden verminderd. Volgens de berekeningen van de studie zouden 65% minder CO2-emissies nodig zijn in vergelijking met het referentiejaar 1990.

 

Tegelijkertijd zou deuitbreiding van hernieuwbare energiebronnen moeten worden versneld. Zodat tegen het jaar 2030 de energievoorziening uit hernieuwbare energiebronnen 70 procent bedraagt. Dit zou een verdrievoudiging betekenen ten opzichte van het huidige niveau van wind- en zonne-energie.

 

 

 

Klimaatneutraliteit tegen 2050 betekent dat de CO2-uitstoot tegen die tijd met in totaal 95 procent moet zijn verminderd.

 

 

 

Maar er is niet veel tijd meer om volledig over te schakelen van fossiele brandstoffen op een koolstofdioxidevrije, groene energievoorziening en om het energieverbruik drastisch te verminderen. Naast het verhogen van de energie-efficiëntie hebben we ook behoefte aan een slim, intersectoraal netwerk van alle gebieden waar energie wordt verbruikt.

 

Infografik Klimaneutralitaet 2050Thinktank Agora Energiewende samen met Agora Verkehrswende en de Stichting Klimaatneutraliteit - Infografiek van de studie "Klimaatneutraal Duitsland 2050" - Prognos, Öko-Institut, Wuppertal Institut

 

 

 

Studie "Klimaatneutraal Duitsland" - In drie stappen naar nul broeikasgassen tegen 2050 via een tussentijdse doelstelling van -65% in 2030 als onderdeel van de EU Green Deal

 

DOWNLOAD SAMENVATTING VAN DE STUDIE

 

 

 

Verdere achtergrondinformatie:

 

"Hoe Duitsland tegen 2050 klimaatneutraal wordt" - Persberichtvan het Öko-Institut.

 

 

 

Ook zuinig gebruik van hernieuwbare energie

 

 

 

Volledig voorzien in de energiebehoeften met behulp van hernieuwbare energiebronnen en groene waterstofproductie zal nauwelijks mogelijk zijn zonder een overeenkomstige infrastructuur op te bouwen. Energie-efficiëntie en klimaatbeschermingstechnologieën scheppen hiervoor de voorwaarden.

 

In de vorm van oplossingen en business cases gericht op de markt, bieden zij de mogelijkheid voor een klimaatvriendelijke transformatie van de economie. Bovendien maken zij een zuinig en efficiënt gebruik van het kostbare goed "energie" mogelijk.

 

Het zal immers nog wel even duren voordat de toestand van een 100 procent duurzame energievoorziening is bereikt. En zelfs dan zal energie niet beschikbaar zijn tegen "nulemissie"-tarieven. Immers, zelfs de toegevoegde waarde van de productie van hernieuwbare energie is niet volledig emissievrij.

 

Als we ook rekening houden met de tendensen van een stijgende mondiale vraag naar energie en een groeiende wereldbevolking en welvaart, zullen we er niet omheen kunnen het energieverbruik in de toekomst te verminderen. Digitale technologieën voor energie-efficiëntie kunnen hierbij helpen. De volgende toepassingsvoorbeelden laten zien hoe.

 

 

 

5 Toepassingsvoorbeelden voor digitale energie-efficiëntieoplossingen

 

 

 

1e toepassingsvoorbeeld: zelflerende automatische radiatorthermostaten voor gedigitaliseerd warmtebeheer

 

Aanbieder: vilisto GmbH

 

Zelflerende radiatorthermostaten die zichzelf aanpassen aan het gedrag van de gebruiker in de kamer en de verwarming automatisch hoger of lager zetten. Dit is een gepatenteerde oplossing voor energie-efficiëntie van vilisto GmbH. Hun radiatorthermostaten zijn uitgerust met sensoren. Ze detecteren wanneer en hoe een kamer wordt gebruikt. Bovendien worden lokale weergegevens gebruikt voor de besturing van de thermostaten, zodat ruimten automatisch tot de gewenste temperatuur worden verwarmd of ongebruikte ruimten automatisch worden uitgeschakeld. Indien nodig kunnen verwarmingssystemen handmatig worden geregeld. De thermostaten maken een gebruiksvriendelijk warmtebeheer mogelijk in ruimten van gebouwen, zoals kantoorgebouwen, openbare bestuursgebouwen of onderwijsinstellingen. Zij maken het mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen en tegelijk de energiekosten te drukken. Op die manier draagt de technologie bij tot een betere CO2-balans van de gebouwen.

 

 

 

2e toepassingsvoorbeeld: slimme pompen gekoppeld aan een IoT-platform voor bestaande gebouwen

 

Aanbieder: perto GmbH

 

Slimme pompen van perto GmbH zijn ook gericht op intelligent warmtemanagement. Het enige verschil is dat hier de energie- en CO2-besparing al in het ketelhuis plaatsvindt. Hun pompen zijn uitgerust met intelligente meettechnologie en aangesloten op een Internet-of-Things (IoT)-platform. Hierdoor kunnen verwarmingssystemen op afstand worden bestuurd en op afstand worden bewaakt op basis van real-time gegevens. Bovendien kunnen zelflerende algoritmen inefficiënties opsporen en deze elimineren door optimalisatiemogelijkheden te benutten.

 

 

 

3e toepassingsvoorbeeld: geautomatiseerde regeling vermindert energieverbruik in gebouwen

 

Aanbieder: recogizer GmbH

 

energyControl van recogizer GmbH zorgt voor een efficiënte energieaanpak in gebouwen. Met behulp van kunstmatige intelligentie ondersteunen zij exploitanten van winkelpanden, kantoorgebouwen, hotels en openbare gebouwen bij het permanent besparen van energie. Zonder enige manuele inspanning, beperkt hun oplossing het energieverbruik van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen. Voorspellingsgegevens worden ook gebruikt om een optimaal binnenklimaat te creëren. Bovendien worden gebouwgegevens en gebruikersgedrag geïmporteerd. energyControl verkrijgt elke 15 minuten gegevens voor zijn voorspellende regeling. Meer informatie over deenergyControl gebouwoplossing...

 

Green Building

 

 

 

4. toepassingsvoorbeeld: Efficiëntie-PAKKEN zetten afvalwarmte om in schone elektriciteit

 

Provider: Orcan Energy AG

 

Met zijn "efficiency packs" heeft Orcan Energy AG een oplossing voor energie-efficiëntie ontwikkeld die het vraagstuk van warmtebeheer en energievoorziening vanuit een andere invalshoek benadert. Hun oplossing is niet zozeer gericht op vermindering van het energieverbruik, maar veeleer op het energetisch gebruik van afvalwarmte. Hun gepatenteerde technologie gebruikt overtollige warmte om CO2-vrije elektriciteit op te wekken. De warmte is bijvoorbeeld afkomstig van motoren, industriële en koelprocessen. Hun "efficiency packs" kunnen zonder veel moeite worden geïnstalleerd. Hij kan gewoon "plug & play" worden gebruikt.

 

 

 

5. toepassingsvoorbeeld: warmteterugwinning uit douches

 

Leverancier: Joulia SA

 

Joulia is ook gespecialiseerd in warmteterugwinning met zijn douchegoottechnologie, waarvoor het bedrijf verschillende prijzen heeft gewonnen. Hun douchegoten, Joulia-Inline en Joulia-Twinline genaamd, maken gebruik van de warmte-energie van het douchewater. Zij verwerken dit en maken het beschikbaar voor de energievoorziening in woningen. Alleen koud afvalwater komt in de riolering terecht. De energie blijft in het huis. Uw efficiency-oplossing bespaart energie en CO2-uitstoot en zorgt voor maximaal comfort.

 

 

 

Conclusie: Klimaatneutraliteit en digitale technologieën voor energie-efficiëntie

 

 

 

De toepassingsvoorbeelden hebben duidelijk gemaakt dat digitale technologieën voor energie-efficiëntie de omvorming van het klimaat kunnen versnellen. Maar hoe kunnen dergelijke toepassingen worden opgeschaald en over de hele linie worden ingevoerd? Wat zijn de koppelingseffecten en synergieën met andere technologieën? Op welke toepassingsgebieden kunnen digitale technologieën voor energie-efficiëntie bijzonder grote voordelen en toegevoegde waarde opleveren?

 


Over Katja Reisswig

Reisswig

Dr. Katja Reisswig is de oprichter en auteur van het sectoroverschrijdende B2B-onlinemagazine Technewable.com. Haar jarenlange ervaring in PR, communicatie en marketing, de inzichten uit haar doctoraat op het gebied van kennis- en technologietransfer over ondernemende universiteiten, haar praktijkervaring uit haar advieswerk in het kader van EXIST-financieringsprogramma's en inzichten in talrijke innovatieve projecten en startende ondernemingen zijn hierin verwerkt.


Gerelateerde Inhoud