Beleid en regelgeving Energiebeheer van gebouwen

Nieuw GCO-verslag: Het onttrekken van meerdere voordelen: verborgen waarden in het milieu- en bouwbeleid

21 oktober 2020 door Rod Janssen
Nieuw GCO-verslag: Het onttrekken van meerdere voordelen: verborgen waarden in het milieu- en bouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie heeft onlangs een belangrijke nieuwe onderzoeksstudie gepubliceerd over de manier waarop we de vele voordelen van een verbeterde energie-efficiëntie in ons gebouwenbeleid kunnen benutten.

 

 

 

De onaangeboorde/verborgen voordelen van het milieubeleid zijn enorm. Dit onderzoek toont en plaatst een monetaire waarde op de toegevoegde voordelen voor onze gezondheid, maatschappij en economie die milieu-investeringen en beleid in verband met energie-efficiëntie kunnen opleveren.

 

 

 

De bevindingen tonen aan dat groen beleid zowel onze gezondheid als de economie kan verbeteren en hand in hand kan gaan. Deze studie biedt beleidsmakers en besluitvormers een leidraad bij het ontwikkelen van een methodologie voor het opnemen van meerdere voordelen in een kosten-batenanalyse van het energie-efficiëntiebeleid. Het is de bedoeling dat het verschaffen van een macro-economisch inzicht in de bredere voordelen van energie-efficiëntie in gebouwen beleidsmakers en investeerders zal aanmoedigen om de voordelen van een effectiever energie-efficiëntiebeleid en -programma's te ontwikkelen en te kwantificeren en een hoger niveau van renovatie aan te sturen, en zo de renovatiegolf van de EU te ondersteunen.

 

 

 

Dit verslag verschaft de EG, de nationale overheden die belast zijn met de tenuitvoerlegging van het energie-efficiëntiebeleid van de EU (zoals de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD)) in de lidstaten en andere besluitvormers die meerdere voordelen in hun beleid, bouwprogramma's en financiële programma's willen opnemen:

 

- informatie over de vastgesteldevoordelen:

 

- een methodologie voor eenbetere afweging van de bredere voordelen, met name bij de berekening van de kostenoptimale minimumeisen inzake energieprestaties in het kader van de REPG; en

 

- Een toolkit om de monetaire waarde van deze effecten te berekenen en te kwantificeren / te meten, vanuit het standpunt van het beleid en de investeerders.

 

 

 

Dit is een belangrijk verslag dat de overkoepelende doelstelling van de Europese Green Dealom Europa in 2050 klimaatneutraal te maken, ondersteunt.

 

 

 

Het rapport is hier beschikbaar.

 


Over Rod Janssen

Janssen

Rod Janssen is de voorzitter van Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Rod is ook lid van verschillende stuurgroepen en besturen zoals de ICP Europe Steering Group, de SEIF-adviesraad en het bestuur van ECEEE.


Gerelateerde Inhoud