Beleid en regelgeving Hernieuwbare energie Slimme steden & gebouwen

Nieuw verslag van het GCO: enabling positive energy districts across Europe: energy efficiency koppelt hernieuwbare energie.

11 november 2020 door Rod Janssen
Nieuw verslag van het GCO: enabling positive energy districts across Europe: energy efficiency koppelt hernieuwbare energie.

Vanuit een energieperspectief bieden nul- of positieve energiedistricten (PED) mogelijkheden om kosteneffectieve niveaus van hoge energie-efficiëntie en hernieuwbare energiesystemen te bereiken. Dit onlangs gepubliceerde verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO ) van de Europese Commissie heeft tot doel te begrijpen hoe met energieprestatiedoelstellingen kan worden omgegaan door verder te gaan dan afzonderlijke gebouwen en naar een district toe te gaan. Dit is een relatief nieuwe onderneming in zowel wetenschappelijk onderzoek als gerealiseerde projecten.

 

 

 

Hoewel er verschillende "nul-energie"- en "energiegemeenschap"-concepten bestaan, bestaat er in het wettelijk kader geen dergelijke definitie in de huidige Europese wetgeving. Toch zijn er veel instrumenten in het pakket"Schone energie voor alle Europeanen" die burgers, lokale gemeenschappen en nationale overheden kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van dergelijke districten of gemeenschappen (met name REDII, EPBD, EED).

 

 

 

In dit verslag worden de algemene stappen geschetst om ontwikkelaars en beleidsmakers te helpen een kostenoptimale positieve of nul-energiedistrict te implementeren. Het bespreekt ook de prestatie-aspecten en biedt een routekaart voor lokale gemeenten, stedenbouwkundigen en nationale beleidsmakers om te gebruiken bij het ontwerpen:

 

1. Een beleid om wetgeving te maken en PED / ZED's op nationaal niveau mogelijk te maken, of

 

2. Een individuele PED / ZED op projectniveau.

 

 

 

De literatuurstudie en de interviews in deze studie kwamen tot een gemeenschappelijke conclusie: hoewel er nog steeds enkele toepassingsmogelijkheden zijn - is het mogelijk om kostenoptimale energieprestatiedoelstellingen voor een PED te ontwikkelen en om de doelstellingen van de EU Green Deal en de Overeenkomst van Parijs te halen, moeten de volgende stappen in aanmerking worden genomen bij de ontwikkeling van een PED of ZED:

 

- Voldoen aan de energie-efficiëntie-eisen van het lokale bouwreglement.

 

- Optimaliseren van de energie-efficiëntie versus hernieuwbare energiebronnen

 

- Optimalisatie van het aanbod van de resterende vraag door onsite hernieuwbare energie (in de wijk)

 

- Optimaliseer de toevoer door middel van een apart gridsysteem.

 

 

 

Het rapport is hier beschikbaar.

 


Over Rod Janssen

Janssen

Rod Janssen is de voorzitter van Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Rod is ook lid van verschillende stuurgroepen en besturen zoals de ICP Europe Steering Group, de SEIF-adviesraad en het bestuur van ECEEE.


Gerelateerde Inhoud