Beleid en regelgeving Financiering

Strategisch denken over industriële energie-efficiëntie

05 februari 2021 door Rod Janssen
Strategisch denken over industriële energie-efficiëntie

In een recente enquête van de Energy Efficiency Financial Institutions Group(EEFIG) onder de leden van haar werkgroep voor de industrie, zei een respondent dat, belangrijker dan toegang tot financiering, het verkrijgen van buy-in van CEO's en CFO's is. De respondent vervolgde. Als CEO's en CFO's het niet "snappen", zullen zij het ook niet eisen. Intuïtief is het voor het senior management veel gemakkelijker om bijvoorbeeld over te schakelen op andere brandstoffen dan de algehele efficiëntie van de locatie te verbeteren. "Als er geen sterke efficiëntiecultuur op topniveau is gevestigd", zijn er problemen.

 

De Financial Times had onlangs een artikel dat te veel bestuurskamers klimaat "incompetent" zijn. Van een onderzoek onder 1.188 bestuursleden in Amerika's top 100 bedrijven, had slechts 0,2 procent enige klimaatkennis. Slechts 0,2 procent! Dus, wat zou het zijn voor energie-efficiëntie? Welke taal moeten we gebruiken om met de CEO en de CFO te praten? We hebben in de OESO-landen al sinds de oliecrises van de jaren zeventig energie-efficiëntieprogramma's en toch blijven we steeds weer tegen dezelfde problemen aanlopen.

 

Catherine Cooremans en andere collega's in haarMultiple Benefits-project geven enkele antwoorden in een korte video waarin de problemen en enkele van de oplossingen wordenuiteengezet. Zoals zij zeggen, zijn het identificeren en kwantificeren van de meervoudige voordelen echt de sleutel.

 

Zij geven hun analysemethode in vijfstappen, zoals te zien is in het volgende schema.

 

 

 

 

 

 

In de bedrijfsanalyse is de eerste vraag die zij stellen: Wat is de bijdrage van het energie-efficiëntieproject aan het bedrijfsmodel van de onderneming? Het ligt zo voor de hand, maar hoeveel bedrijven beginnen daar eigenlijk mee?

 

 

 

Vervolgens gaat de tweede vraag over de drijfveren voor besluitvorming. In plaats van te focussen op obstakels ligt de nadruk op de drijfveren. In de EEFIG-enquête worden veel suggesties gedaan, van gestandaardiseerde contracten en betere regelgeving tot een betere uitwisseling van beste praktijken. Een ander antwoord biedt een belangrijk inzicht: "Industriële installaties (vooral KMO's) kunnen niet in hun eentje de details begrijpen van hoe de energie-efficiëntie kan worden verbeterd. Zij begrijpen hun activiteiten en beschouwen hun installaties en apparatuur als activa. Als zij hun activa moeten "verbeteren", moeten zij ofwel vertrouwen op de leveranciers van hun apparatuur - hun leveranciers - ofwel vertrouwen op iemand van buitenaf om hen te adviseren over de verbetering van hun bestaande processen. Zie hoe belangrijk de menselijke factor is. Vertrouwen is zo fundamenteel en toch niet gemakkelijk te bereiken.

 

Uit alles wat ik tot dusver heb gezegd, blijkt hoe groot de uitdagingen zijn. Zoals Hans Nilsson, een van Europa's topdeskundigen op het gebied van energie-efficiëntie, altijd zegt: energie-efficiëntie is niet moeilijk, het is alleen ingewikkeld.

 

Het is van cruciaal belang dat we deze complicaties overwinnen om bedrijven ertoe te brengen strategisch te kijken naar hoe energie-efficiëntie kan bijdragen tot het bedrijfsmodel van het bedrijf. En vergeet niet dat in die bedrijfsmodellen onder meer ook de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, een efficiënt gebruik van hulpbronnen, maatregelen in het kader van de kringloopeconomie en het koolstofvrij maken van de economie moeten worden opgenomen. Ja, en ze moeten concurrerend zijn. Dat is een hele opgave.

 

Maar, als we kijken naar de reactie van het EEFIG, moeten we ervoor zorgen dat het hoger management het "snapt". Hopelijk betekent dit dat er meer directieleden moeten komen die het strategisch belang inzien van een lager energieverbruik door efficiëntieverbeteringen. Dit betekent ook dat onze overheidsinstanties het moeten "snappen" en dat onze financiële gemeenschap het moet "snappen".

 

Dat is de reden waarom ik bij Energy Efficiency in Industrial Processes(EEIP) werk en waarom EEIP samenwerkt met het EEFIG. We zitten hier allemaal samen in. Zoals wij zeggen: energie-efficiëntie is niet moeilijk, het is alleen ingewikkeld.

 

Kom naar de komende plenaire EEFIG-bijeenkomst. U kunt zich hier inschrijven.

 


Over Rod Janssen

Janssen

Rod Janssen is de voorzitter van Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Rod is ook lid van verschillende stuurgroepen en besturen zoals de ICP Europe Steering Group, de SEIF-adviesraad en het bestuur van ECEEE.


Gerelateerde Inhoud