Projecten Warmtebron Systeemondersteuning financieren

Terugwinning van afvalwarmte - eerste Europese industrieproject gecertificeerd door het Investor Confidence Project

20 januari 2019 door Andreas Lindinger
Terugwinning van afvalwarmte - eerste Europese industrieproject gecertificeerd door het Investor Confidence Project

VIENNA/LONDEN, januari 2019. De innovatieve Investor Ready Energy Efficiency™-certificering van het Investor Confidence Project is toegekend aan een afvalwarmtebenuttingsproject bij GMS GOURMET GmbH. Het project gebruikt afvalwarmte van twee snelkoelinstallaties om de verwarmingsvraag van drie ventilatiesystemen op de productielocatie van GOURMET in Wenen te ondersteunen en bespaart zo aardgas en elektriciteit.

"Managing Director Hannes Hasibar benadrukt het leiderschap van GOURMET als het gaat om energie-efficiëntie en innovatie: "Als verantwoordelijk bedrijf gaan we zorgvuldig om met de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en werken we voortdurend aan het verbeteren van de efficiëntie en de normen."

GOURMET's honger naar innovatie gaat hand in hand met ICP Europe's nieuwe Investor Ready Energy Efficiency (IREETM)-certificering voor de industrie, die projecten van hoge kwaliteit en een veiliger rendement oplevert door te standaardiseren hoe energie-efficiëntieprojecten worden ontwikkeld, gedocumenteerd en gemeten.

Overtuigd van de voordelen van ICP werd energie-efficiëntiespecialist denkstatt & enertec de eerste geregistreerde ICP-projectontwikkelaar voor industrieprojecten en - samen met de Oostenrijkse ICP-partner denkstatt - begeleidde GOURMET om zijn afvalwarmteterugwinningsproject als eerste industriële project in Europa te laten certificeren.

"Managing Director Christian Schuetzenhofer: "De toepassing van ICP via denkstatt & enertec geeft de projecteigenaar nog robuustere, onafhankelijk geverifieerde besparingsberekeningen en een extra niveau van kwaliteitsborging. Bovendien legt het naast projectontwikkeling meer focus op een goede projectuitvoering."

Het project heeft een voorspelde jaarlijkse energiebesparing van 635 MWh aan aardgas en 135 MWh aan elektriciteit. Als projectontwikkelaar leverde denkstatt & enertec de onderliggende baselining en energiebesparingsberekeningen en ontwikkelde implementatieplannen voor Operational Performance Verification (OPV), Operations, Maintenance & Monitoring (OM&M) en Measurement & Verification (M&V) processen. In nauwe samenwerking met denkstatt & enertec paste de kwaliteitsborgingsbeoordelaar van het project en de technische ICP-partner Verco het ICP Europe Complex Industry Protocol toe om het project te certificeren.

ICP framework is nu ook beschikbaar in het Duits en klaar om projecten van hoge kwaliteit te leveren

"ICP Europe Senior Advisor Steve Fawkes: "Het ICP-kader voegt best practices en bestaande technische normen samen in een reeks protocollen die een duidelijk stappenplan definiëren voor het ontwikkelen van projecten, het bepalen van besparingsramingen en het documenteren en verifiëren van resultaten. Het IREE-gecertificeerde project van GOURMET laat zien dat ons kader - dat in het verleden met succes is toegepast op meerdere gebouwenprojecten - ook industriële projecten van hoge kwaliteit oplevert waar de projecteigenaar op kan rekenen."

De ICP-protocollen en bijbehorende tools en templates zijn gepubliceerd als open-source documenten(http://europe.eeperformance.org/protocols.html), klaar om te worden gebruikt in energie-efficiëntieprojecten in de industrie & energievoorziening en straatverlichtingsprojecten in heel Europa. Sinds november zijn de Protocols ook beschikbaar in het Duits om de toepassing van ICP in Oostenrijk en Duitsland te vergemakkelijken. Er worden regelmatig gratis online-trainingen aangeboden voor geïnteresseerde projectontwikkelaars en kwaliteitsborgingsbeoordelaars.

"Willibald Kaltenbrunner, managing partner van de Oostenrijkse ICP-partner denkstatt: "De inzichten van dit project tonen aan dat het extra voordeel van het toepassen van ICP meestal opweegt tegen de extra inspanning die nodig is. We hopen dat meer bedrijven de voortrekkersrol van GOURMET zullen volgen en ondersteunen graag Oostenrijkse projecteigenaren en ontwikkelaars die werken aan hoogwaardige industriële energie-efficiëntieprojecten. "


Over Andreas Lindinger

Lindinger

Andreas Lindinger is Senior Consultant Decarbonisatie en Urban Management bij Denkstatt. Hij heeft een transdisciplinaire duurzaamheids-, financiële en zakelijke achtergrond en een brede internationale en consulting ervaring. Andreas werkt aan duurzaamheids(strategie)projecten en implementeert stakeholder processen in de industrie, transport/logistiek, vastgoed, infrastructuur en andere sectoren. Hij levert ook smart city/district/bouwadvies voor ontwikkelaars, eigenaren en gemeenten.