Hernieuwbare energie Gegevensbeveiliging - Cyberbeveiliging Gegevensinfrastructuur

Track & Trace van energie met behulp van Blockchain

24 augustus 2021 door Niels Bakker
Track & Trace van energie met behulp van Blockchain

 

Vandaag is er geen onmiddellijke link tussen productie en gebruik van elektriciteit. Er is geen echte manier om rechtstreeks te bewijzen of hernieuwbare energie die door een consument wordt gekocht, inderdaad afkomstig is van een specifieke hernieuwbare bron.Door de koppeling tussen producenten van hernieuwbare energie en consumenten te verfijnen tot korte tijdsintervallen, presenteert Tymlez een nieuwe infrastructuur die Garanties van Oorsprong (GvO's) voorziet van aanvullende informatie voor hernieuwbare energie.Een koper van elektriciteit kan een in de tijd traceerbare link aangeboden krijgen van stroomlevering uit specifieke bron(nen) van hernieuwbare energie.De traceerbaarheid van de GoO kan dan worden aangevuld met identificeerbare link(s) naar specifieke hernieuwbare energiebronnen. Visualisatie is hier een sleutel voor zowel de producenten als de consumenten.

TYMLEZ kan eenAPI*-box aanbieden voor de traceerbaarheid van de energie vanaf de bron tot bij de consument. Infiguur 1 wordt deze API-box voorgesteld door de grijze container met het label 'TYMLEZ'.De kerncomponenten van de TYMLEZ-container zijn de blockchain en het consensusalgoritme. Samen vormen ze een onveranderlijk grootboek dat kan worden gebruikt om energiecertificaten te traceren en slimme contracten uit te voeren.

 

Graphical user interface, application</p><p></p><p>Description automatically generatedText Box

 

Voor de informatie die is opgeslagen in de energiecertificaten is een externe datastroom nodig.De hoeveelheid, bron en tijdstempel van een certificaat zullen moeten worden geverifieerd door slimme energiemeters die op de blockchain zijn aangesloten. Dit kan worden gedaan door bepaalde API's open te stellen voor de invoer van meetgegevens.De input zal van buiten het Tymlez systeem komen. De authenticiteit van de data zal worden geverifieerd door een smart contract op de blockchain. Zodra de data is geverifieerd, kunnen digitale energiecertificaten worden aangemaakt op de blockchain.Het tijdsinterval van de meetgegevens zal bepalen hoe vaak deze certificaten kunnen worden aangemaakt. Het hele proces wordt weergegeven infiguur 2.

Diagram</p><p></p><p>Description automatically generatedText Box

 

Door een producent te koppelen aan een hernieuwbare energiebron, wordt een uniekdigitaal energie token aangemaakt op de blockchain met daarop de producent, energiebron, hoeveelheid en het tijdsinterval.Dit token op de blockchain vertegenwoordigt de opgewekte energie en zal alle benodigde informatie bevatten voor de track and trace per uur.Optioneel kunnen bestaande GoO's gekoppeld worden aan deze energie tokens. De blockchain zal de extra details toevoegen die nu nog ontbreken aan zo'n GoO.

 

In plaats van enkel een certificaat van hernieuwbare energie uit te geven, kan de informatie van deze energie tokens worden gebruikt om ook het type energie te garanderen en wanneer en waar het werd opgewekt.Met behulp van deze gedetailleerde informatie kunnen consumenten er zeker van zijn dat alleen de energie van een voorkeurstype(n) of zelfs van een specifieke producent aan hen wordt verkocht.

Diagram</p><p></p><p>Description automatically generatedText Box

Infiguur 3 wordt geïllustreerd hoe deze certificaten de consument volledige transparantie kunnen geven in de opgewekte energie door het certificaat te splitsen en het rechtstreeks naar de consument te sturen. De blockchain zal een foutloze splitsing van de activa garanderen.

 

 

De gehele API-box kan naadloos integreren met bestaande frontend systemen. Met periodieke meterinput kunnen unieke certificaten worden aangemaakt op de blockchain. Deze certificaten tonen consumenten de herkomst van de energie. Dit kan van grotere of kleinere producenten zijn.

Het systeem biedt ook interessante uitbreidingsmogelijkheden, zoals integratie van p2p-trading en het traceren van trogopslag.

 

 

 


Over Niels Bakker

Bakker

Niels Bakker is de leider van de gedecentraliseerde marktplaats bij Tymlez. Na het valideren van het business concept van peer-to-peer energiehandel op Blockchain, hielp hij met het opzetten van een werkende demo van dit concept. Niels heeft een Master in Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam. Buiten werktijd kun je Niels vinden op de tennis/volleybal baan of aan de pubquiz tafel.


Gerelateerde Inhoud