Digitalisering

Innovatoren: 7,68 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling om renovaties drastisch te veranderen

Het Horizon-project procuRE heeft de aanbesteding voor onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten (TED) vrijgegeven, waarin wordt opgeroepen tot de ontwikkeling van baanbrekende oplossingen voor de renovatie van bestaande gebouwen om deze voor 100% van hernieuwbare energie te voorzien. De uiterste datum voor indiening is 22.2.22. Zes steden bieden leveranciers 7,68 miljoen euro om een innovatieve renovatieaanpak te ontwerpen, te ontwikkelen en te testen waarmee renovatiepakketten kunnen worden gegenereerd. Verwacht wordt dat de leveranciers een actieve aanpak zullen volgen, waarbij zware belastingen op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning worden geoptimaliseerd en intelligente (afstandsbediening) regeling, energieproductie en -opslag worden toegevoegd, terwijl wordt ingespeeld op specifieke gebruikseisen. De eerste levering van het Renovatiepakket moet klaar zijn voor gebruik. Van een leveranciersaanpak van renovatie wordt verwacht dat hij een compleet pakket van methoden, technologieën, diensten en apparatuur omvat, geïntegreerd in een goed gedocumenteerde toolkit die ten minste het volgende omvat: beoordelingskader voor gebouwen, systeemontwerp en controleaanpak, gegevensbeheer, financierings- en contractmodellen.

Lees volledig Artikel

State-of-the-art van het industriële digitale landschap
Industrie 4.0

State-of-the-art van het industriële digitale landschap

De digitale rijpheid van de hele productiesector is momenteel versnipperd. Sommige sectoren komen nu pas in wat doorgaans industrie 4.0 wordt genoemd. Andere blijven nog achter met een minimaal niveau van digitale mogelijkheden toegepast op hun processen. Zelfs tussen mondiale spelers zijn er aanzienlijke verschillen.

Lees volledig Artikel

Track & Trace van energie met behulp van Blockchain
Gegevensbeveiliging - Cyberbeveiliging Gegevensinfrastructuur

Track & Trace van energie met behulp van Blockchain

Een koper van elektriciteit kan een traceerbare link aangeboden krijgen van stroomlevering uit specifieke bron(nen) van hernieuwbare energie. TYMLEZ kan een API*-box aanbieden voor de traceerbaarheid van energie vanaf de bron tot bij de consument.

Lees volledig Artikel

Is de toekomst van het vliegen kleiner, lokaler en meer gedecentraliseerd?
Digitalisering

Is de toekomst van het vliegen kleiner, lokaler en meer gedecentraliseerd?

Vóór Covid19 was de luchtvaartsector op jaarbasis aan het groeien. De energietransitie en digitalisering veranderen de manier waarop we over de luchtvaart moeten denken. Waterstof en batterijen gaan gepaard met uitdagingen op het gebied van energiedichtheid. Luchthavens zijn frustrerende plaatsen.

Lees volledig Artikel

Beheer van nutsonderhoud met virtuele en augmented reality
Digitalisering

Beheer van nutsonderhoud met virtuele en augmented reality

Virtuele en augmented reality worden een enorm hulpmiddel voor het opleiden van betere werknemers. VR-apps bieden de beste manier voor nieuwe werknemers om crisissituaties op de werkplek te ervaren. Virtuele ruimtes voor training helpen werknemers ervaring op te doen in de echte wereld zonder ooit een trainingsruimte te verlaten.

Lees volledig Artikel

Energieverbruik in kaart brengen voor een Europa zonder fossiele brandstoffen
Industrie 4.0 Industriële software

Energieverbruik in kaart brengen voor een Europa zonder fossiele brandstoffen

Heat Roadmap Europe levert de gegevens die ingenieurs nodig hebben om verwarmings- en koelsystemen koolstofvrij te maken. Het project heeft EMB3Rs geïnspireerd en geeft onze energiesector een nieuwe vorm. Verwarming en koeling is waarschijnlijk de meest diverse sector van Europa's energiesysteem.

Lees volledig Artikel

Energierevolutie begint met slimme netten
Industrie 4.0 Gegevensinfrastructuur

Energierevolutie begint met slimme netten

De EU zal een impuls krijgen van een investering van bijna 1 miljard euro. Ongeveer 84% van dit bedrag moet worden gebruikt om projecten in verband met elektriciteit en slimme netten te ondersteunen. Het is de bedoeling het traditionele elektriciteitsnet om te vormen tot een superefficiënt netwerk.

Lees volledig Artikel

Data-gedreven, data-afhankelijk: Blockchain in de mijnbouw
Gegevensbeveiliging - Cyberbeveiliging Gegevensinfrastructuur

Data-gedreven, data-afhankelijk: Blockchain in de mijnbouw

In het Global Tailings Review wordt geschat dat er over de hele wereld ongeveer 217 km³ aan residuen is. Maar er is nog een ander type activa dat de basis vormt voor dit alles, en bepalend is voor de financiële levensvatbaarheid, de schaalbaarheid van een mijn, en een zakelijk voordeel.

Lees volledig Artikel

EV-toeleveringsmajoors testen Re|Source, een blockchain-oplossing voor end-to-end traceerbaarheid van kobalt
Industrie 4.0 Gegevensinfrastructuur

EV-toeleveringsmajoors testen Re|Source, een blockchain-oplossing voor end-to-end traceerbaarheid van kobalt

Re|Source is een oplossing om verantwoord geproduceerd kobalt te traceren van de mijn tot de elektrische auto. Het is ontworpen met de directe inbreng van experts op het gebied van verantwoordelijke bevoorrading en toeleveringsketens van alle deelnemende bedrijven, en speelt proactief in op de groeiende behoefte aan een kobaltwaardeketen.

Lees volledig Artikel

#03 Augmented Reality (AR) - Van gevisualiseerde gegevens tot x-toepassingen voor de digitale energie-industrie
Digitalisering

#03 Augmented Reality (AR) - Van gevisualiseerde gegevens tot x-toepassingen voor de digitale energie-industrie

Omnia360: Augmented reality verwijst naar interactie tussen digitale en analoge werelden. Het gaat om computergebaseerde toepassingen, hardware en software. Via de camera kunnen gegevens uit de omgeving worden opgenomen en verrijkt met digitale gegevens. De visuele weergave is.

Lees volledig Artikel