Energiesysteem

World Energy Outlook 2022 - wereldwijde energiecrisis: een historisch keerpunt naar een schonere en veiligere toekomst

Voor het eerst vertoont de mondiale vraag naar elk van de fossiele brandstoffen in alle WEO-scenario's een piek of een plateau. Met name de Russische export daalt aanzienlijk naarmate de wereldenergieorde opnieuw vorm krijgt. De grootste schokken zijn voelbaar op de markten voor aardgas, steenkool en elektriciteit. En ook op de oliemarkten was er aanzienlijke onrust, waardoor de IEA-landen twee olievoorraden van ongekende omvang moesten vrijmaken om nog ernstiger verstoringen te voorkomen. De huidige energiecrisis herinnert ons aan de kwetsbaarheid en onhoudbaarheid van het huidige wereldwijde energiesysteem, zo waarschuwt de World Energy Outlook 2022 (WEO) van het IEA. De meest in het oog springende reacties zijn de Amerikaanse wet ter vermindering van de inflatie, het EU-pakket "Fit for 55" en REPowerEU, het Japanse programma voor groene transformatie (GX), het Koreaanse streven om het aandeel van fotovoltaïsche energie te vergroten, en efficiëntere woningen en elektrische verwarming en elektrische voertuigen.

Lees volledig Artikel

Ontkoling in Japan: Bijstook van ammoniak en steenkool versus hernieuwbare energiebronnen
Energiesysteem

Ontkoling in Japan: Bijstook van ammoniak en steenkool versus hernieuwbare energiebronnen

Japanse nutsbedrijven onderzoeken de mogelijkheden voor het bijstoken van kolen met ammoniak om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Tegen 2050 zullen de kosten van een omgebouwde kolencentrale die 100% op schone ammoniak draait naar verwachting ten minste 168 dollar/MWh bedragen.

Lees volledig Artikel

Vrouwen als leiders van duurzame energieverschuiving in verwarming en koeling
Energiesysteem

Vrouwen als leiders van duurzame energieverschuiving in verwarming en koeling

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in STEM-banen (28%) en in het personeelsbestand voor hernieuwbare energie (32%, IRENA). Het EIGE heeft berekend dat tegen 2050 een verbetering van de gendergelijkheid zou leiden tot een stijging van het (BBP) per hoofd van de bevolking in de EU met 6,1 tot 9,6%.

Lees volledig Artikel

Australisch startup ontwikkelt AI-model om zonne-output te voorspellen op basis van satellietgegevens
Energiesysteem

Australisch startup ontwikkelt AI-model om zonne-output te voorspellen op basis van satellietgegevens

Zonne-energie overschaduwt steenkool en is de belangrijkste bron van elektriciteitsopwekking in Australië. De vraag hoe deze krachtige maar onvoorspelbare vloot moet worden beheerd, is nu al een prangende kwestie. Solstice AI heeft een AI-model ontwikkeld dat alle zonne-energie op de daken kan vinden en regionale en individuele voorspellingen van één uur kan doen.

Lees volledig Artikel

800MWh: bouw van grootste stroombatterij ter wereld in China is begonnen
Energiesysteem

800MWh: bouw van grootste stroombatterij ter wereld in China is begonnen

In Dalian, China, is een energieopslagsysteem van 100MW/400MW vanadium redox flow battery (VRFB) in bedrijf genomen. Een tweede fase zal het op 200MW/800MWh brengen.

Lees volledig Artikel

Investeringen in energieopslag - een brug slaan tussen productie en verbruik
Energiesysteem

Investeringen in energieopslag - een brug slaan tussen productie en verbruik

Spearmint Energy oprichter Andrew Waranch zegt dat we op een omslagpunt staan. Het elektriciteitsnet van Texas bevroor in 2021 nadat een golf van zware winterstormen de staat had geteisterd. Hij zegt dat we massaal moeten investeren in onze energie-infrastructuur, vooral in energieopslag.

Lees volledig Artikel

Droom of werkelijkheid: zonne-energiesystemen in de ruimte
Energiesysteem

Droom of werkelijkheid: zonne-energiesystemen in de ruimte

Een in de ruimte gestationeerde zonne-energiecentrale (SSP) zou het potentieel hebben om de klimaatverandering te matigen door de levering van schone energie. SSP wordt niet alleen beschouwd als efficiënter dan zonnecentrales op de grond, maar is ook onberispelijk schoon en oneindig beschikbaar.

Lees volledig Artikel

EU-plan om groene energie te stimuleren
Energiesysteem

EU-plan om groene energie te stimuleren

De EU heeft de komende vijf jaar 210 miljard euro nodig om het uitfaseren van Russische fossiele brandstoffen te betalen op basis van een plan dat is opgesteld als reactie op de door het Kremlin bevolen invasie van Oekraïne. In het plan worden verbeteringen voorgesteld van de green deal van de EU, het vlaggenschip van het beleid van de EU om de klimaatcrisis aan te pakken. De ambtenaren willen ook het energieverbruik tegen 2030 met 13% verminderen (ten opzichte van 2020).

Lees volledig Artikel

Het waterstof-ei kraken! Hoe kunnen consumenten begrijpen waar hun waterstof vandaan komt?
Energiesysteem

Het waterstof-ei kraken! Hoe kunnen consumenten begrijpen waar hun waterstof vandaan komt?

In een wereldwijd onderling verbonden systeem zal het ongelooflijk belangrijk worden te begrijpen waar waterstof vandaan komt. De verleiding voor sommigen om waterstof te maken uit steenkool en de kooldioxide in de atmosfeer te lozen is misschien te groot, maar naarmate de internationale handel zich ontwikkelt, neemt het risico toe.

Lees volledig Artikel

Is de mening van het publiek over waterstof van belang?
Energiesysteem

Is de mening van het publiek over waterstof van belang?

Volgens een recente enquête in het Verenigd Koninkrijk staat het publiek grotendeels ambivalent tegenover waterstof. Meer dan 64% van de deelnemers kon zelfs geen basiskennis aantonen van de waterstoftechnologie of het potentieel ervan om bij te dragen tot het energiesysteem.

Lees volledig Artikel