Energiesysteem

Flexibiliteitsdiensten naar Finland, Estland, Litouwen, Letland - tot februari 2021 - Open oproep voor derden

Het door de EU gefinancierde project OneNet is op zoek naar maximaal 9 derde partijen om de resultaten en de uitvoering van het OneNet-project verder te evalueren en te verfijnen. Succesvolle aanvragen kunnen tot 60 000 euro financiering ontvangen. De oproep loopt van 1 december 2021 tot 1 februari 2022. Voor meer informatie kunt u de bijgevoegde presentatie van 7 pagina's doornemen en/of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website van de Open Oproep voor het OneNet-project. Klik hier voor meer informatie over de door de EU gefinancierde Open Oproep voor het OneNet-project: https://opencall-onenet.cintechsolutions.eu/. Er wordt gezocht naar innovatieve ideeën over zeven thema-scenario's.

Lees volledig Artikel

Open oproep Spanje: Betrokkenheid van flexibele aanbieders bij het testen van lokale markten die netwerkcongesties op midden- en laagspanningsnetniveau kunnen verlichten
Energiesysteem

Open oproep Spanje: Betrokkenheid van flexibele aanbieders bij het testen van lokale markten die netwerkcongesties op midden- en laagspanningsnetniveau kunnen verlichten

Spaanse markt FSP - Open oproep tot februari 2022 voor engagement van Flexibility Providers om lokale markten te testen die netwerkcongesties op midden- en laagspanningsniveaus kunnen verlichten. Het door de EU gefinancierde project OneNet is op zoek naar maximaal 9 derde partijen voor verdere evaluatie en verfijning.

Lees volledig Artikel

Integratie van energie- en materiaalefficiëntie in openbare distributietransformatoren
Energiesysteem

Integratie van energie- en materiaalefficiëntie in openbare distributietransformatoren

In de Europese Green Deal zijn ambities geformuleerd om de economie materiaalefficiënter te maken. Deze ambitie kwam tot uiting in artikel 7 van de laatste editie van de verordening inzake ecologisch ontwerp voor transformatoren. Het concept van duurzame piekbelasting dat in distributietransformatoren wordt toegepast, is zo'n slimme oplossing.

Lees volledig Artikel

KMO's en startende ondernemingen: 60.000 euro voor nieuwe diensten voor netwerkexploitanten en huishoudelijke afnemers
Energiesysteem

KMO's en startende ondernemingen: 60.000 euro voor nieuwe diensten voor netwerkexploitanten en huishoudelijke afnemers

Horizon 2020-project OneNet roept op tot innovatieve diensten. Het consortium is op zoek naar nieuwe diensten die bijdragen tot de impact van het OneNet-project in het energie-ecosysteem.

Lees volledig Artikel

Windenergie en waterstof verenigd voor klimaatbescherming
Energiesysteem

Windenergie en waterstof verenigd voor klimaatbescherming

Waterstof wordt gezien als de oplossing voor de energietransitie. Windenergie is krachtig, maar benut haar potentieel niet volledig. Waterstof kan alleen bijdragen tot de bescherming van het klimaat als voor de productie ervan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikt via elektrolyse - de zogenaamde ".

Lees volledig Artikel

Het kraken van de waterstof kleurcode
Energiesysteem

Het kraken van de waterstof kleurcode

De laatste tijd wordt er in de media steeds meer gesproken over waterstof als toekomstige brandstof. In deze discussies wordt vaak over waterstof gesproken aan de hand van een kleurcodering - waardoor een toch al ingewikkelde materie nog meer in verwarring kan worden gebracht. Om de discussie te ondersteunen heb ik een samenvatting gemaakt.

Lees volledig Artikel

MEGATREND WATERSTOF: GROENE WATERSTOF DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST?
Energiesysteem

MEGATREND WATERSTOF: GROENE WATERSTOF DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST?

Waterstof is een allrounder en kan op veel verschillende manieren worden gebruikt. Het is niet alleen een energiedrager, maar wordt ook gebruikt als grondstof voor industriële doeleinden. In de toekomst zou waterstof in grote hoeveelheden kunnen worden geproduceerd door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Lees volledig Artikel

Track & Trace van energie met behulp van Blockchain
Energiesysteem

Track & Trace van energie met behulp van Blockchain

Een koper van elektriciteit kan een traceerbare link aangeboden krijgen van stroomlevering uit specifieke bron(nen) van hernieuwbare energie. TYMLEZ kan een API*-box aanbieden voor de traceerbaarheid van energie vanaf de bron tot bij de consument.

Lees volledig Artikel

Lessen voor de energietransitie uit de gouden eeuw van de stoom!
Energiesysteem

Lessen voor de energietransitie uit de gouden eeuw van de stoom!

Beslissingen die vandaag worden genomen om activa te bouwen, hebben gevolgen voor het energiesysteem in de komende decennia. De laatste stoomtrein verliet de ongelooflijke fabriek in Swindon, terwijl er in het voorafgaande decennium meer dan 200 waren gebouwd. Tussen de eerste commerciële dieseltrein en de laatste stoomtrein die met pensioen ging, ligt 43 jaar.

Lees volledig Artikel

Klimaatbescherming in de onderneming stelt de toekomst veilig
Energiesysteem

Klimaatbescherming in de onderneming stelt de toekomst veilig

Steeds meer bedrijven stellen hun eigen doelstellingen vast om de uitstoot te verminderen. Zij weten dat hun eigen toekomst en concurrentievermogen op het spel staan. Sommige geëngageerde Duitse bedrijven netwerken in het initiatief Klimaatbeschermingsbedrijven. Groene energienetwerken helpen bedrijven ook nieuw potentieel aan te boren.

Lees volledig Artikel