Financieringsprogramma's

Gaan DEEP

Bij de aanpak van onze klimaat- en energiedoelstellingen voor de lange termijn moeten we de investeringen in energie-efficiëntie serieus opvoeren, omdat het terugdringen van de vraag een belangrijk element is bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) is opgericht om een breed scala aan belanghebbenden, niet alleen van…

Lees volledig Artikel

De Europese Investeringsbank (EIB) herziet de criteria voor het verstrekken van leningen op energiegebied
Financieringsprogramma's

De Europese Investeringsbank (EIB) herziet de criteria voor het verstrekken van leningen op energiegebied

De Europese Investeringsbank (EIB) zal geleidelijk een einde maken aan de steun voor energieprojecten die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen: olie- en gasproductie, infrastructuur die…

Lees volledig Artikel

EIC Accelerator Fund Investeringsrichtsnoeren beschikbaar!
Financieringsprogramma's

EIC Accelerator Fund Investeringsrichtsnoeren beschikbaar!

De beschikbare subsidies zullen tussen 0,5 en 2,5 miljoen euro bedragen en de kapitaalinvesteringen kunnen oplopen tot 15 miljoen euro. Het doel is meer steun te verlenen aan baanbrekende concepten…

Lees volledig Artikel