Industrie 4.0

State-of-the-art van het industriële digitale landschap

De digitale rijpheid van de hele productiesector is momenteel versnipperd. Sommige sectoren komen nu pas in wat doorgaans industrie 4.0 wordt genoemd. Andere blijven nog achter met een minimaal niveau van digitale mogelijkheden toegepast op hun processen. Er zijn grote verschillen tussen mondiale spelers die zwaar in digitalisering hebben geïnvesteerd en kleine nichespelers die achterop zijn geraakt maar nog enorme mogelijkheden hebben. In het kader van het RETROFEED-project werd het landschap geanalyseerd met het oog op een gedetailleerd overzicht per sector op basis van projectpartners die energie-intensieve industrieën in de keramische, cement-, aluminium-, staal- en agrochemische industrie vertegenwoordigen, en marktonderzoek. In het rapport vindt u meer informatie over industriële digitale volwassenheid, digitale architectuur en tools voor gegevensbeheer. Als u geïnteresseerd bent in de volgende stappen van de ontwikkeling, neem dan contact op met juergen.ritzek@ee-ip.org.

Lees volledig Artikel

Energieverbruik in kaart brengen voor een Europa zonder fossiele brandstoffen
Industrie 4.0

Energieverbruik in kaart brengen voor een Europa zonder fossiele brandstoffen

Heat Roadmap Europe levert de gegevens die ingenieurs nodig hebben om verwarmings- en koelsystemen koolstofvrij te maken. Het project heeft EMB3Rs geïnspireerd en geeft onze energiesector een nieuwe vorm. Verwarming en koeling is waarschijnlijk de meest diverse sector van Europa's energiesysteem.

Lees volledig Artikel

Energierevolutie begint met slimme netten
Industrie 4.0

Energierevolutie begint met slimme netten

De EU zal een impuls krijgen van een investering van bijna 1 miljard euro. Ongeveer 84% van dit bedrag moet worden gebruikt om projecten in verband met elektriciteit en slimme netten te ondersteunen. Het is de bedoeling het traditionele elektriciteitsnet om te vormen tot een superefficiënt netwerk.

Lees volledig Artikel

EV-toeleveringsmajoors testen Re|Source, een blockchain-oplossing voor end-to-end traceerbaarheid van kobalt
Industrie 4.0

EV-toeleveringsmajoors testen Re|Source, een blockchain-oplossing voor end-to-end traceerbaarheid van kobalt

Re|Source is een oplossing om verantwoord geproduceerd kobalt te traceren van de mijn tot de elektrische auto. Het is ontworpen met de directe inbreng van experts op het gebied van verantwoordelijke bevoorrading en toeleveringsketens van alle deelnemende bedrijven, en speelt proactief in op de groeiende behoefte aan een kobaltwaardeketen.

Lees volledig Artikel

Energieaudit en augmented reality: hoe combineren we ze? RETROFEED innovatie versneld door COVID-19
Industrie 4.0

Energieaudit en augmented reality: hoe combineren we ze? RETROFEED innovatie versneld door COVID-19

Het evenement werd op 2 december 2020 georganiseerd door het RETROFEED-project. Het toonde de verscheidenheid aan innovatieve antwoorden op de onvoorziene omstandigheden waarmee de industrieën te maken krijgen. Het evenement omvatte enkele beschouwingen van de Europese Commissie, gevolgd door een demonstratiesessie van energieaudit.

Lees volledig Artikel

Een geïntegreerde aanpak voor industriële symbiose: het CORALIS-project
Industrie 4.0

Een geïntegreerde aanpak voor industriële symbiose: het CORALIS-project

Industriële Symbiose (IS) heeft tot doel de werking van ecologische systemen na te bootsen. Een consortium van 29 partners zal samenwerken met het oog op: Het koolstofvrij maken van de grondstof- en energie-intensieve industriesectoren. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Lees volledig Artikel

Wat is het effect van COVID19 op de energie-efficiëntieplannen van de industrie?
Industrie 4.0

Wat is het effect van COVID19 op de energie-efficiëntieplannen van de industrie?

De bevindingen voor Duitsland zullen worden bekendgemaakt op de conferentie van de Europese Raad voor een energie-efficiënte economie (ecee) over de industrie, mondiale uitkomsten tegen de jaarwisseling. De vragenlijst is toegankelijk voor productiebedrijven in 12 specifieke landenversies en vijf andere universele taalversies.

Lees volledig Artikel

Keramiekindustrie en de overgang naar een circulaire economie
Industrie 4.0

Keramiekindustrie en de overgang naar een circulaire economie

De keramische industrie in de EU vertegenwoordigt een jaarlijkse productiewaarde van ongeveer 30 miljard euro. De EU-regeling voor de handel in emissierechten bestrijkt meer dan 1200 keramische installaties. Keramische producten kunnen worden hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen na het einde van hun levensduur.

Lees volledig Artikel

EUROPESE ALUMINIUM: duurzaam industrieel herstelplan
Industrie 4.0

EUROPESE ALUMINIUM: duurzaam industrieel herstelplan

Uit de gegevens voor 2019 blijkt dat de primaire productie in Europa vlak is, ondanks een groeiende vraag naar aluminiumproducten. Dit is te wijten aan spanningen in de toeleveringsketen van aluminium als gevolg van handelsproblemen op wereldniveau en hoge energieprijzen. Er zijn 15 smelterijen in de EU,.

Lees volledig Artikel

CEMBUREAU's routekaart naar #Cement2050 - een routekaart voor koolstofneutraliteit
Industrie 4.0

CEMBUREAU's routekaart naar #Cement2050 - een routekaart voor koolstofneutraliteit

De European Cement Association heeft haar routekaart naar koolstofneutraliteit gepubliceerd. In de routekaart wordt de ambitie van de cementindustrie uiteengezet om tegen 2050 een netto-emissieneutraliteit te bereiken. Tegen 2030 wil CEMBUREAU in overeenstemming zijn met de akkoorden van Parijs twee.

Lees volledig Artikel