Nationaal/Regionaal Beleid

Het waterstof-ei kraken! Hoe kunnen consumenten begrijpen waar hun waterstof vandaan komt?

In een wereldwijd onderling verbonden systeem zal het ongelooflijk belangrijk worden te begrijpen waar waterstof vandaan komt. De verleiding voor sommigen om waterstof te maken uit steenkool en de kooldioxide in de atmosfeer te lozen is misschien te groot, maar naarmate de internationale handel zich ontwikkelt, neemt het risico toe. Sommigen hebben al voorgesteld blockchain te gebruiken om de herkomst van waterstof te verifiëren en er zijn al systemen in productie. Het is onvermijdelijk dat een certificeringsregeling moet worden ontwikkeld, anders zal het niet lang duren voordat waterstof evenveel schandaal oplevert als de koolstof die het bespaart. Er moet worden erkend dat waterstof niet perfect groen is. Waterstof draagt tijdens zijn reis bij tot de opwarming van de aarde en koolstof, afvang en opslag zijn niet perfect. Consumenten moeten de informatie krijgen die ze nodig hebben om het te begrijpen. In het VK worden elk jaar misschien 11 miljard eieren gegeten, maar met een sterk communicatiesysteem kunnen de consumenten begrijpen wat zij kopen. Een etiketteringssysteem voor waterstofkoolstof is nodig om ook de energievoorziening te begrijpen.

Lees volledig Artikel

Is de mening van het publiek over waterstof van belang?
Nationaal/Regionaal Beleid

Is de mening van het publiek over waterstof van belang?

Volgens een recente enquête in het Verenigd Koninkrijk staat het publiek grotendeels ambivalent tegenover waterstof. Meer dan 64% van de deelnemers kon zelfs geen basiskennis aantonen van de waterstoftechnologie of het potentieel ervan om bij te dragen tot het energiesysteem.

Lees volledig Artikel

Internationaal erkend duurzaam energiebeheersysteem (EnMS): ISO 50001
Nationaal/Regionaal Beleid

Internationaal erkend duurzaam energiebeheersysteem (EnMS): ISO 50001

In het huidige tijdperk van energie en klimaat is het energieverbruik het grootste probleem waarmee de mensheid in haar geschiedenis te kampen heeft. De meeste milieuproblemen vloeien voort uit de soorten energie die we gebruiken, en de toenemende verbranding van fossiele brandstoffen versnelt de klimaatverandering.

Lees volledig Artikel

Indicatoren en gemeenschappelijke factoren die het effect van EU-projecten ter bevordering van energie-efficiëntie helpen bepalen
Nationaal/Regionaal Beleid

Indicatoren en gemeenschappelijke factoren die het effect van EU-projecten ter bevordering van energie-efficiëntie helpen bepalen

In een onderzoek naar 41 door de EU gefinancierde energie-efficiëntieprojecten in heel Europa werd gekeken naar besparingen op primaire energie, broeikasgasemissiereducties, uitgelokte investeringen, marktdeelnemers met meer vaardigheden inzake energiekwesties en opgewekte hernieuwbare energie. De projecten ontvingen 58,5 miljoen euro financiering van de EU.

Lees volledig Artikel

Hoe krijgen we de renovatiegolf in Duitsland aan het rollen?
Nationaal/Regionaal Beleid

Hoe krijgen we de renovatiegolf in Duitsland aan het rollen?

De Europese Unie heeft afgelopen najaar een grote renovatiegolf aangekondigd. Zij wil het renovatietempo in bestaande gebouwen de komende tien jaar verdubbelen. Efficiënte nieuwe gebouwen zijn belangrijk, maar ze dragen weinig bij tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Als er geen extra maatregelen worden genomen.

Lees volledig Artikel

Het definiëren van Koolstofneutraliteit: Niet zo eenvoudig als het lijkt
Nationaal/Regionaal Beleid

Het definiëren van Koolstofneutraliteit: Niet zo eenvoudig als het lijkt

Koolstofdioxide (CO2) hoopt zich in de atmosfeer op door natuurlijke en antropogene processen. In de atmosfeer absorbeert CO2 warmte, waardoor de atmosfeer opwarmt. Is het voldoende om naar een CO2-neutraliteit toe te werken?

Lees volledig Artikel

Investeren in verbetering van de energie-efficiëntie is de kans voor de industrie om deel uit te maken van het economisch herstel na de pandemie.
Nationaal/Regionaal Beleid

Investeren in verbetering van de energie-efficiëntie is de kans voor de industrie om deel uit te maken van het economisch herstel na de pandemie.

De Europese Commissie heeft haar Europese Green Deal-investeringsplan gepresenteerd. Het plan moet in het komende decennium ten minste 1 biljoen euro aan duurzame investeringen mobiliseren. In maart 2020 heeft de Commissie ook haar industriële strategie gepubliceerd. Deze is gericht op het verminderen van de bureaucratie .

Lees volledig Artikel

Rusland's waterstof voor Japan
Nationaal/Regionaal Beleid

Rusland's waterstof voor Japan

Rusland staat op het punt voet aan de grond te krijgen in de mondiale waterstofsector. Het ziet ernaar uit dat het een belangrijke leverancier wil worden voor Japan, dat ambitieuze doelstellingen heeft voor de invoering van de brandstof tegen 2050. Rusland heeft zich al eerder gebrand aan het veiligstellen van waterstof.

Lees volledig Artikel

Pandemie schudt commerciële vraag naar hernieuwbare energie op
Nationaal/Regionaal Beleid

Pandemie schudt commerciële vraag naar hernieuwbare energie op

De covid-19-pandemie ontwricht sectoren over de hele wereld, waaronder hernieuwbare energie. Deskundigen waarschuwen dat de vraag van bedrijven naar hernieuwbare energie zou kunnen afnemen. Zonneprojecten die gekoppeld zijn aan stroomafnameovereenkomsten met bedrijven in Europa kunnen vertraging oplopen door de virusuitbraak en nieuwe projecten zijn dat ook.

Lees volledig Artikel