Financiering

De sleutel tot schaalvergroting van energie-efficiëntie - nieuwe bedrijfsmodellen en -structuren

Het niveau van de investeringen in energie-efficiëntie die vereist zijn om de klimaat- en energiezekerheidsdoelstellingen te halen, ligt aanzienlijk hoger dan zowel de huidige niveaus als de niveaus die met overheidskapitaal kunnen worden gefinancierd. Om de energie-efficiëntie op te schalen tot de niveaus waarvan we weten dat ze mogelijk zijn, en waarvan we weten dat ze nodig zijn, moeten we het…

Lees volledig Artikel

Waar staat de industrie bij de aanpak van Europa's klimaat- en energieverplichtingen?
Systeemondersteuning financieren

Waar staat de industrie bij de aanpak van Europa's klimaat- en energieverplichtingen?

Waar staat de industrie bij de aanpak van Europa's klimaat- en energieverplichtingen? In november jongstleden heeft de Europese Commissie haar voorstellen gepubliceerd om haar reeks wetgeving inzake…

Lees volledig Artikel

Standaardisering, gegevens en risico's voor investeringen in energie-efficiëntie
Financiering

Standaardisering, gegevens en risico's voor investeringen in energie-efficiëntie

Goedemorgen, vandaag ga ik het hebben over drie belangrijke woorden voor de financieringsmarkt voor energie-efficiëntie: standaardisering, gegevens en risico. Ik zal het eerst hebben over het…

Lees volledig Artikel

Energietransitie van het gebouwenbestand in de EU
Financiering

Energietransitie van het gebouwenbestand in de EU

In het rapport "Energy Transition of the EU Building Stock -Unleashing the 4thIndustrial Revolution in Europe" wordt de energierenovatiemarkt in de EU geraamd op 109 miljard…

Lees volledig Artikel

Financiering

Investeren in duurzame energie en energie-efficiënte activa

Beleggen in activa met een lange levensduur op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie is zeer aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers, aangezien zij een laag technisch risico en lange en voorspelbare kasstromen inhouden. In dit document worden de beleggingen in activa met een lange levensduur besproken. Risicobeoordeling moet…

Lees Meer
Investeren in duurzame energie en energie-efficiënte activa

Financieringsbronnen & vorm

Groen bankieren en groene financiering

SBI, de grootste Indiase financiële dienstverlener met meer dan 20.000 bankkantoren in India en vertegenwoordigingen in 35 landen. SBI heeft een marktaandeel van 25% in India en is erkend als koploper op het gebied van Green Banking en Green Financing in India (2013 Asia Green Future Leadership Award voor "Best Green Service…

Lees Meer
Groen bankieren en groene financiering

Systeemondersteuning financieren Financieringsbronnen & vorm

Financiering van energie-efficiëntie: Een kapitaalmarktperspectief

Het geld is er! Deze presentatie behandelt de uitdagingen voor institutionele investeerders, het kader voor investeringsbeslissingen en een voorbeeld van selectiecriteria voor energie-efficiëntieprojecten.

Lees Meer
Financiering van energie-efficiëntie: Een kapitaalmarktperspectief