Warmtebron

Warmtebron

Bakkerij UK - productielucht met warmteterugwinning

CompAir is op weg om een jaarlijkse energiebesparing van ongeveer £188.000 te realiseren. Verwacht wordt dat de investering in minder dan twee jaar is terugverdiend. CompAir heeft drie maanden geleden L110's met vaste snelheid en compressor met geregelde snelheid geïnstalleerd.

Lees Meer
Bakkerij UK - productielucht met warmteterugwinning

De beste technieken kiezen voor de terugwinning van afvalwarmte
Warmtebron

De beste technieken kiezen voor de terugwinning van afvalwarmte

De regering van het VK heeft in haar "Roadmap voor industriële ontkoling en energie-efficiëntie tot 2050" erkend dat de kosten voor energie-intensieve industrieën om de haalbaarheidsstudie voor te bereiden aanzienlijk zijn. Naar verwachting zal het Department for Business Energy and Industrial Strategy de aanzet geven.

Lees volledig Artikel

Warmtebron

10 feiten over warmtepompen

De warmtepomptechnologie is efficiënt en volwassen. De capaciteit varieert van 20 tot 100 kW voor residentiële toepassingen en zelfs nog grotere capaciteiten voor commerciële toepassingen. De werking van de unit wanneer er een overschot aan elektriciteit beschikbaar is, biedt een aanzienlijke vraagresponscapaciteit aan het elektrische systeem.

Lees Meer
10 feiten over warmtepompen

Warmtebron

ORC-technologie in de olie- en gasindustrie

Turbogeneratoren zijn Turboden technologie voor de Olie en Gas sector. Ze worden gebruikt in processen zoals uitlaatgassen van gasturbines, warm water van uitgeputte oliebronnen, geassocieerd petroleumgas en hete stromen van raffinaderijen. Dit document beschrijft de know-how van.

Lees Meer
ORC-technologie in de olie- en gasindustrie

Warmtebron

Overzicht geothermische ORC

Kort overzicht met referentiecases: Hoe Turboden ORC-oplossingen het merendeel van de geothermische bronnen exploiteerbaar maken, dankzij de toepasbaarheid bij lage temperaturen en de flexibiliteit van de technologie.

Lees Meer
Overzicht geothermische ORC

Warmtebron

Stoom en vermogen ORC

stoom en kracht ORC is een nieuwe technologische oplossing voor gecombineerde opwekking van warmte en kracht. Het maakt de productie mogelijk van elektriciteit en een waardevolle warmtedrager bij hoge temperatuur, zoals stoom, die direct bruikbaar is in productieprocessen. ST+P ORC-aanpak leidt tot.

Lees Meer
Stoom en vermogen ORC

Industriële warmte: Een emissievrije energiebron
Warmtebron

Industriële warmte: Een emissievrije energiebron

20-50% van de energie die door de industrie in de VS wordt verbruikt, gaat uiteindelijk als warmte verloren. Veel faciliteiten over de hele wereld kunnen hun algemene efficiëntie en bedrijfsresultaten verbeteren door technologieën voor de terugwinning van afvalwarmte te installeren. Terugwinning van afvalwarmte kan het rendement verhogen.

Lees volledig Artikel

Warmtebron

WKK: 3 primaire criteria voor succesvolle warmtekrachtkoppelingsprojecten in elektriciteitscentrales

Slechts 9% van de elektriciteitsproductie in de wereld is afkomstig van warmtekrachtkoppeling. Warmtekrachtkoppeling kan niet alleen economische voordelen opleveren, maar ook voordelen voor het milieu. In dit document worden de drie belangrijkste criteria beschreven die u moet kunnen aanvinken voordat u begint.

Lees Meer
WKK: 3 primaire criteria voor succesvolle warmtekrachtkoppelingsprojecten in elektriciteitscentrales

Warmtebron

Overbrugging van de industriële warmtekloof

HeatCalc is een online hub met nuttige informatie over warmteterugwinning. Het verbindt een eigenaar van een warmtebron (bv. een cementfabriek) met de meest relevante aanbieders van oplossingen voor warmteterugwinning. Naar schatting 20-50% van alle industriële energie gaat verloren.

Lees volledig Artikel

Warmtebron

ORC-technologie in thermische zonne-energiecentrale

Concentrating Solar Power-systemen met Turboden ORC kunnen kosteneffectief zijn in het bereik tussen 200 kW en 20 MW elektrisch. Turboden beschrijft eenheden die het mogelijk maken om warmte verzameld door zonnecollectoren om te zetten in elektriciteit via een efficiënte thermodynamische cyclus.

Lees Meer
ORC-technologie in thermische zonne-energiecentrale