Financiering

Blockchain wordt de volgende GDPR

Wat al lang duidelijk is voor allen die betrokken zijn bij energie-efficiëntie in het bedrijfsleven en de industrie, is dat de communicatielaag het fundament vormt van het opkomende energiesysteem. Zij zal de relatie tussen de eindgebruiker en de energiedistributie en -netwerken radicaal veranderen. Wat de ontsluitende technologie betreft, brengen geavanceerde meters en moderne apparaten het…

Lees volledig Artikel

De Europese Investeringsbank (EIB) herziet de criteria voor het verstrekken van leningen op energiegebied
Financieringsbronnen & vorm

De Europese Investeringsbank (EIB) herziet de criteria voor het verstrekken van leningen op energiegebied

De Europese Investeringsbank (EIB) zal geleidelijk een einde maken aan de steun voor energieprojecten die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen: olie- en gasproductie, infrastructuur die…

Lees volledig Artikel

Een impact maken
Systeemondersteuning financieren

Een impact maken

'Elke investering is een impactinvestering' Amy Clarke, Tribe Impact Capital Impactbeleggingen en SDG's Ik heb veel nagedacht over impact investing sinds ik eind januari sprak op de King's Impact…

Lees volledig Artikel

Duurzaam financieren: Eenvoud maakt actie mogelijk!
Systeemondersteuning financieren

Duurzaam financieren: Eenvoud maakt actie mogelijk!

Al bijna tien jaar werkt Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP) aan het beleid en de instrumenten die de financiering van energie-efficiëntie in de industrie mogelijk maken. De complexiteit…

Lees volledig Artikel

EIC Accelerator Fund Investeringsrichtsnoeren beschikbaar!
Financieringsbronnen & vorm

EIC Accelerator Fund Investeringsrichtsnoeren beschikbaar!

De beschikbare subsidies zullen tussen 0,5 en 2,5 miljoen euro bedragen en de kapitaalinvesteringen kunnen oplopen tot 15 miljoen euro. Het doel is meer steun te verlenen aan baanbrekende concepten…

Lees volledig Artikel

ICP partners hebben het gehaald!
Contractuele modellen

ICP partners hebben het gehaald!

ICP-partners helpen het Investor Ready Energy EfficiencyTM (IREE)-certificatieschema in lokale landen te verspreiden In een notendop... Het Investor Confidence Project (ICP) Europe pakt twee van de…

Lees volledig Artikel

Meer dan Ronaldo - Hoe 5 innovatieve Portugese bedrijven energie-efficiëntie stimuleren
Systeemondersteuning financieren

Meer dan Ronaldo - Hoe 5 innovatieve Portugese bedrijven energie-efficiëntie stimuleren

Hoe energie-efficiëntiemarkten stimuleren? Maak energie-efficiëntieprojecten bankabel Win vertrouwen van klanten door beloofde energiebesparingen te leveren Hoe werkt dat? De afgelopen jaren…

Lees volledig Artikel

Hoe Griekenland energie-efficiëntie stimuleert: 5 innovatieve bedrijven
Systeemondersteuning financieren

Hoe Griekenland energie-efficiëntie stimuleert: 5 innovatieve bedrijven

Hoe energie-efficiëntie stimuleren? Maak energie-efficiëntieprojecten bankabel Win vertrouwen van klanten door beloofde energiebesparingen te leveren Hoe werkt dat? De afgelopen jaren hebben…

Lees volledig Artikel

Onze stem vinden
Systeemondersteuning financieren

Onze stem vinden

Wij communiceren op vele manieren. Vaak is het met onze stem, maar het kan ook in onze handelingen, onze lichaamstaal, onze gezichtsuitdrukkingen, onze geschriften enzovoort. Een paar weken geleden…

Lees volledig Artikel

5 innovatieve Britse ontwikkelaars van energie-efficiëntieprojecten en aanbieders van kwaliteitsborging
Systeemondersteuning financieren

5 innovatieve Britse ontwikkelaars van energie-efficiëntieprojecten en aanbieders van kwaliteitsborging

De afgelopen jaren hebben energie-efficiëntiedeskundigen in Europa en de VS, gesteund door een investeerdersnetwerk van 1,5 miljard euro, samengewerkt om het vertrouwen in investeringen in…

Lees volledig Artikel