Beleid en regelgeving

Een systeembenadering van het eindgebruik van energie

De optimalisering van het energiegebruik in gebouwen en de industrie vereist een systeembenadering om het volledige potentieel te kunnen benutten. Dit idee wint terrein, zoals blijkt uit het voorstel van de ITRE-commissie van het Europees Parlement om een definitie van "systeemefficiëntie" op te nemen in de richtlijn betreffende energie-efficiëntie. Een duidelijke en ondubbelzinnige definitie van systeemefficiëntie is een belangrijke eerste stap, maar kan een optimalisatie op systeemniveau ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht? Het in kaart brengen van de energiestromen is een eerste stap in de richting van optimalisatie van functionele domeinen zoals verlichting of perslucht. De laatste jaren zijn eenvoudig te installeren, plug-and-play energiemonitoringsystemen op de markt gekomen, maar het gebruik van de energiestroom via een monitoringcampagne werd buiten grote industriële sites nog nauwelijks uitgevoerd.

Lees volledig Artikel

Een impact maken
Klimaatverandering

Een impact maken

Impact investing heeft als doel een positieve impact te hebben op belangrijke duurzaamheidsproblemen. Amy Clarke, oprichter van Tribe Impact Capital, zegt dat elke investering een impactinvestering is. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn een goede routekaart naar alle gebieden waar we behoefte aan hebben.

Lees volledig Artikel

Het kraken van de waterstof kleurcode
Klimaatverandering

Het kraken van de waterstof kleurcode

De laatste tijd wordt er in de media steeds meer gesproken over waterstof als toekomstige brandstof. In deze discussies wordt vaak over waterstof gesproken aan de hand van een kleurcodering - waardoor een toch al ingewikkelde materie nog meer in verwarring kan worden gebracht. Om de discussie te ondersteunen heb ik een samenvatting gemaakt.

Lees volledig Artikel

Decarbonisatie van industriële warmte: De ijzer- en staalsector
Beleid en regelgeving

Decarbonisatie van industriële warmte: De ijzer- en staalsector

Een diepe decarbonisatie tegen 2050 is alleen mogelijk via nieuwe productieprocessen. De elektriciteitsvraag van de sector kan tegen 2050 verdrievoudigen. De productie van staal uit gerecycleerd schroot neemt toe met een marge van +30% tot +70% ten opzichte van.

Lees volledig Artikel

Gevelvergroening - "Goed voor het milieu en de feel-good factor".
Klimaatverandering

Gevelvergroening - "Goed voor het milieu en de feel-good factor".

Groene gevels en daken zijn niet alleen een visuele blikvanger, zij verbeteren ook het stadsklimaat. Intense zonnestraling, hoge temperaturen en een hoge mate van verdichting in steden bevorderen het zogenaamde hitte-eilandeffect. Groendaken kunnen grotendeels zonder irrigatie.

Lees volledig Artikel

Industrie en Europa's "Fit for 55"-pakket
Beleid en regelgeving

Industrie en Europa's "Fit for 55"-pakket

Het klimaat-, energie-, ruimtelijkeordenings-, vervoers- en belastingbeleid van de EU is erop gericht de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Het zal een hele uitdaging zijn om al die voorstellen door het goedkeuringsproces van de EU te krijgen.

Lees volledig Artikel

Lessen voor de energietransitie uit de gouden eeuw van de stoom!
Beleid en regelgeving

Lessen voor de energietransitie uit de gouden eeuw van de stoom!

Beslissingen die vandaag worden genomen om activa te bouwen, hebben gevolgen voor het energiesysteem in de komende decennia. De laatste stoomtrein verliet de ongelooflijke fabriek in Swindon, terwijl er in het voorafgaande decennium meer dan 200 waren gebouwd. Tussen de eerste commerciële dieseltrein en de laatste stoomtrein die met pensioen ging, ligt 43 jaar.

Lees volledig Artikel

EU-pakket "fit for 55": een goede zaak voor bedrijven die energiebeheersystemen en energieaudits uitvoeren?
Richtlijnen

EU-pakket "fit for 55": een goede zaak voor bedrijven die energiebeheersystemen en energieaudits uitvoeren?

De Europese Commissie heeft een nieuwe reeks voorstellen verspreid onder de naam "Fit for 55". Het heeft tot doel de 2030-doelstellingen inzake klimaatverandering te halen en de zeer populaire EU Green Deal te flankeren. Het voorgestelde pakket draagt actief bij tot het verhogen van het ambitieniveau van de EU.

Lees volledig Artikel

Internationaal erkend duurzaam energiebeheersysteem (EnMS): ISO 50001
Nationaal/Regionaal Beleid

Internationaal erkend duurzaam energiebeheersysteem (EnMS): ISO 50001

In het huidige tijdperk van energie en klimaat is het energieverbruik het grootste probleem waarmee de mensheid in haar geschiedenis te kampen heeft. De meeste milieuproblemen vloeien voort uit de soorten energie die we gebruiken, en de toenemende verbranding van fossiele brandstoffen versnelt de klimaatverandering.

Lees volledig Artikel

Klimaatbescherming in de onderneming stelt de toekomst veilig
ETS Klimaatverandering

Klimaatbescherming in de onderneming stelt de toekomst veilig

Steeds meer bedrijven stellen hun eigen doelstellingen vast om de uitstoot te verminderen. Zij weten dat hun eigen toekomst en concurrentievermogen op het spel staan. Sommige geëngageerde Duitse bedrijven netwerken in het initiatief Klimaatbeschermingsbedrijven. Groene energienetwerken helpen bedrijven ook nieuw potentieel aan te boren.

Lees volledig Artikel