Beleid en regelgeving

Maken of breken voor EU-industrie

De Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) heeft zojuist het eindverslag van zijn werkgroep voor de industrie gepubliceerd. Het is een oproep om dringend actie te ondernemen. De Europese industrie moet in een hoog tempo tot ongekende niveaus koolstofarm worden gemaakt. De EU neemt het voortouw bij de inspanningen om haar klimaatverplichtingen van Parijs na te komen via de Europese Green Deal en het onlangs gepubliceerde "Fit for 55"-pakket. Het realiseren van verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het koolstofvrij maken van de industrie wordt een hogere prioriteit. De werkgroep bestond uit een groot aantal deskundigen uit de financiële wereld, vertegenwoordigers van de industrie, leveranciers van technologie en diensten, academici en beleidsanalisten. De groep heeft zes levendige vergaderingen gehouden om de sector vanuit elk perspectief te bekijken. Als teamleider die het EEIP vertegenwoordigde, was het een stimulerende en motiverende ervaring omdat iedereen wist dat er meer moest worden gedaan als Europa de klimaatverbintenissen van Parijs wilde nakomen - of overtreffen.

Lees volledig Artikel

Nieuw IEA-rapport over energie-efficiëntie gepubliceerd
Beleid en regelgeving

Nieuw IEA-rapport over energie-efficiëntie gepubliceerd

Het IEA onderzoekt het volledige spectrum van energievraagstukken, waaronder vraag en aanbod van olie, gas en steenkool. Het rapport benadrukt dat een efficiënter gebruik van energie het eerste en beste antwoord is. In 2022 gebruikte de wereldeconomie energie 2% efficiënter dan in 2021.

Lees volledig Artikel

Belemmeringen in de regelgeving voor energiedienstenbedrijven
Beleid en regelgeving

Belemmeringen in de regelgeving voor energiedienstenbedrijven

Het Global ESCO Network heeft een reeks interviews gehouden met partnerverenigingen om belemmeringen voor ESCO's in kaart te brengen die als regelgevend van aard kunnen worden gekenmerkt. De interviews waren open en verkennend, maar gestructureerd om een categorisering en benchmarking tussen landen te vergemakkelijken.

Lees volledig Artikel

World Energy Outlook 2022 - wereldwijde energiecrisis: een historisch keerpunt naar een schonere en veiligere toekomst
Beleid en regelgeving

World Energy Outlook 2022 - wereldwijde energiecrisis: een historisch keerpunt naar een schonere en veiligere toekomst

Voor het eerst vertoont de mondiale vraag naar elk van de fossiele brandstoffen in alle WEO-scenario's een piek of een plateau. Met name de Russische export daalt aanzienlijk nu de wereldenergieorde een nieuwe vorm krijgt. De grootste schokken zijn voelbaar op de markten voor aardgas, steenkool en elektriciteit.

Lees volledig Artikel

Kan REPowerEU de overgang naar hernieuwbare energie versnellen en de energiezekerheid verbeteren?
Beleid en regelgeving

Kan REPowerEU de overgang naar hernieuwbare energie versnellen en de energiezekerheid verbeteren?

REPowerEU is een plan om energie te besparen, schone energie te produceren en de Europese energievoorziening te diversifiëren. Het wordt ondersteund door financiële en wettelijke maatregelen om de nieuwe energie-infrastructuur en het nieuwe energiesysteem te bouwen dat Europa nodig heeft.

Lees volledig Artikel

EU-plan om groene energie te stimuleren
Beleid en regelgeving

EU-plan om groene energie te stimuleren

De EU heeft de komende vijf jaar 210 miljard euro nodig om het uitfaseren van Russische fossiele brandstoffen te betalen op basis van een plan dat is opgesteld als reactie op de door het Kremlin bevolen invasie van Oekraïne. In het plan worden verbeteringen voorgesteld van de green deal van de EU, het vlaggenschip van het beleid van de EU om de klimaatcrisis aan te pakken. De ambtenaren willen ook het energieverbruik tegen 2030 met 13% verminderen (ten opzichte van 2020).

Lees volledig Artikel

Het waterstof-ei kraken! Hoe kunnen consumenten begrijpen waar hun waterstof vandaan komt?
Beleid en regelgeving

Het waterstof-ei kraken! Hoe kunnen consumenten begrijpen waar hun waterstof vandaan komt?

In een wereldwijd onderling verbonden systeem zal het ongelooflijk belangrijk worden te begrijpen waar waterstof vandaan komt. De verleiding voor sommigen om waterstof te maken uit steenkool en de kooldioxide in de atmosfeer te lozen is misschien te groot, maar naarmate de internationale handel zich ontwikkelt, neemt het risico toe.

Lees volledig Artikel

Is de mening van het publiek over waterstof van belang?
Beleid en regelgeving

Is de mening van het publiek over waterstof van belang?

Volgens een recente enquête in het Verenigd Koninkrijk staat het publiek grotendeels ambivalent tegenover waterstof. Meer dan 64% van de deelnemers kon zelfs geen basiskennis aantonen van de waterstoftechnologie of het potentieel ervan om bij te dragen tot het energiesysteem.

Lees volledig Artikel

Een systeembenadering van het eindgebruik van energie
Beleid en regelgeving

Een systeembenadering van het eindgebruik van energie

De optimalisering van het energiegebruik in gebouwen en de industrie vereist een systeembenadering om het volledige potentieel te kunnen benutten. Dit idee wint terrein, zoals blijkt uit het voorstel van de ITRE-commissie van het Europees Parlement om een definitie van "systeemefficiëntie" op te nemen.

Lees volledig Artikel

Een impact maken
Beleid en regelgeving

Een impact maken

Impact investing heeft als doel een positieve impact te hebben op belangrijke duurzaamheidsproblemen. Amy Clarke, oprichter van Tribe Impact Capital, zegt dat elke investering een impactinvestering is. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn een goede routekaart naar alle gebieden waar we behoefte aan hebben.

Lees volledig Artikel