Beleid en regelgeving

Gevelvergroening - "Goed voor het milieu en de feel-good factor".

Interview met Gregor Grassl, Associate Partner bij het in Stuttgart gevestigde plannings- en adviesbureau Drees & Sommer SE.Stedelijke gebouwen en een bloeiende natuur hoeven niet met elkaar in tegenspraak te zijn. Integendeel: Gregor Grassl, Associate Partner bij het in Stuttgart gevestigde plannings- en adviesbureau Drees & Sommer SE, legt uit waarom groene gevels zinvol zijn, vooral in de…

Lees volledig Artikel

Industrie en Europa's "Fit for 55"-pakket
Beleid en regelgeving

Industrie en Europa's "Fit for 55"-pakket

In juli heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen goedgekeurd - het zogenaamde "Fit for 55"-pakket - om het klimaat-, energie-, ruimtelijkeordenings-, vervoers- en belastingbeleid van de EU…

Lees volledig Artikel

EU-pakket "fit for 55": een goede zaak voor bedrijven die energiebeheersystemen en energieaudits uitvoeren?
Richtlijnen

EU-pakket "fit for 55": een goede zaak voor bedrijven die energiebeheersystemen en energieaudits uitvoeren?

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuwe reeks voorstellen verspreid onder de naam "Fitfor 55 package"om de 2030-doelstellingen inzake klimaatverandering te halen en de zeer populaire…

Lees volledig Artikel

Team Lead EU Projectbureau
Projecten

Team Lead EU Projectbureau

Heb je ervaring met EU-projecten en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in een open, flexibele en ondernemende werkomgeving? Dan is deze functie als teamleider van ons EU Project Office…

Lees volledig Artikel

Internationaal erkend duurzaam energiebeheersysteem (EnMS): ISO 50001
Nationaal/Regionaal Beleid

Internationaal erkend duurzaam energiebeheersysteem (EnMS): ISO 50001

Verbetering van de energieprestaties, vermindering van het elektriciteitsverbruik, verbetering van de algehele energie-efficiëntie en bevordering van de kennis over het gebruik van energie is een…

Lees volledig Artikel

Klimaatbescherming in de onderneming stelt de toekomst veilig
ETS Klimaatverandering

Klimaatbescherming in de onderneming stelt de toekomst veilig

Vandaag is het belangrijk dat bedrijven hun eigen maatregelen nemen om het klimaat te beschermen. Omdat ze niet alleen onder druk staan om de gestelde politieke doelen te bereiken. Klimaatverandering…

Lees volledig Artikel

Lessen voor de energietransitie uit de gouden eeuw van de stoom!
Beleid en regelgeving

Lessen voor de energietransitie uit de gouden eeuw van de stoom!

Energie-installaties hebben een lange levensduur.... echt lang. Beslissingen die vandaag worden genomen om activa te bouwen, zullen het energiesysteem nog tientallen jaren beïnvloeden. Terugkijkend…

Lees volledig Artikel

Het kraken van de waterstof kleurcode
Klimaatverandering

Het kraken van de waterstof kleurcode

De laatste tijd is er in de media steeds meer te doen over waterstof als toekomstige brandstof. In deze discussies wordt vaak over waterstof gesproken aan de hand van een kleurcodering - wat een toch…

Lees volledig Artikel

Indicatoren en gemeenschappelijke factoren die het effect van EU-projecten ter bevordering van energie-efficiëntie helpen bepalen
Nationaal/Regionaal Beleid Financieringsprogramma's Projecten

Indicatoren en gemeenschappelijke factoren die het effect van EU-projecten ter bevordering van energie-efficiëntie helpen bepalen

In een onderzoek naar 41 door de EU gefinancierde energie-efficiëntieprojecten in heel Europa is gekeken naar besparingen op primaire energie, broeikasgasemissiereducties, teweeggebrachte…

Lees volledig Artikel

Wat is koude locale warmte?
Financieringsprogramma's

Wat is koude locale warmte?

Op het eerste gezicht klinkt het vreemd als koude plaatselijke verwarming de warmtevoorziening moet overnemen. Is dat een tegenstrijdigheid? Nee, koude hitte bestaat echt. Het is een warmtevoorziening…

Lees volledig Artikel