Onderzoek & Innovatie

Op weg naar een groenere keramiekproductie

De keramiekproductie heeft een vrij slechte reputatie als het gaat om milieukwesties. Maar dat begint te veranderen. Gabriele Frignani is verantwoordelijk voor toegepast onderzoek bij SACMI FORNI SpA*. Hij coördineert het DREAM-project, een door de EU gefinancierd onderzoeksinitiatief. Het project test de toepassing van microturbines voor warmte- en krachtmachines. Frignani: "De verontreinigingssituatie is een uitdaging, en zal nog moeilijker worden" Hij zegt dat de volgende stijging van de aardgas- of waterprijzen een aandachtspunt van het project zal worden. Varen Fignani zegt dat de vervuilingssituatie in de keramische industrie een grote kostenfactor is, maar dat er geen uitdagingen zijn waar de industrie momenteel voor staat. Er zijn geen plannen om dingen te veranderen in Europa om de keramiek productie duurzamer te maken, maar de industrie moet worden beheerd door de Europese Commissie zal zeker een uitdaging is voor de industrie zal zijn.

Lees volledig Artikel

Hoe het hergebruik van afvalwarmte aluminium een stap dichter bij een groenere industrie kan brengen
Onderzoek & Innovatie

Hoe het hergebruik van afvalwarmte aluminium een stap dichter bij een groenere industrie kan brengen

Nieuwe technologieën voor de terugwinning van afvalwarmte kunnen de industrie een stap dichter brengen bij schonere productiemethoden. Aluminium is het op één na meest geproduceerde metaal en een van de meest gerecycleerde grondstoffen ter wereld. In sommige industrieën wordt meer dan 90% ervan gerecycleerd.

Lees volledig Artikel

Vier jonge wetenschappers praten over de toekomst van warmteterugwinning
Onderzoek & Innovatie

Vier jonge wetenschappers praten over de toekomst van warmteterugwinning

Wetenschappers in vier Europese landen hebben meegewerkt aan het ETEKINA-project. Zij hebben drie nieuwe heat pipe-warmtewisselaars (HPHE) ontwikkeld Zij streven ernaar tussen 57% en 70% van de afvalwarmtestromen in drie specifieke sectoren terug te winnen.

Lees volledig Artikel

Gaan DEEP
Onderzoek & Innovatie

Gaan DEEP

De Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) heeft meer dan 15.000 projecten. Zij geven een goede indicatie van de risicofactoren die een rol spelen bij energie-efficiëntie. De website is bijgewerkt en toont nu Internal Rate of Return (IRR)/Netto Contante Waarde.

Lees volledig Artikel

Vermindering van de uitstoot van de cement- en staalproductie
Onderzoek & Innovatie

Vermindering van de uitstoot van de cement- en staalproductie

Elektriciteit is veelzijdig wat de gebruiksmogelijkheden betreft, maar sommige industriële processen zullen moeilijk koolstofvrij te maken zijn. Met name de fabricage van cement, staal en kunststoffen vormt een grote uitdaging. De emissies van de cementproductie kunnen met maar liefst

Lees volledig Artikel

Chemische industrie kan volledig koolstofneutraal worden
Onderzoek & Innovatie

Chemische industrie kan volledig koolstofneutraal worden

De Zwitserse Bondsraad heeft besloten dat het land tegen 2050 koolstofneutraal moet zijn. Dit kan een uitdaging zijn voor het autoverkeer en de hele energiesector. Voor de chemische industrie zal een dergelijke omschakeling moeilijker zijn.

Lees volledig Artikel

UNIDO: Industriële energie-efficiëntie: Het laaghangende fruit plukken
Onderzoek & Innovatie

UNIDO: Industriële energie-efficiëntie: Het laaghangende fruit plukken

Li Yong is directeur-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO) Hij richt zich op de voordelen van de invoering van energiebeheersystemen en - vooral - de niet-energetische voordelen. Het potentieel voor energie-efficiëntie in de industriële sector.

Lees volledig Artikel