WKK

WKK

ORC-systemen dragen bij aan een duurzame energietoekomst

ORC (Organic Rankine Cycle) technologie, mogelijk gemaakt door SWEP gesoldeerde platenwarmtewisselaars, wordt in Zweden gebruikt om afvalwarmte om te zetten in duurzame elektriciteit. Deze hoge efficiëntie en onderhoudsarme manier om duurzame elektriciteit te produceren wordt toegepast door stadsverwarmingssystemen over de hele wereld. Lees hoe de…

Lees Meer
ORC-systemen dragen bij aan een duurzame energietoekomst

Benut alle beschikbare energie - Warmteterugwinning
WKK

Benut alle beschikbare energie - Warmteterugwinning

Vandaag verbruikt de wereldwijde industrie een enorme hoeveelheid energie. De grootste uitdaging is dat maar liefst de helft ervan wordt verspild door de inefficiënte en gecompliceerde terugwinning…

Lees volledig Artikel

WKK

10 feiten over warmtekrachtkoppeling-WKK

Warmtekrachtkoppeling (warmtekrachtkoppeling of WKK) is de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte, die beide worden gebruikt. In conventionele elektriciteitscentrales wordt de warmte niet teruggewonnen bij het opwekken van elektriciteit, terwijl in warmtekrachtkoppelingscentrales de warmte effectief wordt gebruikt voor het leveren van…

Lees Meer
10 feiten over warmtekrachtkoppeling-WKK

WKK

Stoom en vermogen ORC

Nieuwe ST+P ORC-aanpak leidt tot betere ROI: Steam and Power ORC is een nieuwe technologische oplossing voor gecombineerde opwekking van warmte en kracht (WKK). Het maakt de productie mogelijk van elektriciteit en een waardevolle warmtedrager bij hoge temperatuur, zoals stoom, die rechtstreeks kan worden benut in productieprocessen.

Lees Meer
Stoom en vermogen ORC

WKK

WKK: 3 primaire criteria voor succesvolle warmtekrachtkoppelingsprojecten in elektriciteitscentrales

Wereldwijd is gemiddeld slechts 9% van de elektriciteitsproductie afkomstig van warmtekrachtkoppeling of WKK. Sommige landen zitten daar echter ruim boven. In Denemarken bijvoorbeeld is dat meer dan 60%. Warmtekrachtkoppeling kan niet alleen economische voordelen opleveren, maar ook voordelen voor het milieu (vermijden van CO2-emissies). Als dat…

Lees Meer
WKK: 3 primaire criteria voor succesvolle warmtekrachtkoppelingsprojecten in elektriciteitscentrales

WKK

Compacte warmterecuperatoren voor energieopwekking en 18kW warmtekrachtkoppeling gasturbine

Een case study gebaseerd op gasturbine-WKK-eenheden. Een zelfverklarend proces om het rendement van de gasturbine te verhogen en het brandstofverbruik te verlagen. De meest kritieke beperkingen van het project en de daaruit voortvloeiende voordelen van ACTE's oplossing worden toegelicht. Lees ook twee recente RND-projecten, zoals…

Lees Meer
Compacte warmterecuperatoren voor energieopwekking en 18kW warmtekrachtkoppeling gasturbine

WKK

Betrouwbare mengselregeling - systemen met arm gas

Wereldwijd wordt arm gas (biogas, mijngas, stortgas of vergistingsgas) steeds belangrijker voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Vooral in Noord-Amerika zal het gebruik van arm gas drastisch toenemen als gevolg van de massale ontwikkeling. Naast schommelingen in de gaskwaliteit die voortdurend moeten worden bijgesteld, zijn strengere…

Lees Meer
Betrouwbare mengselregeling - systemen met arm gas