Eerdere Evenementen

TOWARDS A DECARBONIZED EUROPE: Increasing energy efficiency in SMEs for clean energy transition
19 oktober 2021 • 09:00 - 10:30 CEST

TOWARDS A DECARBONIZED EUROPE: Increasing energy efficiency in SMEs for clean energy transition

Voortbouwend op de resultaten van 7 door de EU gefinancierde projecten*, biedt deze sessie richtsnoeren en goede praktijken om energie-efficiëntieoplossingen te implementeren en de energietransitie te vergemakkelijken. Kleine en middelgrote…

Details

INDUSTRIAL SYMBIOSIS: Business enablers and technology drivers
14 oktober 2021 • 14:00 - 16:00 CEST

INDUSTRIAL SYMBIOSIS: Business enablers and technology drivers

De industriële symbiose (IS) -technologie staat zeer hoog op de EU-agenda, vanwege het grote potentieel ervan op het gebied van energiebesparing en dus en eerste stap naar een meer circulaire economie. Maar verschillende vragen zijn nog hangende: …

Details

Future of Biofuels 2021
05 - 06 oktober 2021 • Meerdaags evenement

Future of Biofuels 2021

Dit jaar zal "Future of Biofuels 2021" zich toespitsen op biobrandstoffen van de tweede generatie, biogebaseerde e-brandstoffen en de productie en het gebruik ervan in de zee- en luchtvaart. De transportsector moet koolstofvrij worden en de…

Details

Sustainable Places 2021
29 september - 01 oktober 2021 • Meerdaags evenement

Sustainable Places 2021

De duurzaamheidsdoelstellingen en klimaatveranderingsdoelstellingen kunnen niet worden gehaald zonder de gebouwen en de gebouwde omgeving op gebouw-, wijk- en stadsniveau aan te pakken, met inbegrip van onze vervoers- en energie-infrastructuur. Het…

Details

Central and Eastern European Energy Efficiency Forum - C4E
21 - 24 september 2021 • Meerdaags evenement

Central and Eastern European Energy Efficiency Forum - C4E

De derde editie van het unieke evenement voor gemeenschapsvorming en netwerking inzake energie-efficiëntie in Centraal- en Oost-Europa - het Central & Eastern European Energy Efficiency Forum (C4E Forum) zal plaatsvinden van 21 tot 24 september 2021,…

Details

World Sustainable Energy Days
21 - 25 juni 2021 • Meerdaags evenement (5 dagen in Wels en online)

World Sustainable Energy Days

Wat zijn de Werelddagen voor duurzame energie (WSED)? Europa heeft de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. De Green Deal en de EU-klimaatwet zijn de eerste concrete stappen. De huidige economische…

Details

Covenant of Mayors Investment Forum - Energy Efficiency Finance Market Place
15 - 16 juni 2021 • Online evenement

Covenant of Mayors Investment Forum - Energy Efficiency Finance Market Place

De editie 2021 van het Investeringsforum van het Burgemeestersconvenant - marktplaats voor de financiering van energie-efficiëntie wordt gezamenlijk georganiseerd door de directoraten-generaal Energie en Klimaatactie van de Europese Commissie en het…

Details

The International Metallurgy and Materials Congress - IMMC
11 juni 2021 • Online evenement

The International Metallurgy and Materials Congress - IMMC

Het Internationale Congres voor Metallurgie en Materialen (IMMC)zal op 10-12 juni 2021 online worden gehouden door het Opleidingscentrum van UCTEA - Kamer van Metallurgische en Materiaalingenieurs (METEM). IMMC2021 biedt een platform voor…

Details

EU Green Week 2021
31 mei - 04 juni 2021 • Online evenementen en fysieke evenementen in heel Europa

EU Green Week 2021

De Groene Week van de EU, die jaarlijks wordt georganiseerd door het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie, is de beste gelegenheid om te debatteren en te discussiëren over het Europese milieubeleid. Het evenement zal in het teken…

Details

Matchmaking event in Energy Efficiency EU-Argentina
02 - 04 juni 2021 • Meerdaags evenement

Matchmaking event in Energy Efficiency EU-Argentina

De programma's"Low Carbon and Circular Economy Business Action" (LCBA) en "Energy Efficiency in Argentina", die beide door de Europese Unie worden gefinancierd, hebben tot doel Europese technologieleveranciers in contact te brengen met…

Details