About Us Image

EEIP is een kostenloze, onpartijdig en open business- en beleidsplatform voor de energietransitie.

 

Centraal staat het idee dat de energietransitie meer vereist dan technische oplossingen, maar degelijke business cases, en dat de marktgroei kan worden versneld door de uitwisseling van informatie en best practices. In de praktijk komen EEIP-netwerkgebruikers uit organisaties van elke omvang (van MKB tot multinationals), uit alle sectoren (bijv. gebruikers, technologie- en dienstenleveranciers, financiën, IT, adviesbureaus, steden, beleid) en bestrijken ze de hele waardeketen, dus de vraag- en aanbodzijde.

 

Het EEIP, dat in april 2011 bij de Europese Commissie is gelanceerd, is opgezet als een organisatie zonder winstoogmerk om een open en inclusieve dialoog binnen de marktdeelnemers en tussen de marktdeelnemers en de beleidsmakers van de EU te vergemakkelijken. Het EEIP financiert zijn activiteiten via platformdiensten zoals contentmarketing of via extern gefinancierde projecten.

 

Door de opzet van een decentraal platform kan iedereen met het EEIP in contact komen waar en hoe hij of zij dat wil: van website tot sociale media, van nieuwsbrief tot tijdschriften, van conferenties tot webinars. Op dit moment (Dec 2020) heeft EEIP 150.000 netwerkgebruikers.