Europees platform voor klimaat- en energiemodellering 2022

De ECEMP-conferentie brengt Europa's gemeenschap voor klimaat- en energiemodellering samen. Het driedaagse evenement wordt gekenmerkt door een evenwichtige mix van paneldiscussies op hoog niveau en interactieve workshopsessies. De conferentie is opnieuw gepland als een online evenement vanwege onzekerheden over de mogelijkheid van fysieke bijeenkomsten. De oorspronkelijke EMP-E werd opgericht in 2017 en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd door de H2020 Energy Modelling group - een groep projecten die worden gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie. Projecten die bijdragen aan de conferentie hebben financiering ontvangen van het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie. De thema's omvatten: Dag 1: Energiezekerheid en geopolitiek voor fossiele en koolstofarme brandstoffen. Dag 2: Innovatie, maatschappelijke en technische veranderingen voor Net Zero Dag 3: De laatste IPCC-bevindingen en implicaties voor de nationale en de korte termijn

Lees volledig Artikel

EEIP-voorzitter Rod Janssen zit sessie voor op UNECE-week van deskundigen inzake duurzame energie 2022
Beleid en regelgeving

EEIP-voorzitter Rod Janssen zit sessie voor op UNECE-week van deskundigen inzake duurzame energie 2022

De werkzaamheden van de VN/ECE op het gebied van duurzame energie zijn erop gericht de toegang tot betaalbare en schone energie voor iedereen te verbeteren. De nadruk ligt op energie-efficiëntie, schonere elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen, duurzame energie, methaan uit kolenmijnen, gas, classificatie van energie en minerale reserves en hulpbronnen.

Lees volledig Artikel

5 slimme steden in de wereld
Smart Cities en gebouwen

5 slimme steden in de wereld

Slimme steden maken gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de operationele efficiëntie te verbeteren, informatie te delen met het publiek en te zorgen voor een betere kwaliteit van de overheidsdienstverlening en het welzijn van de burgers. De VN voorspelt dat tegen 2050 70% van de wereldbevolking in steden en stedelijke gebieden zal wonen.

Lees volledig Artikel

Lessen uit het duistere en verre verleden over het terugdringen van de energievraag
Diensten voor energie-efficiëntie

Lessen uit het duistere en verre verleden over het terugdringen van de energievraag

Energiezekerheid is geen nieuwe kwestie. We hebben de oliecrises van 1973 en 1979 gehad. Deze keer is het goed dat er in ieder geval in de EU gecoördineerde actie is ondernomen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Verbetering van de energie-efficiëntie is altijd een van de krachtigste en potentieel snelste maatregelen geweest, en is dat nog steeds.

Lees volledig Artikel

⚙ Bedrijfsparktijken


Energiesysteem Energieterugwinning & DHC Smart Cities en gebouwen

ORC-systemen dragen bij aan een duurzame energietoekomst

De Organic Rankine Cycle (ORC) technologie wordt in Zweden gebruikt om afvalwarmte om te zetten in duurzame elektriciteit. De zeer efficiënte en onderhoudsarme manier om duurzame elektriciteit te produceren wordt overgenomen door stadsverwarmingssystemen over de hele wereld. Lees hoe Ronneby.

Lees Meer
ORC-systemen dragen bij aan een duurzame energietoekomst

Gothenborg Energi ziet het grotere plaatje

Het blokstation voor warmteterugwinning in de fabriek van de autofabrikant verving een verouderde technische installatie. Met deze uiterst efficiënte warmte-uitwisseling hoefde de aanvoertemperatuur van de raffinaderij niet langer extra te worden verwarmd. De geschatte Return On Investment (ROI) bedraagt minder dan vijf maanden.

Lees Meer
Gothenborg Energi ziet het grotere plaatje

⚙ Technologie voor Energie-efficiëntie

⚙ Dienstverlening voor Energie-efficiëntie

⚙ Energieterugwinning en DHC

⚙ Financiering

⚙ Digitalisering

⚙ Smart Cities en Gebouwen

⚙ Energiesysteem

⚙ Beleid en Regelgeving