Beste praktijken van door de EU gefinancierde projecten. Leren van de ervaring van industrieën met de aanpassing aan de digitale omschakeling: RETROFEED, SHIP2FAIR, SOWHAT & ECOFACT projecten.

 

 

 

Uit een recent webinar blijkt eens te meer hoe belangrijk de industrie is als we onze klimaat- en energiedoelstellingen op lange termijn willen halen. In de herstelplannen voor het tijdperk dat…

Lees volledig Artikel

• Nationaal/Regionaal Beleid • Slimme steden & gebouwen

Hoe krijgen we de renovatiegolf in Duitsland aan het rollen?

De Europese Unie heeft afgelopen najaar een grote renovatiegolf aangekondigd. Zij wil het renovatietempo in bestaande gebouwen de komende tien jaar verdubbelen. Dat is ook dringend nodig, want…

Lees volledig Artikel

• Digitalisering • Slimme steden & gebouwen • Financiering

Hoe slimme steden gebruik kunnen maken van digitale financiële platforms

Financiering wordt vaak genoemd als een van de grootste uitdagingen bij de uitvoering van een strategie voor slimme steden. Dit is niet alleen te wijten aan de druk op de overheidsbegrotingen, maar…

Lees volledig Artikel

• Digitalisering

Is Blockchain de oplossing voor koolstoftracering, duurzame toeleveringsketens en circulaire economie?

Voor de meeste (of in ieder geval veel) mensen heeft Blockchain "iets te maken met Bitcoin", een soort vreemde digitale munt met enorme koersschommelingen en onlangs prominent in de media nadat Elon…

Lees volledig Artikel

⚙ Bedrijfsparktijken


• WKK • Warmtebron • Technologie • Slimme steden & gebouwen

ORC-systemen dragen bij aan een duurzame energietoekomst

ORC (Organic Rankine Cycle) technologie, mogelijk gemaakt door SWEP gesoldeerde platenwarmtewisselaars, wordt in Zweden gebruikt om afvalwarmte om te zetten in duurzame elektriciteit. Deze hoge efficiëntie en onderhoudsarme manier om duurzame elektriciteit te produceren wordt toegepast door stadsverwarmingssystemen over de hele wereld. Lees hoe de gemeente Ronneby deze innovatieve technologie…

Lees Meer

• Warmtebron • Technologie • Warmte temperatuur

Gothenborg Energi ziet het grotere plaatje

Het warmteterugwinningsblokstation van de autofabriek verving een verouderde technische opstelling: Met deze zeer efficiënte warmtewisseling hoefde de aanvoertemperatuur van de raffinaderij niet meer extra verwarmd te worden. De geschatte Return On Investment (ROI) bedraagt minder dan vijf maanden.

Lees Meer

⚙ Technologie voor Energie-efficiëntie

⚙ Dienstverlening voor Energie-efficiëntie

⚙ Energieterugwinning en DHC

⚙ Financiering

⚙ Digitalisering

⚙ Smart Cities en Gebouwen

⚙ Energiesysteem

⚙ Beleid en Regelgeving