Waterstof: van hype naar hoop

Waterstof is het gesprek van de dag en de Commissie maakt er een grote prioriteit van in haar groene industriële strategie. Er zijn maar weinig waterstof/brandstofcel-auto's en de meeste daarvan zijn eigenlijk demonstratievoertuigen. Volgens TandE's eigen analyse is waterstof momenteel de enige energiedrager die een emissievrije scheepvaart en luchtvaart mogelijk zou maken, hetzij als eindbrandstof, hetzij als basis voor een vloeibare brandstof. Groene waterstof zal niet alleen moeten concurreren met grijze en blauwe waterstof. Het zal concurreren met benzine, diesel, stookolie voor de scheepvaart, kerosine en, natuurlijk, elektriciteit. De gestelde doelen moeten realistisch zijn Hoe kan een veilige markt voor groene waterstof (of van waterstof afgeleide brandstoffen) met hoge duurzaamheidsnormen worden gecreëerd, zodat de industrie de langetermijninvesteringen kan doen die nodig zijn om op duurzame wijze op te schalen? Invoering van een norm die brandstofleveranciers verplicht een laag percentage bij te mengen.

Lees volledig Artikel

Een groenere toekomst bouwen, één kmo tegelijk
Dienstverlening voor energie-efficiëntie

Een groenere toekomst bouwen, één kmo tegelijk

De bouwsector laat meer achter dan gebouwen. Maatregelen om het energiegebruik van deze sector te verminderen of te optimaliseren zouden ons helpen een betere stempel op de planeet te drukken.

Lees volledig Artikel

De wereld voeden, de planeet beschermen
Dienstverlening voor energie-efficiëntie

De wereld voeden, de planeet beschermen

Ensinger Mineral-Heilquellen, dat sinds 1952 gebotteld mineraalwater verkoopt, heeft verdere energiebesparende maatregelen genomen, zoals een continu energiemonitoringsysteem.

Lees volledig Artikel

Een systeembenadering van het eindgebruik van energie
Beleid en regelgeving Dienstverlening voor energie-efficiëntie

Een systeembenadering van het eindgebruik van energie

De optimalisering van het energiegebruik in gebouwen en de industrie vereist een systeembenadering om het volledige potentieel te kunnen benutten. Dit idee wint terrein, zoals blijkt uit het voorstel van de ITRE-commissie van het Europees Parlement om een definitie van "systeemefficiëntie" op te nemen.

Lees volledig Artikel

⚙ Bedrijfsparktijken


WKK Warmtebron Technologie Slimme steden & gebouwen

ORC-systemen dragen bij aan een duurzame energietoekomst

De Organic Rankine Cycle (ORC) technologie wordt in Zweden gebruikt om afvalwarmte om te zetten in duurzame elektriciteit. De zeer efficiënte en onderhoudsarme manier om duurzame elektriciteit te produceren wordt overgenomen door stadsverwarmingssystemen over de hele wereld. Lees hoe Ronneby.

Lees Meer
ORC-systemen dragen bij aan een duurzame energietoekomst

Gothenborg Energi ziet het grotere plaatje

Het blokstation voor warmteterugwinning in de fabriek van de autofabrikant verving een verouderde technische installatie. Met deze uiterst efficiënte warmte-uitwisseling hoefde de aanvoertemperatuur van de raffinaderij niet langer extra te worden verwarmd. De geschatte Return On Investment (ROI) bedraagt minder dan vijf maanden.

Lees Meer
Gothenborg Energi ziet het grotere plaatje

⚙ Technologie voor Energie-efficiëntie

⚙ Dienstverlening voor Energie-efficiëntie

⚙ Energieterugwinning en DHC

⚙ Financiering

⚙ Digitalisering

⚙ Smart Cities en Gebouwen

⚙ Energiesysteem

⚙ Beleid en Regelgeving