Bio-energie en vaste biomassa: Een hernieuwbare oplossing voor industriële warmteprocessen

24 mei 2023 door Jürgen Ritzek
Bio-energie en vaste biomassa: Een hernieuwbare oplossing voor industriële warmteprocessen

Samenvatting

Biomassa speelt een cruciale rol bij de productie van koolstofvrije warmte en elektriciteit. De toekomst van biomassa in industriële toepassingen blijft veelbelovend. Sommige industrieën, zoals de cementindustrie, hebben al zwaar geïnvesteerd in de aanpassing van hun processen om biomassa te gebruiken.

Kortom, bio-energie en vaste biomassa bieden een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor industriële warmteprocessen. Naarmate we blijven streven naar een schonere, duurzamere toekomst, zal de rol van biomassa ongetwijfeld toenemen.

Kijk voor meer informatie over het RE4Industry-project op re4industry.eu

 

Open volledig artikel

Bio-energie en vaste biomassa: Een hernieuwbare oplossing voor industriële warmteprocessen

Bio-energie, afgeleid van vaste biomassa, vormt een belangrijk deel van de Europese hernieuwbare energiemix. Met ongeveer 60% van het totaal speelt zij een cruciale rol bij de productie van koolstofvrije warmte en elektriciteit. Dit artikel gaat in op het belang van bio-energie en vaste biomassa voor het koolstofvrij maken van het Europese energiesysteem en hun potentieel in industriële toepassingen. Het is gebaseerd op het werk van het RE4Industry-project, meer bepaald op het korte verslag over bio-energie en vaste biomassa, zie re4industry.eu.

 

De rol van biomassa in industriële toepassingen

Biomassa, met name bosbiomassa, is een primaire bron van hernieuwbare industriële proceswarmte. Industrieën met een grote behoefte aan thermische energie, zoals de bosbouwsector (pulp en papier, zagerijen, enz.), maken vaak gebruik van biomassa omdat het een kosteneffectief alternatief is voor fossiele brandstoffen. Deze industrieën gebruiken intern gegenereerde residuen en bijproducten, wat het proces nog duurzamer maakt.

De term "biomassa" omvat een breed scala aan biogebaseerde materialen, die via verschillende methoden in proceswarmte kunnen worden omgezet. Deze omvatten directe verbranding, torrefactie, vergassing en vloeibaarmaking. Als zodanig kan biomassa theoretisch voorzien in de meeste behoeften aan industriële proceswarmte en een hernieuwbaar alternatief bieden voor fossiele brandstoffen.

 

De zakelijke argumenten voor biomassa

Het concurrentievermogen van biomassa varieert aanzienlijk, grotendeels afhankelijk van de grondstof en de beschikbaarheid van voorbehandelingstechnologieën. Sommige van deze technologieën zijn nog niet commercieel beschikbaar en de prijs van de grondstof kan fluctueren. De veelzijdigheid, de overvloed en de goed ontwikkelde waardeketens van vaste biomassa maken het echter tot een waardevolle troef voor industrieën die hun activiteiten koolstofvrij willen maken.

Bepaalde industrieën, zoals de cementindustrie, hebben al zwaar geïnvesteerd in de aanpassing van hun processen om biomassa te gebruiken. Met een ambitieuze doelstelling van 60% alternatieve brandstoffen tegen 2030 en 90% tegen 2050, waarvan meer dan de helft biomassa-afval, loopt de cementindustrie voorop in het gebruik van biomassa.

 

De toekomst van biomassa in industriële toepassingen

Ondanks de duidelijke voordelen van biomassa wordt de rol ervan bij de productie van hernieuwbare energie soms te weinig erkend. Recente hervormingen van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII) hebben de status van "hernieuwbare energie" van primaire houtachtige biomassa ter discussie gesteld. Dergelijke wijzigingen zouden het decarbonisatiepotentieel van bepaalde industrieën aanzienlijk kunnen beïnvloeden en degenen die reeds zwaar hebben geïnvesteerd in het gebruik van houtachtige biomassa voor energie bestraffen.

De toekomst van biomassa in industriële toepassingen blijft echter veelbelovend. Naarmate meer industrieën de voordelen van biomassa inzien en investeren in het gebruik ervan, kunnen we een toename verwachten van de rol ervan in de industriële warmteproductie.

Kortom, bio-energie en vaste biomassa bieden een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor industriële warmteprocessen. Naarmate we blijven streven naar een schonere, duurzamere toekomst, zal de rol van biomassa in onze energiemix ongetwijfeld toenemen.

 

Verdere informatie

Meer informatie over hetzelfde project vindt u hier

 


Gerelateerde Inhoud   #vaste biomassa  #houtachtige biomassa  #bio-energie