Microsoft zet langetermijnplan uiteen om koolstofnegatief te worden

17 januari 2020
Microsoft zet langetermijnplan uiteen om koolstofnegatief te worden

Samenvatting

Microsoft-managers kondigden vandaag plannen aan om tegen 2030 koolstofnegatief te worden en vervolgens tegen 2050 alle koolstof uit het milieu te verwijderen die Microsoft sinds zijn oprichting in 1975 rechtstreeks of via elektrisch verbruik heeft uitgestoten. Microsoft-directeur Brad Smith zei dat het bedrijf al maanden werkt aan een gedetailleerd plan om de nieuwe koolstofnegatieve doelstellingen te bereiken. Smith zei dat Microsoft verantwoordelijkheid zal nemen voor alle emissies van het bedrijf, zodat het deze tegen 2030 met meer dan de helft kan verminderen en meer koolstof kan verwijderen dan het bedrijf elk jaar uitstoot. Microsoft lanceerde vandaag een nieuwe tool, de Microsoft Sustainability Calculator, die de geschatte uitstoot van

van Azure-diensten via een Power BI-dashboard. Daarnaast is Microsoft een nieuwe 24/7 matching-oplossing gestart met Vattenfall om klanten te helpen bij het kiezen van hernieuwbare energie, wat zorgt voor effectieve transparantie. Microsoft zegt dat het een jaarlijks milieuduurzaamheidsrapport zal publiceren dat transparantie biedt over de 1,5-graden Business Ambition Pledge van de Verenigde Naties. Het bedrijf zal nieuwe beleidsinitiatieven van de overheid ondersteunen om de vermindering en verwijdering van koolstof te versnellen.

Open volledig artikel

Microsoft zet langetermijnplan uiteen om koolstofnegatief te worden

Directieleden van Microsoft kondigden vandaag plannen aan om het bedrijf tegen 2030 koolstofnegatief te maken, en vervolgens tegen 2050 alle koolstof uit het milieu te verwijderen die Microsoft sinds zijn oprichting in 1975 rechtstreeks of via elektrisch verbruik heeft uitgestoten.

"Neutraliteit is niet genoeg. We moeten onszelf naar netto nul brengen", zei Microsoft-voorzitter Brad Smith vanmorgen tijdens een live webcast vanaf de campus in Redmond. Hij werd bijgestaan door chief executive officer Satya Nadella, chief financial officer Amy Hood, en chief environmental officer Lucas Joppa.

Smith legde uit dat, omdat koolstof zo lang blijft bestaan, Microsoft het equivalent doet van teruggaan in de tijd om historische emissies te verwijderen. Hij voegde eraan toe dat het bedrijf al maanden werkt aan een gedetailleerd plan om de nieuwe koolstofnegatieve doelstellingen te bereiken.

Hier zijn de zeven principes die volgens de leiding van het bedrijf van vitaal belang zijn om koolstofnegatief te worden:

  • Microsoft is van plan om zijn werk voortdurend tebaseren op de best beschikbare wetenschap en de meest accurate wiskunde. "Zoals de meeste koolstofneutrale bedrijven, heeft Microsoft koolstofneutraliteit voornamelijk bereikt door te investeren in compensaties die in de eerste plaats uitstoot vermijden in plaats van koolstof te verwijderen die al is uitgestoten. Daarom verleggen we onze focus", aldus Smith.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor onze koolstofvoetafdruk. Microsoft zal verantwoordelijkheid nemen voor alle emissies van het bedrijf, zodat het deze tegen 2030 met meer dan de helft kan verminderen en meer koolstof kan verwijderen dan het bedrijf elk jaar uitstoot. "Microsoft zal zijn koolstofverwijderingsportfolio jaarlijks samenstellen door de kenmerken van negatieve emissietechnologieën (NET) te beoordelen aan de hand van vier criteria: schaalbaarheid, betaalbaarheid, commerciële beschikbaarheid en controleerbaarheid", aldus Smith.
  • Investeren in nieuwe koolstofreductie- en verwijderingstechnologie. Microsoft zal 1 miljard dollar eigen kapitaal in een nieuw klimaatinnovatiefonds steken. Smith merkte op dat het kapitaal in de eerste plaats zal worden aangewend om de huidige technologische ontwikkeling te versnellen door te investeren in project- en schuldfinanciering, en om te investeren in nieuwe innovaties door middel van aandelen- en schuldkapitaal.
  • Microsoft zal digitale technologie ontwikkelen en inzetten om zijn leveranciers en klanten te helpen hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Het bedrijf lanceerde vandaag een nieuwe tool, de Microsoft Sustainability Calculator, die de geschatte uitstoot van Azure-diensten analyseert via een Power BI-dashboard. Daarnaast is Microsoft een nieuwe 24/7 matching-oplossing gestart met Vattenfall om klanten te helpen bij het kiezen van duurzame energie.
  • Zorgen voor effectieve transparantie. Microsoft zegt dat het jaarlijks een milieuduurzaamheidsrapport zal publiceren dat transparantie biedt over de voortgang van het bedrijf, op basis van sterke wereldwijde rapportagenormen. Smith zei dat Microsoft vandaag ook de 1,5-graden Business Ambition Pledge van de Verenigde Naties heeft ondertekend.
  • De stemvan Microsoft gebruiken voor koolstofgerelateerde overheidsbeleidskwesties. Het bedrijf zal nieuwe overheidsbeleidsinitiatieven ondersteunen om de mogelijkheden voor koolstofreductie en -verwijdering te versnellen. Een van de overheidsbeleidskwesties is het gebruik van markt- en prijsmechanismen, zodat bedrijven beter geïnformeerde koolstofbeslissingen kunnen nemen, aldus Smith.
  • Inschakeling werknemers. Microsoft erkent dat haar eigen werknemers de grootste troef van het bedrijf zullen zijn bij het bevorderen van innovatie, en Microsoft zal nieuwe mogelijkheden creëren om hen in staat te stellen aan deze inspanningen bij te dragen. Vandaag is een uitgebreide interne site gelanceerd waar werknemers meer informatie kunnen vinden.

"Vermindering van de CO2-uitstoot is waar de wereld naar toe moet, en we erkennen dat onze klanten en werknemers ons vragen dit na te streven," zei Smith. "Dit is een gewaagde gok - een maanreis - voor Microsoft. En het zal een maanreis voor de wereld moeten worden."

 

Auteur: Alyssa Danigelis

Image credit: Pixabay

Dit artikel is gepubliceerd onder Creative Commons-licentie en werd oorspronkelijk gepubliceerd op Energy+Environment Leader.


Gerelateerde Inhoud   #effectieve transparantie  #technologieën  #microsofts voice