EEIP heeft het Europese CircLean-label voor industriële symbiose "CHAMPION" gekregen.

22 december 2022 door Jürgen Ritzek
EEIP heeft het Europese CircLean-label voor industriële symbiose "CHAMPION" gekregen.

Samenvatting

De Europese Unie heeft een prominente rol toegekend aan industriële symbiose (IS)

 

CircLean heeft een netwerk van industrieën, overheden en brancheorganisaties opgezet om na te denken over de effecten en voordelen van IS in de EU. Organisaties en bedrijven die voldoen aan het CircLean-proces komen in aanmerking voor de certificering. Het zal organisaties en bedrijven die aan de eisen voldoen, helpen hun duurzaamheidsinspanningen te communiceren.

 

Voor meer informatie over onze laatste activiteiten kunt u contact opnemen met Claire Chretien, die aan het hoofd staat van het EEIP-projectbureau.

Open volledig artikel

EEIP heeft het Europese CircLean-label voor industriële symbiose "CHAMPION" gekregen.

In haar actieplan voor de circulaire economie en de kaderrichtlijn afvalstoffen heeft de Europese Unie een prominente rol toegekend aan industriële symbiose (IS). Dit concept beschrijft "het gebruik door een onderneming of sector van onderbenutte hulpbronnen in ruime zin (waaronder afval, bijproducten, residuen, energie, water, logistiek, capaciteit, deskundigheid, apparatuur en materialen) van een andere onderneming of sector, met als resultaat dat hulpbronnen langer productief blijven".

Hoewel het hergebruik van materialen via industriële symbiose economische, ecologische en sociale voordelen kan hebben, zijn er nog uitdagingen voor de invoering ervan in Europa.

 

CircLean zal de effecten van industriële symbiose in de EU aantonen. Het zal dit doen door de beschikbaarheid en de kwaliteit van de beschikbare informatie te verbeteren, vooral wat betreft de effecten en voordelen van IS in de EU. Daartoe zal het project een netwerk van bedrijfstakken, overheidsinstanties en brancheorganisaties opzetten om na te denken over:

  • rapportagemethoden (creëren en testen van een gemeenschappelijke rapportagemethode om de effecten van industriële symbiosetransacties te meten en erover te rapporteren)
  • onlinetools (ontwikkeling van een onlinemodule voor beoordeling, matchmaking en bewijsvergaring ter ondersteuning van industriële symbiosetransacties)
  • CircLean-label (vaststelling van de gemeenschappelijke rapportagemethode als een vrijwillig protocol en lancering van een CircLean-label ter accreditatie van leden die aan de eisen voldoen)

 

CircLean label

CircLean ontwikkelde een specifiek Europees label voor industriële symbiose om te certificeren dat organisaties en bedrijven zich verbinden tot naleving van de CircLean-benadering voor monitoring en rapportage van industriële symbiose transacties.

 

Tot op heden is er een gebrek aan neutrale erkenning en zichtbaarheid van industriële symbiosetransacties door derden in de EU. Dit tast de geloofwaardigheid en transparantie van de gerapporteerde effecten van industriële symbioseactiviteiten in heel Europa aan.

Daarom heeft CircLean gewerkt aan een Europees label voor industriële symbiose. Het zal worden toegekend als erkenning voor de betrokkenheid bij industriële symbiose en voor het feit dat alle transacties nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden gerapporteerd, op basis van de CircLean-rapportagemethode die mede door de leden van het netwerk is ontworpen en door de Europese Commissie is goedgekeurd.

Organisaties en bedrijven die het CircLean-proces naleven, komen in aanmerking voor de certificering. Het zal organisaties en bedrijven die aan de eisen voldoen, helpen hun duurzaamheidsinspanningen te communiceren. De toekenning van het label heeft tot doel tegenpartijen van industriële symbiose een signaal te geven dat de labelhouder voldoet aan een transparante methodologie, zodat zij betrouwbare partners zijn voor andere exploitanten.

 

CORALIS

Het project CORALIS is de meest prominente activiteit van het EEIP op het gebied van industriële symbiose, terwijl wij ook nauw betrokken zijn bij nog bredere projecten in verband met de circulaire economie, zoals

  • Retrofeed (gebruik van variabele, biogebaseerde, circulaire grondstoffen in de procesindustrie)
  • NIEUW - Redol (vast stedelijk afval voor de productie van circulaire producten en de oprichting van succesvolle interacties tussen industrie en steden en hubs voor circulariteit op lokaal niveau)
  • NIEUW - CircularPSP (groene digitale overheidsdienst en gegevensplatform voor het plannen, aankopen en uitvoeren van innovatieve CE-oplossingen in heel Europa)

 

Ons projectbureau fungeert als wereldwijd informatienetwerk voor 150.000 professionals en bundelt de krachten met projectconsortia in het hele energietransitielandschap. Voor meer informatie over onze laatste activiteiten kunt u contact opnemen met Claire Chretien, die aan het hoofd staat van het EEIP-projectbureau.


Gerelateerde Inhoud   #industriële symbiose  #circulaire economie  #circulariteit