Het nieuwe tijdperk van schone technologieproductie

20 January 2023 door Rod Janssen
Het nieuwe tijdperk van schone technologieproductie

We staan aan het begin van een nieuw industrieel tijdperk - het tijdperk van de productie van schone energietechnologie. De Europese industrie wordt opgeroepen om een sleutelrol te spelen in de verwezenlijking van onze klimaat- en energiedoelstellingen op lange termijn. Het IEA wees er bijna twee jaar geleden op dat er snel een nieuwe mondiale energie-economie aan het ontstaan is. Bijna 60% van de wereldwijd geproduceerde zon-PV-modules wordt grensoverschrijdend verhandeld. De EU neemt het voortouw bij de inspanningen om aan haar klimaatverplichtingen van Parijs te voldoen via de Europese Green Deal en het onlangs gepubliceerde pakket "Fit for 55". Verbetering van de energie-efficiëntie, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het koolstofvrij maken van de industrie worden de hoogste prioriteit.

In het IEA-rapport staat: Schone energietransities bieden grote kansen voor groei en werkgelegenheid in nieuwe en groeiende industrieën. Het aantal banen in de productie van schone energie zou meer dan verdubbelen van 6 miljoen nu tot bijna 14 miljoen in 2030, waarbij meer dan de helft van deze banen verband zou houden met elektrische voertuigen, zon-PV, en meer en gevarieerde investeringen in schone energietransities na 2030.


Gerelateerde Inhoud   #cleanteach  #europese industrie  #vraag naar energie 


We staan aan de vooravond van een nieuw industrieel tijdperk - het tijdperk van de productie van schone energietechnologie - dat grote nieuwe markten en miljoenen banen creëert. Dit past perfect bij onze dringende behoefte om de wereldeconomie koolstofvrij te maken.

 

De Europese Unie neemt via de Europese Green Deal en het onlangs gepubliceerde "Fit for 55"-pakket het voortouw bij de inspanningen om aan de klimaatverplichtingen van Parijs te voldoen. Verbetering van de energie-efficiëntie, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het koolstofvrij maken van de industrie krijgen de hoogste prioriteit. Dit betekent ook de ontwikkeling en toepassing van schone technologieën in heel Europa en wereldwijd.

 

De Europese industrie wordt opgeroepen om een sleutelrol te spelen bij de verwezenlijking van onze klimaat- en energiedoelstellingen op lange termijn, en meer en gevarieerde investeringen in energie-efficiëntieverbeteringen blijven van cruciaal belang. Ja, de industrie moet in een langzaam tempo tot ongekende niveaus decarboniseren. Maar decarbonisatie zal in een traag tempo blijven plaatsvinden tenzij de energievraag wordt aangepakt door middel van een verbeterde energie-efficiëntie. Dit vereist decarbonisatie tot ongekende niveaus in een zeer snel tempo.

 

Vanwege de noodzaak van een nieuw industrieel tijdperk is het bemoedigend dat het nieuwste Energy Technology Perspective 2023 van het IEA zich richt op de productie van schone energietechnologie. Het biedt een uitgebreide analyse van de huidige wereldwijde productie van schone energietechnologieën - zoals zonnepanelen, windturbines, EV-batterijen, elektrolysers voor waterstof en warmtepompen - en de toeleveringsketens daarvan, en brengt in kaart hoe deze waarschijnlijk zullen evolueren naarmate de overgang naar schone energie de komende jaren vordert.

 

"Het IEA benadrukte bijna twee jaar geleden dat er snel een nieuwe mondiale energie-economie aan het ontstaan was. Vandaag is het een centrale pijler van de economische strategie geworden en elk land moet nagaan hoe het de kansen kan benutten en de uitdagingen het hoofd kan bieden. We hebben het over nieuwe markten voor schone energietechnologie met een waarde van honderden miljarden dollars en miljoenen nieuwe banen", aldus Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA. "Het bemoedigende nieuws is dat de wereldwijde projectpijplijn voor de productie van schone energietechnologie groot is en groeit. Als alles wat vanaf vandaag is aangekondigd, wordt gebouwd, zouden de investeringen in de productie van schone energietechnologieën tweederde leveren van wat nodig is op weg naar netto nul-emissies. Het huidige momentum brengt ons dichter bij onze internationale energie- en klimaatdoelstellingen - en er staat ons vrijwel zeker nog meer te wachten."

 

Te midden van de regionale ambities om de productie op te voeren, onderstreept ETP-2023 de belangrijke rol van de internationale handel in de toeleveringsketens voor schone energietechnologie. Daaruit blijkt dat bijna 60% van de wereldwijd geproduceerde zon-PV-modules over de grens wordt verhandeld. Handel is ook belangrijk voor EV-batterijen en onderdelen van windturbines, ondanks hun omvang, waarbij China momenteel de belangrijkste netto-exporteur is.

 

Wat Europa betreft, heeft de Commissie in maart 2020 de basis gelegd voor een industriële strategie die de dubbele overgang naar een groene en digitale economie moet ondersteunen, de EU-industrie wereldwijd concurrerender moet maken en de open strategische autonomie van Europa moet versterken.

 

Belangrijk is dat de Commissie in december het belangrijkste werkprogramma Horizon Europe 2023-24 heeft goedgekeurd, met ongeveer 13,5 miljard euro om onderzoekers en innovatoren in Europa te ondersteunen bij het zoeken naar baanbrekende oplossingen voor uitdagingen op het gebied van milieu, energie, digitaal en geopolitiek. Deze financiering zal ertoe bijdragen dat de EU haar klimaatdoelstellingen haalt, de energiezekerheid vergroot en digitale kerntechnologieën ontwikkelt.

 

In het rapport van het IEA staat: "Schone energietransities bieden grote kansen voor groei en werkgelegenheid in nieuwe en groeiende industrieën. Er is een wereldwijde marktkans voor belangrijke in massa geproduceerde schone energietechnologieën ter waarde van ongeveer 650 miljard dollar per jaar tegen 2030 - meer dan drie keer het huidige niveau - als landen wereldwijd hun aangekondigde energie- en klimaatbeloften volledig uitvoeren. Het aantal banen in de productie van schone energie zou meer dan verdubbelen van 6 miljoen vandaag tot bijna 14 miljoen tegen 2030, waarbij meer dan de helft van deze banen verband houdt met elektrische voertuigen, zon-PV, wind en warmtepompen. Naarmate de overgang naar schone energie na 2030 vordert, zou dit leiden tot een verdere snelle groei van de industrie en de werkgelegenheid."

 

Laten we de EU steunen in de voorhoede van dit nieuwe industriële tijdperk.