Persoonlijke gegevens - Slimme steden: Hoe steden de persoonlijke gegevens van hun burgers kunnen gebruiken om klimaatneutraal te worden.

14 november 2022 door Jürgen Ritzek
Persoonlijke gegevens - Slimme steden: Hoe steden de persoonlijke gegevens van hun burgers kunnen gebruiken om klimaatneutraal te worden.

Samenvatting

Het Smart Cities Marketplace initiatief, Citizens Control of Personal Data zal een boek lanceren op de EC stand op het Smart City Expo World Congress in Barcelona op 15 november. Het boek is samengesteld door vertegenwoordigers van drie organisaties, Major Cities of Europe, Open and Agile Smart Cities en het DataVaults-project. Het behandelt enkele van de problemen die een slimme stad moet overwinnen om gebruik te maken van de gegevens waarover zij momenteel beschikt en hoe deze kunnen worden verbeterd door gebruik te maken van opkomende technologie. Casestudies van bestaande beste praktijken bij het gebruik van gegevens worden aangevuld met voorbeelden van de integratie van persoonlijke gegevens van burgers in de mix. Hierdoor kunnen betere diensten worden ontwikkeld en potentiële nieuwe inkomstenstromen ontstaan. Hierdoor kunnen nieuwe bedrijfsmodellen en investeringsmogelijkheden ontstaan. En tot slot wordt bekeken welke nieuwe technologieën de komende jaren zullen opduiken om steden met koolstofneutrale doelstellingen meer kans van slagen te geven.

Open volledig artikel

Persoonlijke gegevens - Slimme steden: Hoe steden de persoonlijke gegevens van hun burgers kunnen gebruiken om klimaatneutraal te worden.

Het Smart Cities MarketPlace initiatief, "Citizen's Control of Personal Data" zal een boek lanceren op de EC stand op het Smart City Expo World Congress in Barcelona op15 november.

 

Het boek, getiteld"Personal Data-Smart Cities: How Cities Can Utilise Their Citizen's Personal Data to Help them Become Climate Neutral" (River Publishers) zal ook met open toegang online beschikbaar zijn. Hierin zullen alle lessen die het initiatief sinds de lancering in 2021 heeft opgeleverd, worden samengebracht.

Het boek is samengesteld door vertegenwoordigers van drie organisaties, "Major Cities of Europe", Open and Agile Smart Cities" en het DataVaults-project.

Dit boek gaat in op enkele van de problemen die een slimme stad moet overwinnen om gebruik te maken van de gegevens waarover zij momenteel beschikt en hoe deze kunnen worden verbeterd door gebruik te maken van opkomende technologie waarmee burgers hun persoonlijke gegevens kunnen delen en waarde kunnen toevoegen.

Het biedt antwoorden voor degenen die binnen een slimme stad hun burgemeesters of leiders adviseren over de invoering van nieuwe technologie. Wij zullen het onderwerp zo behandelen dat veel verschillende overheidsfunctionarissen de situatie vanuit hun eigen perspectief kunnen begrijpen, of het nu gaat om advocaten, financiële mensen, dienstverleners, degenen die naar bestuursstructuren kijken, beleidsmakers enz.

 

Wij dragen bij aan het nieuwe model voor de Europese gegevenseconomie, dat de Europese waarden weerspiegelt. Case studies van bestaande beste praktijken in het gebruik van gegevens worden aangevuld met voorbeelden van het omarmen van de persoonlijke gegevens van burgers in de mix, zodat betere diensten kunnen worden ontwikkeld en potentiële nieuwe inkomstenstromen kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen nieuwe bedrijfsmodellen en investeringsmogelijkheden ontstaan.

 

We gaan in op de vraag hoe een waarde kan worden toegekend aan gegevens en sluiten af met de vraag welke nieuwe technologieën de komende jaren zullen opduiken om steden met koolstofneutrale doelstellingen meer kans van slagen te geven.

Er wordt betoogd dat door de persoonlijke gegevens van burgers, onder hun eigen controle, toe te voegen aan het huidige en zich ontwikkelende gebruik van gegevens in een slimme stad, een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de verwezenlijking van de ambitie van veel Europese steden om tegen 2030 koolstofneutraal te worden. En verder, om bij te dragen tot het opzetten van een mechanisme voor het repliceren van de lessen die zullen worden geleerd naarmate steden persoonlijke gegevens gebruiken en vooruitgang boeken bij het bereiken van zowel hun milieu- als hun slimme stadsdoelstellingen. Met aandacht voor de wijze waarop de kosten kunnen worden omgezet in inkomsten.

 

Dit mechanisme houdt in dat een groep steden samenkomt om de oplossingen te delen die zijn ontwikkeld door een reeks door de EU gefinancierde Horizon-projecten. Het boek bevat input van veel van dergelijke projecten, waaronder: Kraken, Safe-DEED, Ruggedised, Replicate, InteropHRate, DUET, EUHubs4Data, DataPorts, PIMCity, SMashHit, PolicyCloud, i3Market, Auroral, IRIS, SmartenCity en DataVaults.

 

Inhoud:

Inleiding

 1. Gevaar op weg naar Utopia - Kansen en risico's van het opnemen van persoonsgegevens in het Smart City ecosysteem
 2. De belangrijkste projecten die dit werk ondersteunen
 3. Beste praktijken voor het algemene gebruik van gegevens in een stad.
 4. Casestudies over het gebruik van persoonsgegevens in een slimme stad.
 5. De lokale gegevenseconomie
 6. Technische componenten
 7. Interoperabiliteit en de minimale interoperabiliteitsmechanismen
 8. Gezondheidsgegevens in een slimme stad
 9. Beheer van persoonsgegevens en MIM4
 10. Normen voor burgers
 11. Bedrijfsmodellen
 12. Platforms voor de financiering van (digitale) steden (verstrekt door het EEIP, zie hoofdstuk 12 in bijlage)
 13. Het beheer van persoonsgegevens in het algemeen belang: Onderzoeksinzichten en aanbevelingen
 14. Gegevenswaardering en de toepassingen ervan voor slimme steden
 15. Voldoet alles aan de juridische, ethische en gegevensbeschermingsbeginselen?
 16. Datagestuurde en burgerinclusieve slimme steden: Top-down en bottom-up benaderingen om maatschappelijke en klimaatuitdagingen aan te pakken
 17. Wat is de volgende stap?


Gerelateerde Documenten


Gerelateerde Inhoud   #dataplatforms  #slimme steden  #data-economie