We versnellen de energietransitie.

23 november 2017 door Dusan Jakovljevic
We versnellen de energietransitie.

Samenvatting

#AccelerateET is een social media-initiatief van het Europees Copper Institute. Het heeft tot doel de krachtigste standpunten en verklaringen van de EU-kampioenen van de energietransitie kracht bij te zetten. Deze campagne gaat van start met de State of the Energy Union op 24 november. En waar kunnen we elkaar beter ontmoeten dan op sociale media? Doe mee met #AcceleratedET en help ons het woord te verspreiden. We verwelkomen uw input over sterke, progressieve 'can do'-boodschappen die we anders misschien zouden missen. De EU en de lidstaten zullen hun inspanningen aanzienlijk moeten opvoeren om de energie- en decarbonisatiedoelstellingen voor 2050 op langere termijn te halen. De campagne loopt tot de EU-week van de duurzame energie in juni 2018 en loopt tot eind juni 2018. Klik hier voor meer informatie over de campagne en volg ons op Twitter en e-mail ons op Facebook en Instagram. Terug naar de pagina waar u vandaan kwam: www.de EU-energie en e-mail uw opmerkingen en foto's en video's van het Europees koperinstituut.com.

Open volledig artikel

We versnellen de energietransitie.

De energietransitie is vandaag al aan de gang. Het vierde liberaliseringspakket doorloopt momenteel de medebeslissingsprocedure van de EU en introduceert opwindende nieuwe elementen voor een vraaggestuurd elektriciteitssysteem. Volgende maand wordt de 10 miljoenste warmtepomp geïnstalleerd en in 2017 zullen er een miljoen elektrische voertuigen op de Europese wegen rijden. Hernieuwbare energiebronnen worden geïnstalleerd in de tientallen GigaWatt en energiebeheer wordt een standaardpraktijk in de industrie. De energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 zullen ruimschoots worden gehaald. En dit zijn nog maar enkele van de succesverhalen.

Maar de ontwikkelingen gaan niet snel genoeg om de langetermijndoelstellingen te halen. Om het Europees Milieuagentschap te citeren: "De EU en de lidstaten zullen hun inspanningen aanzienlijk moeten opvoeren om de energie- en decarbonisatiedoelstellingen voor 2050 op langere termijn te halen." Gelukkig is het glas halfvol en niet halfleeg, maar de laatste tijd lijken we het tempo te vertragen terwijl we juist zouden moeten versnellen.

Dat is de reden voor #AccelerateET, een socialemedia-initiatief van het European Copper Institute (ECI), One PolicyPlace (OPP) en Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Onze wens is om de krachtigste standpunten en uitspraken van de EU-kampioenen van de energietransitie te versterken. Deze campagne gaat van start met de State of the Energy Union op 24 november en loopt tot de EU Sustainable Energy Week in juni 2018.

Via OPP's uitzonderlijke beleidsmonitoringdienst zullen we de aandacht vestigen op de kampioenen die opkomen voor energietransitie en een snellere decarbonisatie. We kunnen ze vinden in de EU-instellingen, de lidstaten, de academische wereld, onderzoeksorganisaties, de industrie, gemeenten of bezorgde burgers. Ons doel is om het gesprek over de energietransitie op sociale media te intensiveren. Doe mee door gebruik te maken van #AccelerateET.

OPP is een neutrale mediapartner die openstaat voor verschillende standpunten en dit is waar ECI om de hoek komt kijken. Aangezien koper in het hele energiesysteem wordt gebruikt, van productie over transmissie en distributie tot eindgebruik, heeft ECI een systemische kijk op de energietransitie, die zowel het energie- als het vervoerssysteem omvat, en is het evenzeer betrokken bij klimaat- en milieukwesties. ECI beheert programma's zoalsLeonardo ENERGY en DecarbEuropedie de energietransitie ondersteunen en een snelle ontkoling nastreven. ECI zal het OPP-platform volgen voor berichten over deze onderwerpen.

Via haar Leonardo ENERGY-initiatief bereikt ECI een netwerk van 45 000 professionals. Door samen te werken met EEIP, een platform voor energie-efficiëntie en leider op het gebied van communicatie over de energietransitie met meer dan 135 000 leden, zal een maximaal bereik worden gegarandeerd. De drie #AccelerateET-partners zullen de energiegemeenschap bereiken met boodschappen over de energietransitie en er geen twijfel over laten bestaan dat de energietransitie gewenst, noodzakelijk, kosteneffectief en technisch haalbaar is en geen alternatief heeft voor de Europese Unie.

Het energie- en industriebeleid van de EU is nu al de drijvende kracht achter de energietransitie. Om dit voort te zetten is gezamenlijke actie van nationale en lokale overheden, de private sector en burgers nodig. En waar kunnen we elkaar beter ontmoeten dan op sociale media?

Doe mee met #AccelerateET, en help ons het woord te verspreiden. We zijn blij met uw input over sterke, progressieve 'can do'-boodschappen die we anders misschien zouden missen.

 

Contact

 

 


Gerelateerde Inhoud   #leonardo energy  #hernieuwbare energiebronnen  #ontwikkelingen