Het tonen van de noodzaak om de energieprestaties van de industrie te verbeteren

12 november 2020 door Rod Janssen
Het tonen van de noodzaak om de energieprestaties van de industrie te verbeteren

Samenvatting

De Europese Commissie heeft haar Europese Green Deal-investeringsplan gepresenteerd. Het plan verwacht in de komende tien jaar ten minste 1 biljoen euro aan duurzame investeringen te mobiliseren. De strategie omvat een speciale strategie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)

Uit de publicatie World Energy Investment 2020 van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat de investeringen in de industriële sector de afgelopen zes jaar niet zijn veranderd. Er zijn nog andere belangrijke redenen voor de industrie om te investeren in energie-efficiëntieverbeteringen als onderdeel van het streven naar een grotere mate van decarbonisatie. De Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) heeft een werkgroep Industrie opgericht en ik ben de WG-leider.

De WG wil profiteren van de presentaties en discussies van het EEFIG over de efficiëntie van de industrie. Hieraan moet worden toegevoegd dat Rod Janssen van EEIP panelleider was op de eceee industry conference en het EEFIG doet er alles aan om de verbetering van de energie-efficiëntie te bevorderen en de EFIG-initiatieven zijn belangrijk om ervaringen enEEFIG te delen.

Open volledig artikel

Het tonen van de noodzaak om de energieprestaties van de industrie te verbeteren

In januari 2020 presenteerde de Europese Commissie haar Europese Green Deal-investeringsplan voor het mobiliseren van EU-financiering en het creëren van een faciliterend kader om de publieke en private investeringen die nodig zijn voor de overgang naar een klimaatneutrale, groene, concurrerende en inclusieve economie te faciliteren en te stimuleren. Het plan verwacht in het komende decennium ten minste 1 biljoen euro aan duurzame investeringen te mobiliseren.

 

In maart 2020 heeft de Commissie de "Green Deal" verder ontwikkeld door een ontwerp voor een EU-klimaatwet voor te stellen waarin een juridisch bindend streefcijfer van netto nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050 wordt voorgesteld.

 

In maart 2020 heeft de Commissie ook haar industriële strategie gepubliceerd. Er zullen "uitgebreide maatregelen worden genomen om energie-intensieve industrieën te moderniseren en koolstofarm te maken, duurzame en slimme mobiliteitsindustrieën te ondersteunen, energie-efficiëntie te bevorderen, de huidige instrumenten voor koolstoflekkage te versterken en een voldoende en constante toevoer van koolstofarme energie tegen concurrerende prijzen te waarborgen". De strategie omvat een specifieke strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) om de bureaucratie te verminderen en de talrijke kmo's in Europa te helpen zaken te doen op de interne markt en daarbuiten, toegang te krijgen tot financiering en het voortouw te nemen op het gebied van de digitale en groene overgang.

 

Dit betekent voor de industriële sector dat het niveau van de verbetering van de energie-efficiëntie moet worden opgevoerd. Om die verbeteringen op te voeren, is bovendien aanzienlijk meer financiering nodig van zowel de publieke als de particuliere sector. Deze moeten andere initiatieven ondersteunen, zoals verplichte energieaudits voor grote ondernemingen, steun voor het MKB en de bevordering van energiebeheersystemen zoals ISO 50001.

 

Onlangs heeft het Internationaal Energieagentschap zijn World Energy Investment 2020 gepubliceerd, waaruit blijkt dat de investeringen in de industriële sector de afgelopen zes jaar niet zijn veranderd, hoewel er op nationaal en internationaal niveau initiatieven zijn genomen om meer investeringen in energie-efficiëntie aan te moedigen en het bewustzijn te vergroten.

 

In een ander IEA-rapport, het jaarlijkse Energy Efficiency 2019, zijn de vermeden uitgaven voor energie vanwege de verbetering van de energie-efficiëntie aanzienlijk voor de industrie en de groei(zie pagina 46 van het rapport). Dit betekent echte voordelen. Als we die voordelen zien in lagere kosten, waarom wordt er dan niet meer gedaan? En er zijn andere belangrijke redenen voor de industrie om te investeren in energie-efficiëntieverbeteringen als onderdeel van het streven naar meer decarbonisatie.

 

We weten wat er gedaan moet worden

 

De grote industrie in Europa is verplicht om regelmatig verplichte audits uit te voeren, zoals vereist door de EU-energie-efficiëntierichtlijn van 2012. Nu hadden er twee audits moeten worden uitgevoerd. Deze audits leveren het bewijs van wat er in bedrijven kan en moet worden gedaan om hun energieprestaties te verbeteren. Toch zien we geen significante nieuwe investeringen.

 

Het is ingewikkelder voor het mkb omdat het bewustzijn en de technische capaciteit van het mkb beperkter zijn. Hier hebben we projectontwikkelaars, voornamelijk ESCO's, nodig om een sleutelrol te spelen. Projecten zoals het Investor Confidence Project, TrustEE en eQuad werken samen met deze tussenpersonen om hun rol te versterken.

 

In september organiseerde eceeeee Industriële efficiëntie 2020 als een virtuele conferentie gezien de huidige situatie met COVID-19. Dit jaar stond in het teken van decarbonisatie, zoals we allemaal weten moeten we het tempo opvoeren. In zes verschillende panels verkent de conferentie de huidige en opkomende trends in de industrie, zoals nieuwe bedrijfsmodellen, digitalisering, industrie 4.0, de circulaire economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen, en bespreekt ze het belang van deze trends voor het bereiken van decarbonisatie.

 

Er wordt meer gedaan om de industriële energie-efficiëntie in Europa te bevorderen. De Energy Efficiency Financial Institutions Group(EEFIG) heeft een werkgroep voor de industrie opgericht en ik heb de leiding van de WG. De WG is in juli voor het eerst bijeengekomen. De tweede vergadering op1oktoberwas gericht op energie-intensieve industrieën. Tijdens een reeks vergaderingen van de werkgroep zal deze werkgroep de industriële praktijken op het gebied van energie-efficiëntie beoordelen, de belangrijkste hinderpalen en drijfveren voor de verbetering van de energie-efficiëntie in de industrie identificeren en beoordelen, beste praktijken vaststellen en aanbevelingen doen aan DG ENERGY over welke instrumenten en beleidsinstrumenten waarschijnlijk het meest doeltreffend zijn om de investeringen in energie-efficiëntie in de industrie te verhogen. De werkgroep zal zich bezighouden met verschillende aspecten van energie-efficiëntie binnen energie-intensieve industrieën en industriële KMO's en niet-energie-intensieve industrieën. De WG wil profiteren van de presentaties en discussies over de efficiëntie van de industrie.

 

Hieraan moet worden toegevoegd dat Rod Janssen van EEIP een panelleider was op de eceee industrieconferentie en de leiding had over de EEFIG-werkgroep voor de industrie. EEIP doet er alles aan om de verbetering van de energie-efficiëntie en de decarbonisatie van de Europese industrie te bevorderen.

 

Nu is het tijd

 

Zowel de eceee als de EEFIG-initiatieven zijn belangrijk om ervaringen uit te wisselen en een impuls te geven aan het creëren van bewustzijn, het verbeteren van het concurrentievermogen en het bereiken van een belangrijk effect. Hopelijk kunnen zij ook het bewijs leveren en aanbevelingen doen voor de verdere ontwikkeling van een industrieel energie-efficiëntiebeleid in Europa.

 

We kunnen de acties ter ondersteuning van het economisch herstel na de COVID-19-pandemie versnellen. We kunnen meer vaart zetten achter acties om aan onze Parijse klimaatverplichtingen te voldoen. Maak deel uit van de oplossing!

 


Gerelateerde Inhoud   #initiatieven  #digitalisering  #europa