Kredietgarantie van 50 procent voor energie-efficiëntieprojecten in Vietnam

26 July 2022 door Marina Lopez
Kredietgarantie van 50 procent voor energie-efficiëntieprojecten in Vietnam

Vietnams energieverbruik is de afgelopen tien jaar sterk gestegen. Het grootste deel van de elektriciteit wordt opgewekt door de verbranding van steenkool, aardgas en olie. Momenteel is de industriële sector van Vietnam goed voor 47% van het nationale elektriciteitsverbruik en wordt hij de grootste energieverbruiker. Het Vietnam Scaling Up Energy Efficiency Project (VSUEE) wordt geleid door het Department of Energy Efficiency and Sustainable Development, dat ressorteert onder het ministerie van Industrie en Handel (MoIT).

De totale subsidie bedraagt dus 86,3 miljoen dollar. De doelstellingen van het project voor de periode 2019-2025 zijn als volgt:

Verwachte energie- of brandstofbesparingen: 577 GW. Verwachte brandstofbesparingen tijdens de levensduur: 398 GW. Ontwikkelde projecten: 100. Beoogd aantal te ontwikkelen bankabele energie-efficiëntieprojecten: 100. Geconcludeerd kan worden dat VSUEE voornamelijk betrekking heeft op de financiering van infrastructuur, met een bescheiden bijdrage aan energiebeleid en -hervorming.


Gerelateerde Inhoud   #energie-efficiëntie financiering  #ESCO  #kredietgarantie 


Read the original article here: VietnamBriefing