Nieuwe waterstofinfrastructuurkaart

13 december 2022 door Jürgen Ritzek
Nieuwe waterstofinfrastructuurkaart

Samenvatting

Zes brancheverenigingen hebben een interactieve kaart samengesteld om de toestand van de waterstofinfrastructuur in Europa weer te geven. De kaart bevat meer dan 200 projecten, zoals projecten voor het transport en de distributie van waterstof, waterstofopslag en waterstofterminals en -havens.

Naast de vereiste infrastructuur moet de waterstofproductie ook CO2-vrij zijn om bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU. Het EEIP werkt nu mee aan een nieuw project genaamd "STORMING", een door de EU gefinancierd onderzoeks- en innovatieproject voor het CO2-vrij kraken van methaan dat waterstof en zeer waardevolle koolstofnanomaterialen voor batterijtoepassingen oplevert.

Open volledig artikel

Nieuwe waterstofinfrastructuurkaart

Om de stand van zaken van de waterstofinfrastructuur in Europa te laten zien en te laten zien hoe de verschillende waterstofprojecten een belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken van de waterstofdoelstellingen van REPowerEU, hebben zes brancheorganisaties een interactieve kaart samengesteld. De kaart bevat meer dan 200 projecten, waaronder

  • 220 waterstofprojecten
  • 120 projecten voor het transport en de distributie van waterstof
  • 40 waterstofopslagprojecten
  • 10 waterstofterminals en -havens
  • 40 projecten op het gebied van waterstofvraag en -productie

 

Volgens Gert De Block van CEDEC, een van de betrokken brancheorganisaties,

is een gecoördineerde en geïntegreerde planning van de toekomstige energie-infrastructuur essentieel om het waterstofpotentieel optimaal te benutten. DNB's hebben de cruciale taak om H2-productie en -vraag met elkaar te verbinden en de opname van H2 door de industriële en residentiële sector te ondersteunen. Lokale waterstof is er al, de distributie ervan groeit en zal helpen lokale synergieën te benutten, hernieuwbare energiebronnen optimaal te benutten en de circulariteit van het energiesysteem te bevorderen.

 

Lokale waterstof

Interessant is dat hij verwijst naar lokale waterstofproductie, een onderwerp dat in de meeste media nogal ondervertegenwoordigd is. Momenteel lijken de media zich te concentreren op grote groene waterstofprojecten zoals in Australië. Elke waterstofproductie moet echter CO2-vrij zijn om te kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU. Momenteel wordt meer dan 50% van de waterstof geproduceerd via een methode die"Steam Methane Reforming" wordt genoemd. Het is momenteel de goedkoopste bron van industriële waterstof, maar er komen koolstofmonoxiden vrij zodra de waterstof is gekraakt (met andere woorden zodra de molecule CH4 is afgebroken).

 

STORMEN - of hoe CO2 vrije waterstof te produceren

Er zijn veel meer methoden die kunnen worden gebruikt om waterstof te produceren, en de meeste hebben een kleurcode die hun milieueffecten aangeeft (zie artikel over de waterstofkleurcode). Het EEIP werkt nu mee aan een nieuw project genaamd "STORMING", een door de Europese Commissie gefinancierd onderzoeks- en innovatieproject voor het CO2-vrij kraken van methaan dat waterstof en zeer waardevolle koolstofnanomaterialen voor batterijtoepassingen oplevert.

Het project is net van start gegaan, maar we kijken er nu al naar uit om van gedachten te wisselen over de meest veelbelovende toepassingen voor lokale productie, maar ook om samen te werken met de waardeketen van batterijen om input te verzamelen voor het afstemmen van de eigenschappen van de nanomaterialen.

 

Voor meer informatie over STORMING kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Enrico Turchetti, de wetenschappelijke coördinator Patricia Benito of de communicatiemanager Ana Sofia Praxedes via de projectwebsite.

 

Voor toegang tot de waterstofinfrastructuurkaart kunt u terecht op www.h2inframap.eu


Gerelateerde Inhoud   #groene waterstof  #hernieuwbare energiebronnen  #lokale waterstof