Industriële processen gaan digitaal

01 March 2021 door Marianna Santavenere
Industriële processen gaan digitaal

Digitale oplossingen maken elke industriële stap efficiënt, zelfs in situaties waarin ze nauwelijks zouden kunnen worden voltooid. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in dit document. Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 869939. RINA Consulting, een van de consortiumpartners, is belast met het aanbieden van digitale oplossingen om innovatie in industrieën mogelijk te maken door traditionele diensten en competenties te valoriseren en te verbeteren. De oplossing werd voorgesteld in het webinar Digitale oplossingen voor de industrie dat het bedrijf op 22 februari 2021 virtueel hield. Het webinar

ook presentaties over verschillende andere gerelateerde door de EU gefinancierde projecten: SHIP2FAIR, SoWhat en ECOFACT. De Europese Commissie is niet volledig verantwoordelijk voor de informatie en de standpunten van de auteurs die in dit artikel worden uiteengezet. Voor meer informatie over retrofeed EU-project.


Gerelateerde Inhoud   #europese industrie  #integratie  #digitale oplossingen 


Beste praktijken van door de EU gefinancierde projecten. Leren van de ervaring van industrieën met de aanpassing aan de digitale omschakeling: RETROFEED, SHIP2FAIR, SOWHAT & ECOFACT projecten.

 

 

 

Uit een recent webinar blijkt eens te meer hoe belangrijk de industrie is als we onze klimaat- en energiedoelstellingen op lange termijn willen halen. In de herstelplannen voor het tijdperk dat binnenkort zal aanbreken na het Verdrag van Coevorden-19 wordt de overgang naar digitalisering in de industrie een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie. In het tijdperk van de vierde industriële revolutie hebben digitale oplossingen een impact op het aanpakken van onze klimaat- en energiebehoeften. Door de EU gefinancierde projecten laten nu resultaten zien die de plannen voor het herstel van schone energie zeker zullen ondersteunen en de Europese industrie zullen helpen concurrerender te worden.

 

 

 

Tijdens het webinar werden deinnovatieve methoden voor energieaudits die in het door de EU gefinancierde RETROFEED-project worden toegepast, onder de aandacht gebracht. RINA Consulting, een van de consortiumpartners, is belast met het aanbieden van digitale oplossingen om innovatie in industrieën mogelijk te maken door traditionele diensten en competenties te valoriseren en te verbeteren. RINA heeft gekozen voor innovatieve methoden voor de uitvoering van energieaudits door gebruik te maken van de augmented reality-oplossing Kiber, die een uitgebreide set instrumenten en metingen biedt die nodig zijn voor het uitvoeren van energieaudits op afstand. Deze innovatie was van cruciaal belang voor de uitvoering van activiteiten in de energie-intensieve industrieën die bij het project betrokken zijn, die anders niet konden worden uitgevoerd vanwege de pandemische situatie.

 

 

 

 

 

 

De oplossing werd voorgesteld in het webinar "Digitale oplossingen voor de industrie" dat het bedrijf op 22 februari 2021 virtueel organiseerde. Het evenement werd georganiseerd en gemodereerd door Iris Xhani en Stefano Barberis, projectmanagers bij RINA, terwijl Giorgio Bonvicini, senior ingenieur bij RINA, de augmented reality-oplossing RETROFEED presenteerde.

 

 

 

"RETROFEED was een perfect voorbeeld om tijdens onze webinar te laten zien hoe digitale oplossingen van fundamenteel belang zijn om een nieuwe eenvoud te creëren voor de complexiteit van morgen, of zelfs van vandaag, gezien de moeilijkheden die voortvloeien uit de Covid-19 pandemie. Digitale oplossingen maken elke industriële stap efficiënt, zelfs in situaties waarin ze nauwelijks zouden kunnen worden voltooid, zoals het geval is met de energie-audits die binnen het project zijn gepland." Iris Xhani (Projectmanager, RINA)

 

 

 

Tijdens het webinar waren er ook presentaties over verschillende andere verwante door de EU gefinancierde projecten: SHIP2FAIR, SoWhat en ECOFACT. Thomas Bolognesi (LINKS Foundation) gaf een inleiding over SHIP2FAIR, dat de integratie van zonnewarmte in industriële processen van de agrovoedingsindustrie bevordert; het initiatief implementeert een replicatietool waarmee het techno-economische potentieel van de oplossing kan worden geëvalueerd, uitgaande van het lokale zonnepotentieel en de huidige vraag naar proceswarmte. Daarnaast introduceerde Francesco Peccianti (RINA) het SoWhat-project, waarin RINA bijdraagt aan de ontwikkeling en demonstratie van een marktklare geïntegreerde software die industrieën en energiebedrijven zal ondersteunen bij het simuleren en vergelijken van alternatieve afvalwarmte- en afvalkoudetechnologieën, waarbij wordt gesimuleerd hoe de lokale voorspelde vraag naar en het aanbod van warmte en koude met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht, en waarbij de integratie van duurzame energiebronnen wordt meegenomen. Tot slot presenteerde Francesco Morentin (CARTIF) in het kader van het onlangs gefinancierde ECOFACT-project een datagestuurde aanpak met meerdere diensten waarmee een eco-innovatief energiebeheerplatform kan worden gecreëerd op basis van verbeterde dynamische LCA en LCCA.

 

 

 

Voor meer informatie over het RETROFEED-project

 

 

 

Dr. Ana Isabel Gonzalez Espinosa (CIRCE - Projectcoördinator) aigonzalez(at)fcirce.es

 

Dr. Diego Redondo Taberner (CIRCE - Projectleider) dredondo(at)fcirce.es

 

Mevrouw Iris Xhani (RINA Consulting - Projectmanager) iris.xhani(at)rina.org

 

Mevrouw Marianna Santavenere (EEIP - communicatie en verspreiding) marianna.santavenere(at)ee-ip.org

 

 

 

Aanvullende bronnen

 

Website van het projectwww.retrofeed.eu

 

Twitter@retrofeedEU

 

LinkedInRetrofeed EU project

 

 

 

Disclaimer

 

 

 

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder Grant Agreement No. 869939. De verantwoordelijkheid voor de informatie en de standpunten in dit artikel ligt volledig bij de auteurs. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die het bevat.

 

 

 

Oorspronkelijk gepubliceerd op retrofeed.eu