Keramiekindustrie en de overgang naar een circulaire economie

28 mei 2020 door Rod Janssen
Keramiekindustrie en de overgang naar een circulaire economie

Samenvatting

De keramische industrie in de EU vertegenwoordigt een jaarlijkse productiewaarde van ongeveer 30 miljard euro. 30% van haar productie wordt buiten de EU-markt afgezet. Keramische producten kunnen worden hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen na het einde van hun levensduur. De Europese keramische industrie verwelkomt het Actieplan Circulaire Economie dat op 11 maart 2020 door de Europese Commissie is aangenomen. Hierin wordt benadrukt dat circulariteit een van de belangrijkste drijfveren is om te komen tot een koolstofneutrale economie. De keramische industrie laat innovatieve oplossingen zien om toe te voegen aan de circulaire economie in Europa, er bestaan nog steeds belemmeringen op het gebied van regelgeving en techniek om huidige initiatieven op te schalen of nieuwe initiatieven te starten. C

De EU-regeling voor de handel in emissierechten bestrijkt meer dan 1200 keramische installaties, wat neerkomt op ongeveer 10% van het totale aantal installaties, en vertegenwoordigt ongeveer 10% en 1% van de industriële emissies. De meeste keramische sectoren zijn energie-intensief, aangezien energie tot 30% van hun totale productiekosten kan uitmaken. En de keramische industrie draagt bij aan de overgang van een circulaire economie door projectpartner te zijn van RETROED.

Open volledig artikel

Keramiekindustrie en de overgang naar een circulaire economie

De keramiekindustrie in de EU is een wereldleider op het gebied van de productie van keramische producten met een toegevoegde waarde en een uniek ontwerp van hoge kwaliteit, die worden vervaardigd door flexibele en innovatieve bedrijven, waarvan het merendeel kleine en middelgrote ondernemingen zijn. De keramiekindustrie vertegenwoordigt een jaarlijkse productiewaarde van ongeveer 30 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 25% van de wereldwijde productie, en meer dan 200.000 directe arbeidsplaatsen in de hele EU.

 

De keramiekindustrie in de EU is op de export gericht: 30% van de productie wordt buiten de EU-markt verkocht. Zij is concurrerend, zowel in eigen land als internationaal. In het afgelopen decennium is de marktsituatie echter aanzienlijk veranderd door de opkomst van goedkope producten van nieuwe concurrenten in opkomende en ontwikkelingslanden, terwijl hardnekkige handelsbelemmeringen de toegang tot belangrijke nieuwe markten blijven verhinderen.

 

De Europese keramische industrie zet zich in om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te helpen verwezenlijken.

 

Het EU-emissiehandelssysteem (ETS), de hoeksteen van het klimaatbeleid van de EU, omvat meer dan 1200 keramische installaties, die ongeveer 10% van het totale aantal installaties vertegenwoordigen, maar slechts 1% van de industriële emissies. De meeste keramische sectoren zijn energie-intensief, aangezien energie tot 30% van de totale productiekosten kan vertegenwoordigen.

 

Met een nieuw Circulair Actieplan voor de Economie, aangenomen door de Europese Commissie op 11 maart 2020, is de overgang van een lineair 'productie, gebruik, afval' model naar een circulair model waarbij grondstoffen en materialen worden hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen, een hoge prioriteit geworden op de Europese politieke agenda en een belangrijk onderdeel van de Green Deal. De Europese Vereniging voor de Keramische Industrie, Cerame-Unie , heeft recentelijk gereageerd op de Circulaire Economie Actie. De Europese keramische industrie juicht dit actieplan toe en benadrukt dat circulariteit een van de belangrijkste drijfveren is om tot een koolstofneutrale economie te komen. Cerame-Unie benadrukt ook dat deze overgang nieuwe bedrijfsmodellen vereist en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen in de industrie aanmoedigt.

 

De keramische industrie draagt bij aan de verschuiving naar een circulaire economie, door duurzaamheid en een efficiënt gebruik van grondstoffen voor keramische producten en doorlopend onderzoek en innovatie. De keramische industrie wordt echter nog steeds geconfronteerd met wettelijke en technische obstakels die de invoering en ontwikkeling van circulaire praktijken belemmeren.

 

Bij efficiënt gebruik van hulpbronnen gaat het niet alleen om 'minder', maar ook om 'beter gebruik'. Keramische producten en in het bijzonder keramische bouwproducten zijn hulpbronnenefficiënt en hebben een hoge duurzaamheid, die weinig of geen onderhoud vergen.

 

Onderzoek en innovatie in de keramische industrie heeft het productieproces en het gebruik van grondstoffen ingrijpend veranderd, wat heeft geleid tot een verhoogde materiaalefficiëntie. Deze maatregelen omvatten de besparing van grondstoffen door innovatieve technologieën en productontwikkelingen,de vervanging van primaire grondstoffen door gerecyclede materialen, het direct intern hergebruiken of recyclen van materialen, alsmede de vervanging van conventionele brandstoffen.

 

Hoewel de keramische industrie innovatieve oplossingen laat zien om de circulaire economie in Europa te versterken, bestaan er nog steeds wettelijke en technische barrières om de huidige initiatieven op te schalen of om nieuwe initiatieven te starten.

 

Kernbegrippen uit de position paper van Ceramie-Unie

 

  • Klei, de basiscomponent van veel keramische producten, is een breed, eindeloos beschikbare grondstof.
  • Keramische producten zijn grondstofzuinig en onderscheiden zich door hun hoge duurzaamheid dankzij hun lange levensduur.
  • Keramische producten kunnen worden hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen na afloop van hun levensduur.
  • De keramische industrie heeft innovatieve oplossingen ontwikkeld om het grondstoffenverbruik te minimaliseren, de verspilling van de productieprocessen te verminderen en het hergebruik en de recycling van producten aan het einde van hun levensduur te vergroten.
  • De industrie wordt nog steeds geconfronteerd met belangrijke regelgevingsbarrières die de ontwikkeling van de circulaire economie belemmeren, zoals verschillende interpretaties van de status van afgedankte producten en bijproducten tussen de lidstaten en het ontbreken van een goed functionerende Europese markt voor secundaire grondstoffen.
  • Er worden ook technische belemmeringen vastgesteld, zoals de behoefte aan een efficiënt systeem voor de inzameling, sortering en scheiding van afval en de aanpassing van de technische voorschriften voor installaties.
  • Het creëren van een dergelijke recyclinglus brengt aanzienlijke kosten met zich mee en zal niet met de vereiste snelheid gebeuren zonder de juiste stimulansen, zoals die welke voor hernieuwbare energie worden toegepast.

 

 

 

EEIP draagt bij aan de overgang van de keramiekindustrie naar een circulaire economie door projectpartner te zijn van een door de EU gefinancierd project. RETROFEED metTORRECID vertegenwoordigt de keramieksector.De belangrijkste doelstelling is het gebruik van steeds meer variabele, biogebaseerde en circulaire grondstoffen in de procesindustrieën mogelijk te maken door de aanpassing van de kernapparatuur en de invoering van een geavanceerd monitoring- en controlesysteem, en de exploitanten van de installaties te ondersteunen door middel van een DSS - Decision Support System - dat de productieketen bestrijkt.

 

Meer over RETROFEED hier.

 


Gerelateerde Inhoud   #industrie  #handelsbelemmeringen  #efficiënt gebruik van hulpbronnen