UNIDO: Industriële energie-efficiëntie: Het laaghangende fruit plukken

28 juni 2017 door Jürgen Ritzek
UNIDO: Industriële energie-efficiëntie: Het laaghangende fruit plukken

Samenvatting

Li Yong is directeur-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO)

Hij richt zich op twee aspecten: De voordelen van het implementeren van Energie Management Systemen en - vooral - de niet-energie-voordelen. De rol van innovatie blijft voor regeringen, de industrie, de particuliere sector, investeerders en organisaties als UNIDO weggelegd om innovatie in technologieën, toepassingen, productieprocessen en bedrijfsmodellen doeltreffend te bevorderen, te ondersteunen en te begeleiden. Het potentieel voor energie-efficiëntie in de industriële sector is aanzienlijk. In veel landen, waaronder veel lidstaten van UNIDO, staat technologische innovatie bovenaan de agenda van beleidsmakers.

Regeringen en bedrijven hebben echter nog heel wat werk voor de boeg om innovatie in de industrie te bevorderen, zegt hij. Hij voegt eraan toe dat innovatie de andere belangrijke drijvende kracht/factor is om een transformatie teweeg te brengen naar ontwikkelingspaden met een lagere koolstofuitstoot en hogere productiviteit. Voor bedrijven in de industriële energie-efficiëntie zal de toekomst van de industrie aan de orde moeten komen, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Open volledig artikel

UNIDO: Industriële energie-efficiëntie: Het laaghangende fruit plukken

Het volgende artikel is het hoofdartikel in het Global Sustain Yearbook 2016/17 van LI Yong, directeur-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO).

Li Yong concentreert zich op twee aspecten:

  1. De voordelen van het implementeren van Energie Management Systemen en - vooral - de niet-energie-voordelen
  2. De rol van innovatie

U vindt zijn artikel hieronder met enkele gebieden uitgelicht en enkele kopjes toegevoegd om het lezen te vergemakkelijken, alsook verdere links incl. een link naar het volledige Jaarboek, "The Energy [R]Evolution" e-book, gepubliceerd door Global Sustain.

De uitdaging

Overal ter wereld is de industrie een grote energieverbruiker. Vandaag is de industriële sector goed voor bijna 40% van het totale eindenergieverbruik in de wereld. En in de komende twee decennia zal de vraag van de industrie naar energie naar verwachting verder toenemen, met een percentage van 1,3% per jaar. De industrie is ook de grootste bron van broeikasgasemissies en is verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale wereldwijde emissies.

Het goede nieuws is dat de toepassing van energie-efficiëntiemaatregelen het industriële energieverbruik met meer dan 25% kan doen dalen. Het potentieel voor energie-efficiëntie in de industriële sector is aanzienlijk. Industriële energie-efficiëntie vermindert niet alleen het totale energieverbruik - waardoor veel landen minder afhankelijk worden van de invoer van energie - maar stimuleert ook de ontwikkeling, creëert banen en vermindert de verontreiniging. Inspanningen om de industriële energie-efficiëntie te verbeteren zijn immers van cruciaal belang om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, met name die in verband met klimaatverandering en duurzame energie.

Een van de belangrijkste belemmeringen voor energie-efficiëntie in de industriële sector is dat industriële bedrijven zich vooral richten op het aanjagen van de productie en zich meestal niet bewust zijn van de vele voordelen van het uitvoeren van energie-efficiëntieactiviteiten of van de waaier aan beschikbare technologieën. In de afgelopen twee decennia hebben energiebeheersystemen (EnMS) zich echter ontpopt als een beproefde beste praktijkmethode om duurzame energie-efficiëntie te waarborgen en de industriële prestaties voortdurend te verbeteren. (Een energiebeheersysteem is een reeks processen die mensen met verschillende verantwoordelijkheden binnen een organisatie in staat stelt gegevens en informatie te gebruiken om de energieprestaties op peil te houden en te verbeteren, en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te verbeteren, de energie-intensiteit te verlagen en de milieueffecten te verminderen).

De rol van EnMS - ISO 50001

De wereldwijd aanvaarde en erkende norm voor EnMS is ISO 50001 en de implementatie ervan kan de industrie helpen bij het ontwikkelen van strategieën en processen om het energiegebruik te beheren, de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen en de milieuprestaties te verbeteren.

Beleid en marktmechanismen die de invoering van EnMS binnen de industrie aanmoedigen, kunnen zeer effectief zijn voor het verbeteren van de efficiëntie. Dit komt omdat een energiebeheersysteem een nauwer verband legt tussen energie-efficiëntie en kernwaarden van de industrie, zoals kostenverlaging, verhoogde productiviteit, naleving van milieuvoorschriften en mondiaal concurrentievermogen.

In de afgelopen tien jaar heeft de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën ondersteund bij de implementatie van EnMS, en hen daarbij geholpen hun energieprestaties, productiviteit en milieuduurzaamheid te verbeteren. Voor nieuwe ondernemingen in ontwikkelingslanden kan energiebeheer in de eerste één tot twee jaar na de invoering een energiebesparing van 5 tot 15% opleveren.[voor voorbeelden in de vorm van korte case studies, zie hier] EnMS zijn zo effectief in het bereiken van significante en duurzame reducties in energieverbruik dat veel regeringen grote energie-eindgebruikers verplichten ze te implementeren. De meeste landen in Europa hebben energiebeheer al centraal gesteld in hun energie-efficiëntieprogramma's.

Regeringen die de voorwaarden willen scheppen om de invoering van energiebeheer te vergemakkelijken en ISO 50001 in te voeren, moeten beleidslijnen en mechanismen invoeren die de invoering ervan bevorderen. Bij het ontwikkelen van een beleidsmix die het best past bij de industriële sector, is het belangrijk de instrumenten en regelingen die overal ter wereld in gebruik zijn te analyseren en relevante overwegingen voor te leggen aan beleidsmakers in ontwikkelingslanden.

Minimale energieprestatienormen (MEPS)

Het vaststellen van energieprestatienormen voor industriële apparatuur is een ander gebied dat een aanzienlijk potentieel voor energiebesparing in de industrie inhoudt. Veel ontwikkelde landen hebben al verplichte minimumnormen voor de energieprestaties (MEPS) voor een reeks energieverbruikende apparaten in de industrie, terwijl veel ontwikkelingslanden ook bezig zijn met de invoering van verplichte MEPS voor industriële apparatuur zoals motoren en boilers.

Efficiënte componenten kunnen een winst van twee tot vijf procent opleveren, maar met maatregelen ter optimalisering van systemen kan een gemiddelde efficiëntiewinst van 20 tot 30 procent worden bereikt met een terugverdientijd van minder dan twee jaar. Daarom zullen inspanningen moeten worden geleverd om de belemmeringen voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie bij het ontwerp, de exploitatie en het onderhoud van industriële energiesystemen aan te pakken, ten einde het volledige economische en milieupotentieel van energie-efficiëntie te benutten.

Innovatie

Vooruitkijkend naar de toekomst van energie-efficiëntie in de industrie is innovatie - en daarmee bedoel ik innovatie in technologieën, toepassingen, productieprocessen en bedrijfsmodellen - de andere belangrijke drijvende kracht/factor om een transformationele verandering naar koolstofarmere en productievere ontwikkelingstrajecten tot stand te brengen.

In veel landen, waaronder veel lidstaten van UNIDO, staat technologische innovatie hoog op de agenda van beleidsmakers. Regeringen, de industrie, de particuliere sector, investeerders en organisaties zoals UNIDO hebben echter nog heel wat werk voor de boeg om de ontwikkeling van innovatieve schone technologieën en oplossingen, vooral in en voor de industriële sector, doeltreffend te bevorderen, te ondersteunen en te versnellen. Regeringen moeten ecosystemen creëren om innovatieve oplossingen te vinden voor de technische uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd en om met de industrie en de bredere onderzoeks- en ontwikkelingsgemeenschap samen te werken om deze op te lossen.

De overheidssteun voor groene fabricage, innovatiewedstrijden voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en starterscentra en -versnellers voor innovatie is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is een zeer positief teken. UNIDO heeft samen met belangrijke partners zoals de Global Environment Facility en de Cleantech Open het UNIDO-GEF Global Cleantech Innovation Programme voor het mkb kunnen ontwikkelen, dat nu zeven landen bestrijkt en naar verwachting zal worden uitgebreid naar nog meer landen, om het volledige potentieel van energie-efficiëntie in de industrie te helpen ontsluiten.

Een nieuw aandachtsgebied voor UNIDO in termen van innovatie voor industriële energie-efficiëntie is Big Data en het Internet-of-Things. Recente rapporten van het McKinsey Global Institute hebben een zeer interessant inzicht verschaft in het potentieel voor productiviteit en innovatie dat Big Data en het Internet-of-Things de industrie te bieden hebben. Uit een studie van een van Europa's toonaangevende digitale bedrijven is gebleken dat de implementatie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en de digitalisering van bedrijfsprocessen kunnen helpen om 7,6 gigaton (GT) aan koolstofemissies uit zes industriële sectoren te verwijderen, waaronder 2,2 GT van nutsbedrijven en 0,7 GT van de verwerkende industrie.[

De meeste bedrijven benutten nog steeds slechts een fractie van de potentiële waarde van gegevens, analyses en ICT-toepassingen, en de productiesector is een van de sectoren waar de vooruitgang bijzonder traag verloopt. Interessant is dat de studie ook aantoont dat de grootste hinderpalen voor bedrijven om waarde te halen uit gegevens en analyses van organisatorische aard zijn; velen hebben moeite om gegevensgestuurde inzichten in de dagelijkse bedrijfsprocessen te integreren.

Bij UNIDO zijn we begonnen met het bekijken van enkele van deze mogelijkheden en de bijbehorende belemmeringen, en we werken nu in verschillende landen, waaronder Rusland en Iran, aan de toepassing van geavanceerde internetgebaseerde oplossingen voor energie-efficiëntieanalyse en -monitoring in de industrie, die het mogelijk maken energieprestaties onmiddellijk te volgen en energieverbruik en -besparingen in realtime te meten.

Andere innovatieve oplossingen met een zeer goed potentieel voor industriële energie-efficiëntie omvatten diensten in verband met bewaking en controle op afstand van energievoorzieningen, vooral voor het MKB, en geautomatiseerde systemen om de energieprestaties te bewaken en erover te rapporteren. Industriële bedrijven en innovatieve ondernemers die samenwerken met het UNIDO-programma voor industriële energie-efficiëntie hebben naast besparingen op pure energiekosten tal van voordelen ondervonden, waaronder een verhoogde productiviteit en concurrentiekracht, een verminderde blootstelling aan volatiele energieprijzen en een grotere operationele betrouwbaarheid. Toch hebben de meeste landen nog aanzienlijke ongerealiseerde mogelijkheden om hun industriële energie-efficiëntie te verbeteren.

Links en verdere EEIP-opmerkingen

Het volledige jaarboek is hierbeschikbaar

Een aanverwant thema is de financiering van investeringen in industriële energie-efficiëntie. EEIP is partner in een Europees project om de industrie en ESCO's in contact te brengen met de kapitaalmarkten. Hier vindt u meer informatie en hoe u kunt meewerken. Het project, ICP genaamd, wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 754056

 


Gerelateerde Inhoud   #vraag van de industrie  #energiebeheer  #energie-efficiëntie